Adres

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul
Mehmet Toprak Hospital (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +120 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç.Dr. Cüneyt Keleş Özel Tuzla Gisbir Hastanesi'nde görev yapmaktadır.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Hastalığı
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
  • damar hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Alt Ekstremitelerde Venografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Anjiyografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Anjiyogram


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Anjiyoplasti


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Anterior Mediastinotomi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Arteriografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Arteriyel Switch Ameliyatı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Aterektomi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Balon Valvüloplasti


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Bebek Kalp Ameliyatları


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Biventriküler Pacemarker


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Da Vinci Robotik Cerrahi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Damar Ameliyatları


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


David Ameliyatı (Prosedürü)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Disseksiyon Ameliyatları


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Efor Treadmil Testi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Eforlu Ekg


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Ekg


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Ekogram(Ultrason)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Elektrofizyolojik Test


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Endarterektomi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Endovasküler Cerrahi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Enjeksiyon Im


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Enjeksiyon Iv


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Femoropopliteal Bypass


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Filebografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Hemaferez


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Holter Izlemi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Homogreft Kapak


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Homosistein


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Jackson Pratt Dren


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kalp Bypass Ameliyatı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kalp Kapakçığı Değişimi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kalp Transplantasyonu


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kalp Tümörü Ameliyatları


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kan Elektrolit Testi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kardiyak Stent


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kardiyoversiyon


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Karotis Ameliyatı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Karotis Endarterektomi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kateter Yerleştirme


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Kolesterol Testi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Komissürotomi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Konjenital Kalp Cerrahisi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Koroner Anjiyogram


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Koroner By-Pass Ameliyatı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Laparoskopi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Laserasyon Onarımı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Mekanik Protez Kapak


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Mikrovasküler Oklüzyon


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Mitral Kapak Tamiri


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Nebulizatör


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Norwood Ameliyatı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Nükleer Stres Testi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Perikardiyosentez


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Perkütan Komissürotomi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Preoperatif Değerlendirme


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Robot Destekli Cerrahi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Robotik Cerrahi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Ross - Konno Ameliyatı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Ross Ameliyatı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Skleroterapi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Torakotomi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Transjugüler Şant (Tips)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Transkateter


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Variköz Ven Skleroterapisi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Vasküler Cerrahi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Venografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital


Çocuk Kalp Ameliyatları


Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:547, İstanbul

Mehmet Toprak Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
10 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
M
Konum: Mehmet Toprak Hospital

CÜNEYT hocama tam bir yıl önce bay bas ameliyatı oldum kendisine ve ekibine binlerce kez teşekür etmeyi bir borç bilirim . Hasta doktor ilişkisi mükemmel hastanede kaldığım dönem içinde gerek bana gerek sevdiklerime gerekli bilgileri aktarması bizlere inanılmaz bir güç verdi.Cüneyt hocam ALLAH ellerinize yüreğinize sağlıklar versin hep sağlıklı mutlu kalının .teşekürler teşekürler teşekürler Cüneyt Hocam......Müfit Köse


Cüneyt beye teşekkür etmek nedirki allahı m ona hiç bir keder vermesin benim üç kardeşimin bay bas ameliyatını yaptı birini 4 birinin 2 biriminde 6 damar naklini yaptı ve şu an üde çok sağlıklı ve şunudu bertmeden geçemem biz inşaatta çalışıyoruz çok şükür hiç bir sıkıntı yok bir kez daha Cüneyt beye minettarımallah sizden razı olsun zafer bulut


ağrı dan selamlar Cüneyt hocam. Cüneyt hocam tarafından 2 buçuk ay önce babamın 3 damarına bay bas ameliyatı yapıldı. çok şükür durumu şu anda iyi eski sağlığına kovuşmak üzere. Cüneyt bey ve ekibine sonsuz teşekkürler ederim. Allah razı olsun Cüneyt hocam. Allah başımız dan sizin gibi Hekimleri eksik etmesin.

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

teşekkürler Serhat Bey...


Doç. Dr. Cüneyt Keleş Kalp Damar konusunda dünya zerindeki en iyi doktorlardan biridir. Ben şahsen birçok olaylara bizzatihi şahit oldum. Tüm içtenliğimle kendisine başarılarının devamını dileyerek yolunun hep açık olmasını temmeni ediyorum. dualarımız sizinle hocam

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

Biraz abartmışsınız Adem Bey ama yine de sonsuz teşekkürler...


B

Ameliyat olalı 1.5 sene oldu.Hala size dua ediyorum.Siz tatlı dilinizle, güleryüzünüz ve güvenirliliğinizle beni ameliyata ikna ettiniz.İyiki ikna etmişsiniz sayenizde sağlıklıyım. Yeni hastanenizde başarılar dilerim.Sizi herkese tavsiye ediyorum. Balıkesirliyim çorluda ameliyat olmuştum.

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

tekrar geçmiş olsun Bülent Bey sonsuz teşekkürler...


H

Cüneyt bey 2 yıl önce babama kalp ameliyatı ile 6 damar baypas yapması ile tanıdım çok sevdiğim değerli bir hekimdir çorludan gitmesine çok ailece çok üzüldük hocamıza başarılarının devamını diler teşekkürü borç bilirim..

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

ben de üzgünüm Çorludan ayrılmak zorunda kaldığıma kimbilir belki tekrar buluşabiliriz...


S

2 sene önce bugünlerde cüneyt hocamızın ellerine emanet ettik babamızı bizim içinbelkide dönüşü olmayan karari hocamızın. Verdiği güvenle onayladik ve şükürler olsunki babam tekrar eski sağlığına kavuştu size buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum hocam gitmeseydiniz iyiydi :-)

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

bemce de ama yeryüzünde herkes bizim gibi düşünmüyor ne yazık ki hekim olamyan bazıları için farklı şeyler ön planda olabiliyor...


M

sizi tanıdığım için çok mutluyum eğer cüneyt bey olmasaydı beni ameliyata ikna etmeseydi şuan hayatta olmayabilirdim ilgisi baba canlısı gibi güler yüzü çorludan gittiğiniz için çok üzgünüm sanki kanadım kırıldı başarılarınızın devamını diliyorum ve herkese tavsiye ederim

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

sonsuz teşekkürler Çorlu seninle daha güzeldi ama ne yazık ki elimde olamayan sebeplerden ayrıldım istediğim için değil...


A

Cüneyt bey ile tanışmam ve Kalbimde yaşadığım sorunun tespit edilmesi ve ameliyat olup hastaneden ayrılmma 10 sürdü. cerrahlar bu yer kürede en üst kademede olan insanlar.Lakn bilim insaları ve sanatçılarda aynı zamanda. Cüneyt bey de ekibiyle birlikte son derece üstadlar. hastalarla olan ilgisi,onlara verdği önem son derece iyidir. Ayrıca ekibi de çok sağlamdır.Bu vesile ile hepsine teşekkür ederim.

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

Biz sadece işimizi en iyi yapma telaşı içindeyiz herkez bunun heyecanını ve hazzını yüreğinde gerçekten yaşayabilse Türkiyemiz ne farklı bir ülke olurdu kimbilir...çok teşekkürler...


M

Hastalarina gosterdigi ozen ve ilgi karsisinda haytrn olmamak imkansiz...tesekkurler Hocam Muharrem

Doç. Dr. Cüneyt Keleş

sonsuz teşekkürler muharrem bey...


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç.Dr. Cüneyt Keleş Özel Tuzla Gisbir Hastanesi'nde görev yapmaktadır.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Hastalığı
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
  • damar hastalıkları
Tümünü göster