Adres

Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu
Konya Numune Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +123 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Kapak Sorunu
  • Üç Damar Hastalığı
  • Kalp Ağrısı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyogram


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyoplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Arteriografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aterektomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Damar Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Eforlu Ekg


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ekg


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Endarterektomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Enjeksiyon Im


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Filebografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Hemaferez


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Holter Izlemi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Homogreft Kapak


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Homosistein


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Stent


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyoversiyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kolesterol Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Komissürotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Laparoskopi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nebulizatör


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perikardiyosentez


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robotik Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ross Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Skleroterapi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Torakotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transkateter


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Venografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
7 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A
Konum: Konya Numune Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

Merhabalar bundan yaklaşık 6 ay once kalpkrizi ile babamı numune hastanesine ambulansla getirdik murat sizer hocam hemen anju a aldi ve %70 tikali olan damari acarak stent takti ancak %90 tikali olan iki damar daha var ve bypass olmasi getektigi soylendi ve biraz arastirmalar sonucunda alti ay sonra ameliyati olmaya karar verdik ve ahmet aydin hocamla tanıştık gerek ameliyat oncesi gerek ameliyat sonrasi yskin ilgi ve alakasi bizi son derece memnun etti hastasiyla kesinlikle cok iyi ilgilenen ve kafamizda soru isareti bırakmayan ahmet hocam ameliyatida basarili birsekilde gerçekleştirdi iki damar degistirrecekti ameliyat esnasinda üçüncü bir damar daha değiştirme geregi duymuş ve onuda drgistirdi hastamız suan yogun bakimda ve sagligi gayet iyi sukurler olsun ilk once rabbime sonra ahmet hocam ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunuyorum allah razı olsun


M
Konum: Konya Numune Hastanesi Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti

Mrb ismim Mehmet, 35 yaşındayım. Bundan yaklaşık 2 ay önce yürüyüş sırasında ani kesilmelerim ve göğüs ağrısı şikayetim oldu. Başta üşütmeye bağlı olarak yorumlayıp umursamasam da şikayetlerin devam etmesi üzerine Konya’da özel bir hastaneye giderek şikayetimi anlattım. Oradaki doktor gerekli tetkikleri yaptıktan sonra yüksek tansiyona bağlı kalp çarpıntısı olduğunu söyleyip tansiyon hapı yazarak beni gönderdi. Tansiyon Hastası olduğumu düşünüp tansiyon ilaçlarımı yaklaşık bir hafta kadar kullandım bu süre içerisinde şikayetlerimin devam etmesi üzerine Numune Hastanesine giderek tekrar muayene oldum. Yapılan tetkiklerde 3 defa kalp krizi geçirdiğim tespit edildi ve ivedilikle anjiyo olmam gerektiğini Hocam uygun bir dille bana izah etti. Onun tavsiyesi üzerine aynı gün anjiyo oldum 3 damarımın %98 oranında tıkalı olduğu By-pass olmam gerektiğini bana anlattı. Ahmet Hocamın göstermiş olduğu ilgi ve alaka ile vermiş olduğu pozitif elektrik karşısında By-pass ameliyatı olmaya özellikle de bu ameliyatı başka doktor aramadan Ahmet Hocama olmaya karar verdim. Başarılı bir ameliyat sonrası yoğun bakımda gözümü açtığımda yanımda yine Ahmet Hocam vardı. Hastasıyla bu kadar yakından ilgilenmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Yoğun bakım sonrası normal odada da hafta sonu dinlemeden sürekli yanımda olan Ahmet Hocama sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şu an ameliyat sonrası tam 3 ay oldu ve ayaktayım hiçbir şikayetimde yok. Bu önce Cenab-ı Allah’ın sonra da hocamın sayesinde… Bence Ahmet Hoca kalp konusunda Konyamızın özellikle Numune Hastanemizin kazandığı yükselen bir değerdir.


26 ocak 2016 da omuz ağrısıyla numuneye intikal ettik Murat sizer hocamızın anjiyosuyla %85 babam ibrahim arıcının ana damarının tıkalı oldugunu öğrendik ahmet aydın hocam ve ekibinin 27 ocak tarihli ivedi by_pass operasyonu ile üç damarı degişerek saglıgımıza kavuştuk ben ve ailem başta ahmet aydın hocam olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ederiz ALLAH razı olsun hepisinden İsmail arıcı


Konya Numune hastanesinde By-Pass ameliyati oldum Ahmet hocamla hastanede tanıştım ilk başta cok tedirgindim kendisiyle ameliyattan önce yaptigim sohbette benim tüm endişe ve hassasiyetime tatmin edici cevaplariyla beni kendilerine güvenimi sağladı ameliyattan sonra ise yine mukemmeliyetini gösterdi özel hastenede ameliyat olsam bu kadar ilgi vehizmet gorecegimi sanmiyorum.Ahmet hocami ByPass ameliyati olacak arkadaşlara tavsiye ederim.hersey icin tesekkur ederim Ahmet hocam.A.Kepenekci


M

Doktordzn once bence harika bir insan.babamin ameliyatini basariyla gerceklestirmesinin yaninda bizlere ve hastalarina davranisi beni cok sasirtti sanki bir yakininiz kadar sicak aklinizda hic bir soru isareti kalmiyor sorulzriniz tum ictenlikle cevap buluyor.ahmet aydin ve ekibini tum samimiyetimle tavsiye ediyorum.ahmet beye tedavi olan hastalarimizinda buradan giruslerini belirtmesini isterimki ihtiyaci olan arkadaslzrimizda boyle bir cevherden mahrum kalmasinlar.saygilar


L

Babamın Byy Pas operasyonunu Dr.Ahmet Bey gerçekleştirdi. Riskli bir ameliyattı o yüzden çok tedirgindik neyse ki Ahmet Bey'in hastamıza ve bizlere olan yaklaşımı psikolojimizi son derece rahatlattı ve babam tekrar sıfır kilometre bir hayatla aramıza geri döndü 3 damarı değişti.şuan babamın sağlığı son derece iyi şükürler olsun.Bu arada kesinlikle kimsenin aklında ??? Bırakmayacak bir Hekim herkese güvenle tavsiye ederim. Sayın Hocam ; sizin gibi kaliteli şifa dağıtan ellere Türkiye 'nin fazlasıyla ihtiyacı var başarılarınız daim olsun . Sevgiler...


L

Babamın kalp krizi sonrasında byy pas operasyonunu Dr.Ahmet Bey gerçekleştirdi. Riskli bir ameliyattı o yüzden çok tedirgindik neyse ki Ahmet Bey'in hastamıza ve bizlere olan yaklaşımı psikolojimizi son derece rahatlattı ve babam tekrar sıfır kilometre bir hayatla aramıza geri döndü 3 damarı değişti . Şuan babamın sağlığı son derece iyi şükürler olsun . Bu arada kesinlikle kimsenin aklında soru ??? Bırakmayacak bir hekim herkese güvenle tavsiye ederim. Sayın Hocam ;sizin gibi kaliteli şifa dağıtan ellere Türkiye'nin fazlasıyla ihtiyacı var başarılarınız daim olsun. Sevgiler...


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Kapak Sorunu
  • Üç Damar Hastalığı
  • Kalp Ağrısı
Tümünü göster