Randevu ve bilgi için bizi arayın: 0850 333 0344

Prof. Dr. Demet Karnak kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlık,doçentlik ve profesörlük ünvanlarını almıştır. daha fazla

Adresler

Hasta, Danışan Soruları (134)

Sormak istediğiniz bir soru mu var?

Sistemimizde yer alan tüm uzmanlara soru sorabilirsiniz.

Doktorlara/Uzmanlara Soru Sorun

Hakkımda

Hakkımda

 • Prof. Dr. Demet Karnak kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlık,doçentlik ve profesörlük ünvanlarını almıştır.

Okullar / Eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1991 - 1996
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik Ünvanı, 2002
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesörlük Ünvanı, 2008
 • Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru, 1983 - 1990
daha fazla

Yayınlar

 • Cakar B, Bilgin G, Yavuz Şumnulu S, Karnak D. Tuberculosis prevalence in municipality bus drivers in our dispensary region. Tuberk Toraks 2013 Dec;61(4):327-32.
 • Küpeli E, Karnak D. Bronkoskopi Ünitesi. Tuberk Toraks 2011; 59 (3): 276-284.
 • Küpeli E, Karnak D. Hipersensitivite Pnömonisi (Hypersensitivity pneumonitis). Tuberk Toraks; 2011 Jun;59(2):194-204.
 • Küpeli E, Karnak D. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Dergisi. Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi yöntemleri. 2009; 2:13-20
 • Küpeli E, Karnak D. Akciğer Hastalıkları Dergisi. Pulmoner alveoler proteinoz 2008; 3:84-91.
 • Karnak D. İdyopatik İnterstisyel pnönonilerde tedavi yaklaşımları ve takip kriterleri Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1:42-54
 • Köksal D, Karnak D, Kayacan O, Beder S, Erekul S. Bronchitis index and mucosal biopsy findings in patients with chronic bronchitis. Turkish Respiratory Journal 2005; 6:4-9.
 • Güllü E, Karnak D, Beder S. Akciğerin granülomatöz hastalıklarına genel bakış. Göğüs Hastalıkları Serisi 2004; 1:158-166
 • Güllü E, Karnak D, Beder S. Akciğerin granülomatöz hastalıklarına genel bakış. Göğüs Hastalıkları Serisi 2004; 1:158-166
 • Karnak D, Köksal D, Moğolkoç G, Beder S, Pınar E. Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50:462-468
 • Köksal D, Karnak D, Kayacan O, Beder S. Kanserli hastalarda tromboembolik hastalıklar (Trosseau sendromlu iki olgu nedeniyle). Akciğer Arşivi 2002; 3:125-128
 • Karnak D, Köksal D, Kayacan O, Beder S. Paget von Schroetter sendromlu bir KOAH olgusu. Solunum 2002; 4:413-417
 • Beder S, Şen S, Karnak D, Kayacan O, Akay H. Ender bir pulmoner anomali: Erişkin tip Scimitar sendromu. Toraks Dergisi 2001; 2:42-45.
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. IgG subclass levels in ELF in COPD. Turk J Med Sci 2001; 31:235-241
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Sak SD. Hypersensitivity pneumonitis and inhaled steroid (A case report). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49:142-146
 • Gülbay BE, Karnak D, Kayacan O, Beder S. Primer antifosfolipid sendromu (Olgu Sunusu). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4):483-488
 • Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. Yayma negatif akciğer tüberkülozunda bronkoalveoler lavajdaki adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49: 237-245
 • Kayacan O, Beder S, Deda G, Karnak D, Çetin D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) elektrofizyolojik değişiklikler. Solunum 1999; 1:48-53
 • Beder S, Eriş B, Karnak D, Kayacan O, Anadolu R. Sarkoidozis ve Kaposi Sarkomu (Bir Olgu Sunusu). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1999; 52:175-180
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, İbiş E, Oflaz G, Ulubay G. Bir tümör belirleyicisi olan nöron spesifik enolazın serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısı düzeylerinin klinik önemi. Tüberküloz ve Toraks 1999; 47:398-405.
 • Ulubay G, Beder S, Kayacan O, Karnak D, Oflaz G. Cyra 21-1’in akciğer kanserlerinde tanı, evreleme ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesindeki öTüberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47:387-392
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M, Çelik GE. Bronşiolitis obliterans (İki Olgu). Tüberküloz ve Toraks 1998; 46:180-186
 • Karnak D, Gürses H. Tüberküloz ve AIDS. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45:73-78
 • Beder S, Kalaycıoğlu O, Ulubay G, Karnak D. Mucosal changes due to chronic bronchitis assessed by fiberoptic bronchoscopy. Turk J Med Sci 1997; 27:327-330.
 • Karnak D, Şen S, Beder S, Akal M, Akay H. Bir invaziv timoma olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45:53-57.
 • Karnak D. Periferik akciğer kitle ve nodüllerinde transbronşiyal iğne aspirasyonunun tanı değeri. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:54
 • Karnak D. Malign mezotelyoma tedavisinde tümör immünolojisini ve biyolojisini temel alan yeni tedavi yaklaşımları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:107-109
 • Karnak D. Çocukluk çağında astma öyküsü olan kişilerde egzersizle artan hava yolu spazmı, Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:56
 • Karnak D. Bronş astmasının tedavisinde antiinflamatuvar ilaç olarak teofilin ve fosfodiesteraz inhibitörleri kullanımı. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:55
 • Karnak D. Sıvı dışı plevra hastalıkları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:159-161.
 • Karnak D. Üst abdominal hastalıklarda plevra sıvıları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:155-158
 • Karnak, D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Ulubay G. Multiple miyelomada akciğer tutulumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1996; 16:398-402
 • Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Ulubay G, Saygun N. Çeşitli malign olgularda akciğer tüberkülozu. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:118-122
 • Karnak D, Beder S, Kalaycıoğlu O, Akay H. Progressif sistemik sklerozis (skleroderma) ve tiroid karsinomu (Bir Olgu Nedeniyle). Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:88-91
 • Karnak D. Total parenteral beslenme. Tüberküloz ve Toraks, 1995; 43:47-49
 • Kalaycıoğlu O, Saatçi M, Beder S, Karnak, D, Beder E. Lung cancer as a second primary malignancy in patients treated for laryngeal carcinoma”, Journal of Ankara Medical School 1994; 16:1227-1235
 • Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Yavuzer Ş. Nörofibromatozisli bir akciğer kanseri olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1994; 42:63-67
 • Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S. Bir akciğer leiomiyosarkom olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1993; 41:255-259.
 • Demir N, Sahin A, Küçükşahin O, Kayacan O, Dinçer I, Sayın T, Karnak D, Turgay M. Pulmonary Arterial Hypertension and Systemic Sclerosis Relation: A single centre experience. Heart Lung Circ. 2014 Feb 14. pii: 00070-5. doi:10.1016/j.hlc Epub ahead of print]
 • Çakar B, Şumnulu S, Karnak D. Tuberculosis preventive treatment experience of a single center and the evaluation of the results. Experimental and Therapeutic Medicine 2014;
 • Diken ÖE, Karnak D, Çiledağ A, Ceyhan K, Atasoy Ç, Akyar S and Kayacan O. Electromagnetic navigation-guided TBNA vs conventional TBNA in the diagnosis of mediastinal lymphadenopathy. Clin Respir J 2014; DOI:10.1111/crj.12126
 • Çiftçi F, Atilla P, Müftüoglu S, Karnak D. Primary ciliary dyskinesia. Respir Care. 2013 Aug;58(8):e99-103. doi: 10.4187/respcare.02241. Epub 2013 Jan 29
 • Karnak D, Çiledağ A, Ceyhan K, Atasoy KÇ, Akyar YS, Kayacan O. Rapid On-Site cytological examination and low registration error enhance the success of electromagnetic navigation bronchoscopy. Ann Thorac Med 2013;8:28-32.
 • Çiledağ A, Deniz H, Eledağ S, Ozkal C, Düzgün N, Erekul S, Karnak D. An aggressive and lethal course of Churg-Strauss syndrome with alveolar hemorrhage, intestinal perforation, cardiac failure and peripheral neuropathy. Rheumatol Int 2012; 32(2):451-455.
 • Koç U, Karnak D, Kavas GÖ, Kayacan O. Trace elements (copper, zinc and selenium) in acute COPD exacerbation. Trace Elements and Electrolytes 2012; 29(1) :59-64.
 • Karnak D, Sözener ZÇ, Uçar Y, Cangır AK, Demirkazık A, Kankaya D. Malign Mesothelioma and Gelatinous Pleural Fluid. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2011; 80-82.
 • Karnak D, Koycu G, Kadıoğlu YK, Dizbay Sak. Acute Silicoproteinosis: Therapy Success. Respiration 2011; 82(6):550-551.
 • Çiledağ A, Akın P, Karnak D, Kayacan O. Scrofuloderma in an Older Patient: an Underestımated entity and underdiagnosed case. Turkish Journal of Geriatrics 2011; .
 • Fırat ND, Çiledağ A, Kabalak PA, Karnak D, Meço B, Alanoğlu Z, Alkış N. Pulmonary alveolar proteinosis and successful therapy with combined lavage procedures: Case reports. Exp Ther Med 2011; 230
 • Argüder E, Karnak D, Kayacan O. A surprising diagnosis of pancreatitis with pseudocyst associated with sudden massive effusion. Exp Ther Med 2011; 248
 • Küpeli E, Karnak D, Sak SD, Kayacan O. Hazards of the ‘hard cash’: hypersensitivity pneumonitis. Can Resp J 2010; 17:102-105
 • Çiledağ A, Karnak D, Kayacan O. A Butterfly-shaped alveolar hemorrhage caused by cytomegalovirus. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41:900-903
 • Uçar Y, Sözener ZC, Karnak D. Endotracheal tuberculosis with obstruction. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41:602-607
 • Beder S, Argüder EG, Ersoy ZG, Utine EG, Kayacan O, Karnak D. Successful ocreotide and medium-chain triglycerides therapy for chylothorax in a patient with Noonan syndrome. Türk Klin J Med Sci 2010; 30:1402-1405
 • Diken ÖE, Unculu S, Karnak D, Çağlayan O, Göçmen JS, Kayacan O. Cotinine levels in serum and bronchoalveolar lavage. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41:1252-1257
 • Argüder EG, Karnak D, Kayacan O, Beder S, Küçük ÖN. Decreasing bone density in COPD patients. Türk Klin J Med Sci 2010; 30:520-527
 • Çiledağ A, Deniz H, Eledağ S, Ozkal C, Düzgün N, Erekul S, Karnak D. An aggressive and lethal course of Churg-Strauss syndrome with alveolar hemorrhage, intestinal perforation, cardiac failure and peripheral neuropathy. Rheumatol Int 2009; 19:1321-1329
 • Sahoo D, Karnak D, Mehta AC. Complete tracheal ring. Respiration 2009 77:96
 • Küpeli E, Karnak D, Elgün S, Argüder E, Kayacan O. Concurrent measurement of adenosine deaminase and dipeptidyl peptidase IV activity in the diagnosis of tuberculous pleural effusion. Diagn Microbiol Infect Dis 2009; 65:365-371
 • Kayacan O, Karnak D, Can AB, Sak SD, Beder S. Gastric signet-ring cell adenocarcinoma presenting with left arm deep vein thrombosis and bilateral chylothorax. Clin Appl Thrombosis/Hemostasis 2008; 14:476-480
 • Küpeli E, Cengiz C, Cila A, Karnak D. Hyperhomocystinemia due to pernicous anemia leading to pulmonary thromboembolism in a heterozygous mutations carrier. Clin Appl Thrombosis/Hemostasis 2008; 14:365-368
 • Beder S, Küpeli E, Karnak D, Kayacan O. Tracheobronchial variations in Turkish population. Clin Anat 2008; 21:531-538
 • Küpeli E, Karnak D, Kayacan O, Beder S, Tutkak H. Diagnostic accuracy of cytokine levels (TNF-alpha, IL-2 and IFN-gamma) in bronchoalveolar lavage fluid of smear-negative pulmonary tuberculosis patients. Respiration 2008; 75:73-78
 • Sahi H, Karnak D, Meli YM, Machuzak M, Gildea TR, Mehta AC. Bronchoscopic approach to COPD. COPD 2008; 5:125-131
 • Sozener ZC, Tekin M, Mungan D, Karnak D. A 15-year-old girl with swelling of the face, legs, breast, and eyes. Pediatr Ann 2007; 36:150-153
 • Shah SS, Karnak D, Shah SN, Budev M, Machuzak M, Gildea TR, Mehta AC. Broncholith caused by donor-acquired histoplasmosis in a lung transplant recipient. J Heart Lung Transplant 2007; 26:407-410
 • Suttithawil W, Karnak D, Machuzak M, Gildea T, Mehta AC. An unusual cause of T-tube obstruction: ‘Tricho-Tracheobezoar’. Respiration 2007; 76:353-355
 • Karnak D, Avery RK, Gildea TR, Mehta AC. Endobronchial fungal infections - An under-recognized entity. Respiration 2007; 74:88-104
 • Shah SS, Karnak D, Budev M, Avery RK, Mehta AC. Endobronchial Pseudalleschria boydii in lung transplant patient with cystic fibrosis. J Bronchol 2007; 14:48–50
 • Mireles-Cabodevila E, Karnak D, Shah SS, Mehta AC. Anthracostenosis. J Bronchol 2006; 13:153-155
 • Gildea TR, Mazzone PJ, Karnak D, Meziane M, Mehta AC. Electromagnetic navigation diagnostic bronchoscopy: A prospective study. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174:982-989
 • Kayacan O, Karnak D, Beder S, Güllü E, Tutkak H, Şenler FÇ, Koksal D. Impact of TNF-α and IL-6 levels on development of cachexia in newly diagnosed NSCLC patients. Am J Clin Oncol 2006; 29:328-335
 • Minai OA, Mehta AC, Pettersson G, Karnak D. Lung transplantation in a patient with Mounier-Kuhn syndrome. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132:737-738
 • Shah SS, Karnak D, Shah SN, Murthy S, Biscotti C, Mehta AC. Clinical-pathologic conference in thoracic surgery: A malignant peripheral nerve sheath tumor of the trachea. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132:1455-1459
 • Karnak D, Shah SS, Solovera-Rozas M, Murthy S, M, Mehta AC, Mason D. Repair of sternal dehiscence following bilateral lung transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132:425-426
 • Shah SS, Karnak D, Mason D, Murthy S, Pettersson G, Budev M,AC. Pulmonary ransplantatıon in Mounier Kuhn syndrome - A case report. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 131:757-758
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, Ibis E, Oflaz G. Neuron-specific enolase and lung cancer. Am J Clin Oncol 2005; 28:586-590
 • Sahoo D, Southwell C, Karnak D, Mehta AC. Endobronchial cryptococcosis. J Bronchol 2005; 12:236-238
 • Güllü E, Karnak D, Kayacan O, Beder S. A tinner with stannosis and tuberculosis. Case Rep Clin Pract Rev 2005; 6:73-76
 • Gulmez SE, Tulunay FC, Beder S, Kayacan O, Karnak D. Does dipyrone have any effect on respiratory function in COPD patients. Respir Med 2005; 100:828-834
 • Kupeli E, Karnak D, Kayacan O, Beder S. The clues for the differential dıagnosis of hypersensitıviy pneumonitis as an expectant variant of diffuse parenchymal lung disease. Postgrad Med J 2004; 80:339-345
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, Berk Ö. Postoperative Pulmonary Embolism In A Young Female Accompanying With FactorLeiden Mutation And Hereditary Sypherocytosis. J Thromb Thrombol 2004; 17:213-217
 • Kayacan O, Karnak D, Beder S, Köksal D. Left pleural effusion in a female with coronary artery by-pass grafting. Postgrad Med J 2004; 80:368
 • Karnak D,Köksal D, Beder S, Kayacan O. A rare cause of empyema in a non-immunocompromised case and a successful combined treatment. Postgrad Med J 2004; 80:184-185
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M. Hypereosinophilic syndrome with pulmonary and cardiac involvement presenting in a patient with asthma. Review series respiratory 2004; 1:12-15 (Brief form of CMAJ 2003; 168(2):172-175 with editorial comment).
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M. Hypereosinophilic syndrome with pulmonary and cardiac involvement in a patient with asthma. CMAJ 2003; 168:172-175
 • Kayacan O, Beder S, Karnak D. Cellular profile of bronchoalveolar lavage fluid in Turkish miners. Postgrad Med J 2003; 79:527-530
 • Kayacan O, Karnak D, Delibalta M, Beder S, Karaca L, Tutkak H. Adenosine deaminase activity in bronchoalveolar lavage in Turkish patients with smear negative pulmonary tuberculosis. Respir Med 2002; 96:536-541.
 • Karnak D, Beder S. Treatment of Chlamydia pneumoniae infection and chronic obstructive pulmonary disease. Expert Opin Pharmacother 2002; 3:1461-1470
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S. Reactivation of pulmonary tuberculosis in malignancy. Tumori 2002; 88:251-254
 • Kayacan O, Beder S, Deda G, Karnak D. Neurophysiological changes in COPD patients with chronic respiratory insufficiency. Acta Neurol Belg 2001; 101:160-165
 • Karnak D, Bengisun JS, Beder S, Kayacan O. Chlamydia pneumonia infection and acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Respir Med 2001; 95:811-816
 • Karnak D, Ulubay G, Kayacan O, Beder S, İbiş E, Oflaz G. Evaluation of Cyfra 21-1: A potential tumor marker for non-small cell lung carcinomas. Lung 2001; 179:57-65
 • Bengisun JS, Karnak D, Palabıyıkoğlu İ, Saygun N. Mycobacterium tuberculosis drug resistance in Turkey, 1976-97. Scand J Infect Dis 2000; 32:507-510
daha fazla

Ödüller

 • SS-41Demir N, Diken ÖE, Karabulut H, Karnak D, Kayacan O. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında alfa-1 antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm analizi
 • TUSAD 34. Ulusal Kongresi- Solunum 2012, 6-10 Ekim 2012, çeşme-İzmir, Sözel Bildiri Ödülü
 • Ulubay G, Üskül B, Çetinkaya E, Karnak D, Özkan M, Özbudak O.
 • Türk Toraks Derneği 14. Kongresi, TTD en iyi Çalışma Grubu Ödülü, 13-17 Nisan 2011, Side-Antalya
 • Fırat ND, Çiledağ A, Kabalak PA, Karnak D, Erekul S, Kayacan O. Kombine lavaj yöntemiyle PAP tedavi başarısı
 • Toraks Derneği 12 yıllık kongresi e-poster ikincilik ödülü, 2009
 • Erçen Ö, Unculu S, Karnak D, Göçmen S, Çağlayan O, Kayacan O. Çeşitli hastalıklarda bronkoalveoler lavaj kotinin düzeyi
 • Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi ‘Lokman Hekim Vakfı Birincilik Ödülü, 2008
 • TUBİTAK NATO B2 Bursu, 2005
 • National Institutes of Health, National Cancer Institute- Short Term Scientist Exchange Program, 2005
 • Kayacan O, Beder S, Karnak D. Cellular profile of bronchoalveolar lavage fluid in Turkish miners. Postgrad Med J 2003; 79(935):527-30
 • Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi ‘Makale İkincilik Ödülü, 2004
 • Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. Yayma negatif akciğer tüberkülozunda bronkoalveoler lavajdaki adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 Yılı Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Uluhan Berk Üçüncülük Ödülü, 2001
 • Kayacan O, Deda G, Beder S, Karnak D, Çetin D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) elektrofizyolojik değişiklikler
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi IX. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar Birincilik Ödülü, 2000
 • Ulubay G, Beder S, Kayacan O, Karnak D, ve Oflaz G. Akciğer kanserlerinde Cyfra 21-1'in tanı, evreleme ve tedavi yanıtının değerlendirilmesindeki önemi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. A Lütfü Tat İkincilik Ödülü, 1999
 • Karnak D, Beder S, Kalaycıoğlu O ve Karaca L. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum immünglobülin G subgrupları ve serum immünglobülin düzeylerinin takip ve tedavide önemi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VII. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Zeki Hakkı Pamir İkincilik Ödülü, 1998
 • Beder S, Kalaycıoğlu O, Karaca L. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum ve bronkoalveoler lavajda immünglobülin G subgrupları ve immünglobülin düzeylerinin takip ve tedavide önemi
 • TUSAD 24. Ulusal Kongresi Poster yarışması Dördüncülük ödülü, 1997
daha fazla

Röportaj

Bu uzmanlık alanını tercih etme sebebiniz nedir?

İnternken fakültede bu branşın doktoru olabileceğime karar vermem ve daha sonra gönül vermem...

Mutlaka zor bir meslektir, o yüzden şöyle soralım: Mesleğinizin kendine özgü zorlukları nelerdir?

Hastalarımın büyük bir kısmının kronik hasta ya da kanser hastası diğer büyük bölümünün de pek bilinmeyen tedavisi de pek mümkün olamayan gurubu oluşturmaları.

Yaptığınız iş ile ilgili en sevdiğiniz 3 şey nedir?

Hastamın iyileşmesi, tanı ve tedaviyle ilgili sorunun çözülmesi, o güne kadar saptanamamış bir nedenin ortaya çıkarılıp bertaraf edilmesi

Görev yaptığınız süre içerisinde sizi keyiflendiren veya aklınızda kalan bir vaka veya olayı bizimle paylaşmak ister misiniz?

Fazla miktarda kanamayla gelen ailesinin bile umudu kestiği orta yaş üstü bir hastamızın hem kanamasını acil müdahale ederek durdurmuş hem de ameliyata vererek tümörden tam arındırmıştık şimdi 2 yıl oldu sağlıkla işine devam ediyor. Diğer bir vaka ise annesi babası ayrılan teselliyi kedi dostlar edinmeyle bulan, akciğerinde büyüyen lenf bezleri nedeniyle ameliyat geçirmek zorunda kalan ve bir türlü tanı konulamayan 17 yaşındaki kızımızda kedi tırmıgı hastalığı tanısı koyup tedavi edişimiz ve yüz güldürücü yanıt almamızdı... Bunun gibi başardığımız olguların yanında başaramadıklarımız da var

Videolar

Coil İmplantasyonu
Coil implantasyonu
Endobronşiyal Valve Konulması
Endobronşiyal valve konulması
Paraaortik Adeno
Paraaortik adeno
Girişimsel Bronkoskopi Uygulaması 1
Girişimsel bronkoskopi uygulaması 1
Girişimsel Bronkoskopi Uygulaması 2
Girişimsel bronkoskopi uygulaması 2
Girişimsel Bronkoskopi Uygulaması 3
Girişimsel bronkoskopi uygulaması 3
Girişimsel Bronkoskopi Uygulaması 4
Girişimsel bronkoskopi uygulaması 4
Sağ Ana Bronşa Stent Uygulanması
Sağ ana bronşa stent uygulanması
Hava Yolundaki Papillomanin Kriyo İle Dondurularak Çıkartılması
Hava yolundaki papillomanin kriyo ile dondurularak çıkartılması
Sol Üst Lobun Kriyo İle Tümör Çıkartılıp Açılması
Sol üst lobun kriyo ile tümör çıkartılıp açılması
Navigasyonda Lezyona Ulaşınca Alınan Biyopsi
Navigasyonda lezyona ulaşınca alınan biyopsi
Hava Yolundaki Tümörün Rezektor Balonla Grendelenip Stent Konulma İşlemi
Hava yolundaki tümörün rezektor balonla grendelenip stent konulma işlemi
Trakeal tm
Trakeal tm
daha fazla göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
27 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
 • Demet hanım'ı annemin rahatsızlığı nedeniyle tanıma şansım oldu.Demet hanım gerçekten işinin uzmanı.Kişiliği ve hastasına yaklaşımı olağan üstü.Demet hanıma gitmekle çok doğru bir tercih yapmışız.Demet hanıma ne kadar teşekkür etsem azdır.Gitmek isteyenler terettütsüz gönül rahatlığı ile gidebilir.Biz kendisinden çok memnun kaldık.Demet hanım ve Eşi ibrahim beye sağlıklı,huzurlu,mutlu uzun ömürler diliyorum.Değerli hocam iyiki varsınız...

 • Demet hanıma öncelikle kendi rahatsızlığım için danışmıştım. (25 yaşındayım) Kendisinden çok memnun kalınca babam ve amcamı da kendisine götürdüm. Sol akciğer embolisi problemim vardı, Demet hanım sayesinde kısa sürede bu emboli eridi. Şu anda da kendisinin kontrolü altındayım. Her şeyden önce sıcakkanlı ve güler yüzlü oluşu kendisiyle çok iyi bir iletişim kurabilmeyi sağlıyor. Kendisine tekrar teşekkür ederim, Demet hanımı kesinlikle herkese öneriyorum.

 • Demet hocama annemin Bronşaktazi hastalıgı için gittik bu vesileyle tsnıdım ve hayatımda gördüğüm en mükemmel tatlı dilli sevecen bi doktora ilk defa rastladık insan hastalıgını unutuyo ayrıca branşında mükemmel bilgili bizimle çok yakından ilgilendi ve hastalıgın sürecini tedavisini bizzat takip ediyo nezaman gitsek kırmadan yardımcı olur çok insaniyetli çok seviyorum Demet hocam a çok teşekkür ediyorum.Akciger hastalıklarında şiddetle tavsiye ederim annemin sol akciğer alt lopta Bronşaktazi tanısını sadece dinleyerek buldu tam yerini nokta atışıyla daha sonra tomografi ilede bu onaylandı şuan tedavi sürecinde bi operasyon söz konusu inşallah onuda hallidecez Demet hocamın kontrolunde kendisine çok teşekkür ediyorum... Çogu hastayada acil şifalar diliyorum lütfen kendinizi Demet hocam emin ellere teslim edin ve erken tanıyı önrmseyin vakit kaybetmeyin özellikle Bronşaktazi akciğer lobundaki geri dnüşümsüz bronş kaybı sadece akciğer tomografi de çıkıyor akciğer filimlerinde çıkmıyor yıllarca astımsınız diye vakit kaybı yaşanabiliyor buda benden bi tavsiye olsun.Demet hocam a Allahım saglık güç kuvvet versin onu çok seviyorum teşekkür ederim Orhan ŞAHİN

 • Demet Karnak Hocamıza dostların tavsiyesi ve internette yaptığı operasyon videoları aracılığıyla ulaştık.Ben 70yaşında, KOAH 4. Evre hastasıyım ... Çok hastahane ve çok doktor ile muhatap olmak zorunda kaldım fakat derdime derman bulamadım, bir yıl içinde 8 kez zatürree geçirdim.. Sonrasında hocam yeni bir yaklaşımla akciğerlerime COİL denilen ek parçalar yerleştirerek hayat kalitemin artırabileceğini ifâde etti.Sayin Hocamıza çok güvendiğim için ve nefes yetersizliğinden öz bakımımı bile yapamaz hale gelmiş olduğum için severek kabul ettim... Operasyonun ardından hayatımın kalitesi yükseldi ,hareket kabiliyetim arttı..Beni yeniden hayata bağlayan şifalı ve sevecen tavrından dolayı minnettarım... Bu itibarla, Sevgili Hocama şükranlarımı sunar, başarılarının devamını dilerim.. Ayrıca benim hastalığımdan muzdarip olan kişilere Sayın Hocam ile irtibata geçmelerini şiddetle tavsiye ederim....

 • Demet hocamızı anlatmaya kelime yetmez kendisini internette çaresizce gezerken bir anda ekranda önüme çıkmasıyla tanıştım benim için şans o an dönmüştü çünkü bir sağlıkçı olarak yaşadığım süreç,söylenenler, anlatılanlar, öğrendiklerim beni bir çıkmaza sokmuştu hatta yavrumdan ayrılacağım düşüncesiyle iyice çökmüştüm çok şükür Allaha, Demet Hocamla karşılaştırdı beni,mesleki bilgisi,dürüstlüğü, ciddiyeti tartışmasız asla hastasını bırakmayan durumu neticelenene kadar yanında olan ve bunu büyük bir heyecanla yapan mükemmel bir hekim yapmış olduğu bronkoskopi ve tetkik tahlilerle hipersensitive pnömoni teşhisi aldım kortizon ve ihalerle hastalığım durdu şuan tedavim devam ediyor ama gerçekten çok iyiyim hem bedenen hem ruhen çünkü Demet hocam hem iyi bir hekim hem yüreği çok şefkatli bir insan iyi ki var Allahım ona çok uzun ömür versin sağlık versin daha nicelerine şifa olsun diliyorum.

 • Demet hocama kendimi en çaresiz hissettiğim bir gün buradan yorumları okuyarak randevu aldım. .Muayehanesinde hocamın gelmesini beklerken daha kendisini görmeden bekleyen hastalarıyla sohbet ettim o kadar doğru bir doktoru bulmuşsun ki emin ol Demet hoca seni iyi etmeden bırakmayacaktır dedileler içime öyle bir rahatlık geldiki her anlamda olumlu bir doktora ulaşmak beni çok mutlu etti.Sıram gelip kendisiyle görüşüncede güvenim sonsuzlaştı hocamı benim karşıma Allah çıkardı bu kadar iyi şevkat dolu hastasını dinlerken benimle birlikte gözleri dolan doktorla karşılaşmak beni aşırı mutlu etti 35 yaşında bir bayanım ve 15 yıldır hiç sigara kullanmamama rağmen bronşektazi hastasıyım yaz kış balgam tükürmem eksik olmuyordu göğüs ağrılarım bitmiyordu son iki yıldır ağrıdan uyku uyuyamaz duruma gelmiştim sağımdan soluma dönemiyordum vücudumdaki kramplar yüzünden gitmediğim göğüs doktoru kalmadı diyebilirim.Bugüne kadar gereksiz ilaçlar ve yanlış teşislerle hayatımın en güzel yıllarını hastahane köşelerinde geçirdim bunca yıldır çözüm bulunamadı artık en son akciğerlerimin her iki alt lobu işlevini yitirdi.Ankara'da gittiğim bir göğüs hastanesindeki doktor bunun çaresi yok sen böyle gittiği yere kadar yaşayacaksın bu müzbin bir hastalık ciğerlerin harap vaziyette dedi ama tedavi etmek içinde bir yol izlemedi yine aynı ilaçları yazdı çıkardı hastahane bahçesinde oturup saatlerce ağladıktan sonra eşim Demet hocaya ulaştı Allah ondan binlerce kez razı olsun beni ilk muayene ettiğinde bana belli etmese de nefes alışımda ki çatırdamadan korktuğunu anladım ertesi gün üniversitede yapmadığı tetkik kalmadı sonuçlarda tomografi hariç herhangi sıkıntılı bir durum gözükmüyordu bununla da yetinmedi bronkoskopi ile ciğerlerimi temizledi hastahanede beni bakıma aldı ciğer biraz toparlayınca seni ameliyata alıp çürümüş bölgeleri temizleyeceğiz dedi.Ameliyata girecek cerrahları kendi ayarladı durumu kendilerine bildirdi hatta kendi alanı olmamasına rağmen sinüzit amaliyatı olmam gerektiğini sinüslerimin dolu olduğunu ciğerin tekrar geniz akıntısıyla dolmaması gerektiğini söyleyerek kbb hocasıyla da görüşmemi sağladı ilaçlarımı kullanıp ameliyata hazır olmam için evde istiharete yolladı süre dolup kontrole gittiğimde durumu görmek için tomografi çekildi ve sonuç gelince Demet hoca ve ben gözlerimize inanamadık hasta olan çürümüş ameliyatı düşünülen bölge tamamen iyileşmiş tedaviye cevap vermiş Demet hocaya ilk gittiğimde çektiği tomografi ile sonuncusu arasında inanılmaz bir iyileşme söz konusu oldu. Göğüs cerrahı bu durumda ameliyata gerek olmadığını tedaviye Demet hocayla devam etmemi söyedi.Benim şikayetlerim belirgin düzeyde azaldı yani harap olan ciğer görevini ve hastalarını seven bir doktor ile iyileşebiliyor muş demek ki sağlığıma kavuştum evimde çocuklarıma bakabiliyorum önceden evde herkes aman hasta olmasın diye gözümün içine bakıyordu yılda 7-8 kez zatürre atağı geçiren biri için yaşam ne kadar çaresiz bilemezsiniz kendimi işe yaramaz hastalıklı biri olarak görüyordum kızlarıma hastalık bulaştırmaktan korkup onları öpmeye bile yaklaşamıyordum pisikolejim aşırı bozuldu şimdi çocuklar gibi mutluyum Demet hocam hayatıma sihirli bir dokunuşta bulundu.Eğer akciğerlerinizde bir sorun yaşıyorsanız tek adres Demet Karnak hocam.Allah onun ellerini şifa dağıtsın diye bu görevi kendisine bahşetmiş .Hocam gibi değerli bir insanı tanıdım içinde ayrıca çok mutluyum.Kendisine sonsuz tesekkürler ediyorum.

 • Ülkemizin tanınmış bir hastanesinde yaptırdığım check up sonucunda akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bu hastalığın tedavisine yönelik internet üzerinde yaptığım araştırma sonucunda göğüs hastalıkları profesörü Demet KARNAK hocamı buldum. Muayene için randevu alıp başvurduğumda Elimdeki check up'a ait mevcut kontrol dokümanlarını incelemesi ve genel muayenesi sonucunda hastalığın kanser değil BOOP olduğu kanaati edindiği söyledi. Önerisi üzerinde yaptırdığım bronkoskopi sonucunda da hastalığımın söylediği gibi BOOP olduğu teşhisi kesinleşti ve hemen de tedavisine başlayarak çok kısa süre içerisinde eski sağlığıma kavuşturdu. Dünya literatürüne yeni giren ve Ülkemizde de pek tanınmayan dolayısıla da teşhis ve tedavisinde çok zorluk yaşanan bu hastalığımı hemen teşhis eden ve doğru tedavisini yapan sayın Demet KARNAK hocama çok teşekkür ederim. Tedavi sürecinin takibi ve kontrolü amacıyla bazı hastanelerde yaptırdığım tomografi çekimleri esnasında BOOP nedir? Böyle bir hastalık mı var ? Şeklinde sorulara muhatap olunca hastalığımı teşhisinin ve dolayısıyla da tedavisinin çok güç olmasına rağmen Prof Dr Demet KARNAK hocam tarafından, böyle hiç tanınmayan bir hastalığı kolaylıkla teşhis ve tedavi edilmesini büyük bir şans olarak görmekteyim.

 • A

  Daha önce Yaşadığım sıkıntıdan dolayı ünüversite hastanesine gidiyordum. bir arkadaşımın kızı tarafından tavsiye edildi. ismini de daha önce çok duymuştum. 3 ay önce Omuzundan göğsüme doğru vuran şiddetli bir ağrıyla gittim Demet Hocam'a.Tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra Akciğer kanseri teşhisi koydu. Ciğerimde bulunan tümörlü bölge alınodıktan sonra kemoterapi görüyorum ve aynı zmaanda ışın tedavisi görüyorum. Kemoterapi yarın bitiyor ışın tedavisinin bitmesine de bir seans kaldı. göğsümde ki ağrıda büyük oranda azalma oldu. Demet Hocam zamanla tamamen kurtulacağımı belirtti. Şuanda gayet iyiyim. Hocam sayesinde sağlığıma kavuştum. Kanser alanında mükemmel bir doktor. Allah bu derdi kimseye vermesin. Bu hastalığa yakalanmış herkese tavsiye ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum.

 • H

  Başka bir doktor tavsiyesiyle tercih ettim Demet Hocamı.İşini iyi yapan bir doktor, hastalarıyla iletişimi güzel. İşini iyi biliyor. Zaten benim için de önemli olan buydu. Meme Ca ve akciğer metastas için gittim. operasyon gerçekleştirildi. Şuanda sağlığım gayet iyi ve çok memnun kaldım. Tanıdığım kişilere de tavsiye ediyorum zaten.

 • H

  Tavsiye üzerine gittim Demet Hocaya. İncelemeleri ve tahlillerinden dolayı Akciğerimde timör olduğu saptandı. Şiddetli nefes darlığı şikayetiyle gittim Hocam'a. Operasyon gerçekleştirdi ve şuanda istirehat dönemin devam ediyor. Yaşadığım süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirme yaptı,çok faydalı açıklamalarda bulundu. şuanda gayet iyiyim. İlaç tedavisi görüyoorum, Antibiyotik tedavim bittikten sonra kontrole gideceğim.

 • A

  Hocama tavsiye üzerine gittim. Eşimde Sarkoidoz hastalıgı teşhisi koyuldu. operasyon geçirdi ve şuanda gayet iyi. Demet Hocam'a çok teşekkür ediyorum, herkese tavsiye ediyorum ilgisinden alakasından ve iyi bir doktor olmasından dolayı.

 • Y

  Yakın arkadaşımın tavsiyesiyle ulaştım Demet Hocama. Nefes darlıgı terleme, yürümekte zorlama gibi şikayetler yaşıyordum. Daha önce gittiğim doktorlar tarafından net olarak netice koyulamadı. Boop hastalığı olduğunu söyledi Demet Hnm. Kapalı olarak yapılarak yapılan bir operasyonla ciğerlerimde komple temizlik yapıldı. nefes almam ve yürümem normale döndü. gayet iyiyim. İstediğim zaman ulaşabiliyoorum hocama, ulaşamadığım zaman bile Hocam müsait olduğunda mutlaka geri dönüyor. Çok iyi bir doktor.

 • O

  Aynı hastanede çalışan doştlarımın tavsiyesiyle gittim . İlgisi, bilgisinden dolayı beni rahatlattı. çok memnun kaldım.Koah hastalıgı başlangıcı oldugunu belirtti. ilaç tedavisi görüyorum ve sıkıntılarımdan yavaş yavaş kurtulmaya başladım. çok ayrıntılı olarak bana hastalıgım hakkında açıklama yaptı. neler yapıp neler yapmamam gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi verdi. Bu hastalıgı olan herkese tavsiye ediyorum.

 • S

  Prof.Dr. Demet Karnak Hocam'ın mesleğindeki uzmanlığı,başarısı ve insan hayatına verdiği değer ve önem zaten tartışılamaz ve kıyaslanamaz.Sayın Hocam'ın yüzü kadar güzel olan yüreğindeki merhametini,samimiyetini ve sevgisini hasta ve hasta yakınlarına taşımasıylada bence bu mesleğe gönül vermiş hekimlerede gerçekden örnek olabilecek saygın bir insan.Sayın Hocam annemin bir yıl süren tedavi süresi boyunca bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı size ve sizin nezdinizde ekibinize sonsuz teşekkürler.

 • M

  AYŞEGÜL DEMİR
  Demet Hocam mesleğini gerçekten severek yapan, konusunda mükemmel olan, hastasına son derece önem veren, hastayı bilgilendiren, güler yüzlü, son derece ilgili alakalı bir hekimdir. Kendisine başvurmam, 3 ayrı hekimin tedavisine yanıt vermemem ve durumumun çok ağırlaşmış olması üzerine olmasına rağmen, benim şifa bulmam için her türlü müdahaleyi anında yaptı, tedavi süresinde moralimi düzeltmek için güler yüzünü eksik etmedi ve hep yanımda oldu. Bugün hayata geri döndüysem ve tekrar işimin başındaysam bunda Hocamın emeği çok büyüktür. Kendisine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız ve iyi ki karşıma çıktınız..

 • A

  AYŞEGÜL DEMİR
  Demet Hocam mesleğini gerçekten severek yapan, konusunda mükemmel olan, hastasına son derece önem veren, hastayı bilgilendiren, güler yüzlü, son derece ilgili alakalı bir hekimdir. Kendisine başvurmam, 3 ayrı hekimin tedavisine yanıt vermemem ve durumumun çok ağırlaşmış olması üzerine olmasına rağmen, benim şifa bulmam için her türlü müdahaleyi anında yaptı, tedavi süresinde moralimi düzeltmek için güler yüzünü eksik etmedi ve hep yanımda oldu. Bugün hayata geri döndüysem ve tekrar işimin başındaysam bunda Hocamın emeği çok büyüktür. Kendisine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız ve iyi ki karşıma çıktınız..

 • Ş

  İnsani olarak da hekim olarak da çok memnun kaldık.Herkese tavsiye ediyorum.Hastasına pozitif yaklaşan, destek veren istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz güleryüzlü bir doktor.

 • H

  Doktoru eniyihekim.com sitesindeki yorumlarından dolayı tercih ettim. hastayla gerçekten çok güzel ilgileniyo. İşinde saygılı olması ve güleryüzünden dolayı çok memnun kaldım. Tedavi bizde çok iyi sonuç verdi. Hastalık ve tedaviler hakkında bilgilendirildi. ilaç tedavim devam ediyor. 5 ay sonra tekrar gideceğim. Herkese tavsiye ediyorum.

 • M

  Tanıdığım ve tanıyabileceğim en mütevazi,konumunu hazmedebilmiş,insan ötesi insan.Akciğerimdeki sorun sebebiyle ziyaret ettiğim ve beni yanlış yönlendiren kuruma inat tekrar tetkik ve tahlil almak suretiyle vahim görünen sorunumun endişe edilmeyecek bir problem olduğuna kanaat getiren gerçek hipokrat yemini etmiş ender hekimlerden bir tanesi.İyi ki sizi tanıdım hocam.

 • B

  Mesleğini severek yaptığı her halinden belli olan bir doktor. Annemdeki öksürük sebebiyle gitmiştik.Demet Hoca'nıın dikkati ve titizliği sayesinde tiroidle ilgili sorunu olduğunu ortaya çıktı ve gerekli yönlendirmeleri yaparak bize yardımcı oldu. Hastaya yaklaşımından da doktorluğundan da çok memnun kaldık.Kesinlikle tavsiye ediyorum

 • S

  Bence hastaların en büyük beklentisi ilaç tedavisinin yan ısıra günlük hayatta dikkat etmemiz gerekenlerin önerilmesi. Demet Hanım ile bir yakınımın MR sonucu için bağlantı kurdum. Rapor ile ilgili değerlendirmeleri hastamın durumuna uygundu. İşlerinin yoğunluğu arasında vakit ayırması, sadece tespitle yetinmeyip önerilerde bulunması bizim için çok önemliydi. Karşısındakini sadece hasta olarak değil günlük hayatını yürütecek bir insan olarak bakan Demet Hanım gibi doktorlara ihtiyacımız var. Teşekkürler.

 • H

  Uzun süren şiddetli öksürük şikayeti ile müracaat ettim. Son derece yakın ilgi gördüm. İlk muayenenin sonucu koyduğu teşhis daha sonra yapılan filimle teyit edildi. verdiği ilaçlar ile kısa sürede sağlığıma kavuştum. Bu sür zarfında gördüğüm Güleryüz ve ilgi benzer rahatsızlıkları yaşayan yakınlarıma da tavsiye etmeme sebep oldu. İyi ki varsın Demet Hoca.

 • C

  sağ akciğerimdeki su şikayeti ile kendisine müraCAAT ETMİŞTİM TEDAVİMİ ÜSTLENDİ VE BENİ KISA ZAMANDA TEKRARLAYAN VE NEFES ALDIRMAYAN SUYUN TEKRAR OLU8ŞMASINI ENGELLEDİ VE VERDİĞİ İLAÇLARI HALA ALMAKTAYIM ŞİKAYETLERİM ENAZA İNDİ KENDİSİNİ ZAMAN ZAMAN TEŞEKKÜRLERİMİ TEKRARLAMAK İÇİN ARARIM.HASTALARINI AYIRT ETMEKSİZİN BİR ANNE ŞEFKATİ İLE TAKİP EDEN VE MORAL VEREN DEMET HOCAM İYİKİ VARSINIZ YOLUNUZ AYDINLIK OLSUN

 • L

  Sayın Demet Karnak hanım annemin tedavisini yürütüyor. Hastaya güven veren sıcak yaklaşımı ile hastayı ve yakınlarını rahatlatmıştır. Konusunda son derece deneyimli bir doktor olsa gerek, hastamız şifa bulmuştur. Zamaan zaman gerek olduğunda telefon ve e mail ile de hastanın durumu hakkında bilgi almaktayız. İşini yüksünmeden yaptığı, güleryezü ve yardımları için kendisine teşekkür ediyoruz.

 • R

  Eşim rahatsızlığı nedeniyle birçok hekim ve hastane gezdikten sonra Demet hocamın teşhis ve tedavisiyle sağlıgına kavuştu. Tedavi sırasında ve sonrasında gösterdiği yakın ilgi ve güleryüzlü alaka bizi çok menmun etti, teşekkürler hocam, sağolun!

 • Z

  Prof. Dr. Demet Karnak hocam, gördüğüm en güleryüzlü ve en sıcak doktordur. Adanada dolaşmadığım doktor kalmadı en son bronkoskopi önerdiler yaptırdım fakat birtürlü teşhisi koyamadılar yıllardır çekiyorum Ankarada oturan kuzenim Demet hanımı önerdi. Hemen randevu aldık ve doktor hanım iki günde teşhisi koydu Allah ondan razı olsun.

 • K

  Sayın Prof. Dr. Demet Karnak, işini mesleğini ve hastasını seven, işini ve hastasını ciddiye alan, ilmi kariyeri ve hekimlik bilgisinin çok iyi olmasının yanı sıra olağanüstü insani değerleri ile çok nadir karşılaşılabilecek bir insandır. Hastalığın başlangıç aşamasından, teşhis, tedavinin belirlenmesi, uygululanmasına kadar tüm safhalarında gösterdiği profesyonel ve samimi yaklaşımı, tüm hastalarına güleryüzlü yaklaşımı, hasta ve yakınlarının bilmek istediklerini tüm açıklığıyla ve anlaşılabilir olarak paylaşması her türlü övgüyü haketmektedir. İyiki varsınız, çok yaşayın sayın Hocam...