Gastroenterolog - makaleler ve yararlı bilgiler

 • Zayıflama Balonu

  Yazar Mehmet BahçeciGastroenterolog • 19 Eylül 2017

  Mide zayıflama balonu yaklaşık 8 yıldan beri ülkemizde kullanılmakta olup; dünyada bir çok ülkede ve çok sayıda hastada uygulanmış ve halende yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Kilo vermek için ideal...


 • Kolonoskopi - Gastroskopi - Rektoskopi

  Yazar Mehmet BahçeciGastroenterolog • 19 Eylül 2017

  Ucunda ışık olan, yaklaşık 160-180 cm uzunluğunda, 12 mm çapında, 4 yöne hareket edebilen, hortum şeklinde bir aletle kalın bağırsağın direkt olarak incelenmesi işlemine kolonoskopi denir. Kolonoskopi...


 • PEG (Perkutan Endoskopik Gastrostomi)

  Yazar Tarkan KarakanGastroenterolog • 31 Ağustos 2017

  PEG uygulaması ağızdan yemek alamayan hastalarda mideye endoskopi ile bir tüp takılarak oradan beslenmesi işlemidir. Genellikle yaşlı, nörolojik hastalığı olanlarda (felç, inme, demans, Alzheimer, Parkinson...


 • KOLONOSKOPİ

  Yazar Tarkan KarakanGastroenterolog • 26 Ağustos 2017

  Kolonoskopi birçok hastanın korkulu rüyasıdır. Bunun nedeni yetersiz bilgilendirmedir. Kolonoskopi tıpkı endoskopi gibi bir aletle, kalın barsakların tamamı ve ince barsakların sonuna kadar yapılan bir...


 • BARSAK HASTALIĞI

  Yazar Hakan YüceyarGastroenterolog • 6 Temmuz 2017

  SORU VE YANITLAR  (BARSAK HASTALIĞI)  Soru -1-: Ülseratif kolit hastalığının sebebi bilinmekte mirdi? Tıp bugüne kadar bu hastalığa nasıl bir açıklama getirmiştir?  Yanıt-1-: Ülseratif...


 • Mide

  Yazar Hakan YüceyarGastroenterolog • 6 Temmuz 2017

  Mide kanaması nasıl anlaşılır? Mide kanamasından kuşkulanma, kusma ile dışarı çıkarılan mide içeriğinin kırmızı kan renginde olması (mematemez) veya katran gibi siyah renkli olması dumrunda söz konusu...


 • CROHN HASTALIĞI ve GÜNCEL TEDAVİLER

  Yazar Hakan YüceyarGastroenterolog • 6 Temmuz 2017

  İnflamatuvar barsak hastalığı (İBH), sık rastlanan, bazı yönleriyle birbirine benzeyen ancak pek çok yönüyle birbirinden farklı, ülseratif kolit (ÜK) ve crohn hastalığı (CH) olarak adlandırılan iki kronik...


 • ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINA YAKLAŞIM

  Yazar Hakan YüceyarGastroenterolog • 6 Temmuz 2017

  Üst Gastrointestinal Sistem (GIS) kanamaları özofagus üst kısmı ile duodenumda treizt ligamenti seviyesi arasındaki lokalizasyonlardan kaynaklanan kanamalardır. GİS kanamaları hastanelerin acil servislerine...


 • GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI

  Yazar Hakan YüceyarGastroenterolog • 6 Temmuz 2017

  Gastroözofageal reflü (GÖR); fizyolojik bir durumdur. Yutma işleminden sonra yemek borusu aracılığı ile mideye geçen gıdanın normalde mideden geri dönüşü söz konusu değildir. Gün içerisinde birkaç kez...


 • UNUTULMUŞ ORGAN: BARSAK MİKROBİYOTASI

  Yazar Tarkan KarakanGastroenterolog • 26 Mayıs 2017

  Bakterilerin toplam yüzey alanı tenis kortu büyüklüğündedir. İnsandaki gen sayısı 35.000 iken barsak bakteri gen sayısı 2 milyonun üzerindedir.  Toplam barsaklarımızdaki bakteri sayısı ise 1015dir....

Uzmanlık Alanları