Adres

Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Derin Ven Trombozu (DVT)
  • Aort Yetmezliği
  • Atrial Fibrilasyon
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ablasyon


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Anjiyografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Anjiyogram


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Anjiyoplasti


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Arteriografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aterektomi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Eforlu Ekg


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ekg


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Enjeksiyon Im


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Hemaferez


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Holter Izlemi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Homogreft Kapak


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Homosistein


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Nakli


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Stent


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyoversiyon


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kolesterol Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Komissürotomi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Nebulizatör


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perikardiyosentez


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Venografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi, Keçiören

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
23 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
T
Konum: Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Pili Takılması

Babamın kalp yetmezliği rahatsızlığından dolayı pek çok doktor gezdik. En sonunda Atila Hocayı buradaki yorumlardan bulduk. Atila hocamız gerek bilgi olarak gerek insanlık açısından oldukça iyi bir doktor. Yaptığı operasyonlar ve aldığı kararlar ile hastanızı emanet edebileceğiniz en iyi doktorlardan.


E
Konum: Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyografi

1997 yılında 45 yaşında geçirdiğim ağır bir kalp krizi ile gittiğim o günkü adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi acil servisinde müdahale ederek yaşama dönmemde çok büyük emeği olan 22 yıldır sürekli olarak konrola gittiğim ilgisini esirgemeyen güler yüzlü sevecen müstesna eşine ender raslanan kişiliğe sahip olan bilgisi ve değerlendirmeleri ile hastalarına şifa dağıtan değerli hocam Atila beye şükranlarımı sunarım. İyi'ki varsınız. Sizin gibi bilim insanlarına bu Ülkenin ihtiyacı var. Rabbim yardımcınız olsun.Sevgi ve saygılarımla.


Hastalarına pozitif enerji yükleyen, sonrasinda koymuş olduğu teşhislerle en kararlı ve doğru tedavi yöntemlerini belirleyen konusunda uzman, yenilikleri her daim takip eden, insanlık icin yaratılmış alcakgonullu mutevazi bilgili bir hekimdir. 35 yasinda kalp krizi gecirdikten sonra beni hayata bağlayan psikolojimin duzelmesini saglayan yegane insandir. Kendisini her zaman saygiyla aniyorum. Allah basimizdan eksik etmesin.


M
Konum: başka bir yer Koroner Kalp Hastalığı Tedavisi

Dünyada tanıdığım en iyi kalp doktoru. Anneme açık ameliyat önerilmişti. Stend takarak sorunu çözdü. Gerek bilgi gerek insanlık olarak kendisine ömür boyu teşekkür borçluyuz aile olarak. Allah korusun böyle doktorları


Konum: başka bir yer İleri dererede kalp yetmezliği

İleri derecede kalp yetmezliği tanısı ve prostat hastalığı nedeniyle sonda ile yaşayan ve ameliyat olamaz denilen 64 yaşındaki babam için Atila Hocayla tanıştık...

Kendisi gerek bilgisiyle, gerek babamın moralini yükseltmesi ve her sorduğumuz soruya bizim anlayacağımız dilden cevap vermesiyle kendine hayran bıraktı.Keşke daha önce tanışsaymışız da o kadar kapı aşındırmadan,babamın moralini motivasyonu kırılmadan bu tedaviyi ilerleseymişiz.

Tedavi süreci devam ediyor ve biz Atila Hoca sayesinde babamın iyileşeceğinden ve sondadan kurtulacağından eminiz ve çok güveniyoruz.

Her şey için teşekkürler...


Konum: Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Kapakçığı Tamiri

Atilla Hocam dan allah razi olsun annemi tedavi etti mevlamin izniyli hocamin gayretiyle sifa bulduk hocam cok güler yüzlü hos görülü her sorduğun soruyu nezaketle cevap liyor allah razi olsun mevlam ömrünü uzun etsin Hüseyin akin

Prof. Dr. Atila İyisoy

Bu kadar olumlu düşünceleriniz için yürekten teşekkür ederim.


Atila Bey, mesleki bilgisiyle ve insani duruşuyla bizleri kendisine hayran bıraktı....Çok teşekkürler hocam.....


Atila hocamı bugün tanıdım annemi götürdüm kalp rahatsızlığı için diğer arkadaşlarında söylediği gibi gerçekten mükemmel bir doktor mükemmel bir insan Rabbim hayırlı uzun ömürler versin ailesine bağışlasın ve Atila hocam gibi doktorlarımızın sayısını artırsın güler yüzünüz ilgi alakanız hepsinden önemlisi insani tarafınız için size çok teşekkür ediyorum iyiki varsınız.


S

Bir doktorda olabilen tüm özellikler mevcut.Herşeyden evvel adam gibi adam.Doktor gibi de doktor.İlgi alaka bilgi şefkat güüleryüz ve tedvi için gerekli olan herşey Atilla hocam da mevcut.İyiki varsın Hocam.Senin g,bi kişilere ihtiyacımız var.saol ve başarılar.


G

Geçen yıl doktorlar anneme triküspit kapaktaki açıktan ötürü ameliyat teşhisi koyunca Atila Hoca'yı buldum. Çok ilgili ve son derece kalifiye bir doktor. Anneme çok iyi geldi. Bir anjiyografi uyguladılar, Şimdilik ameliyata gerek kalmadı. Günlük hayatımda kalp problemi yaşayan herkese tavsiye ediyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Derin Ven Trombozu (DVT)
  • Aort Yetmezliği
  • Atrial Fibrilasyon
Tümünü göster