Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Doktorla Anadolu Anonim Türk Sig. Şti. Memurları Emekli Sand. Vakfı Ankara