Adres

Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, Kadıköy , İstanbul
Ertan Demirtaş Muayenehanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +121 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Varis
  • Kalp Hastalıkları
  • Periferik Damar Hastalığı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Anjiyografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Anjiyogram


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Anjiyoplasti


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Anterior Mediastinotomi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Arteriografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Aterektomi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Damar Ameliyatları


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Eforlu Ekg


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Ekg


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Endarterektomi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Endovasküler Cerrahi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Enjeksiyon Im


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Femoropopliteal Bypass


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Filebografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Hemaferez


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Holter Izlemi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Homogreft Kapak


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Homosistein


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Jackson Pratt Dren


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kardiyak Stent


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kardiyoversiyon


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Karotis Ultrasonu


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kateter Yerleştirme


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Kolesterol Testi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Komissürotomi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Laparoskopi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Laserasyon Onarımı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Mitral Kapak Tamiri


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Nebulizatör


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Norwood Ameliyatı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Perikardiyosentez


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Preoperatif Değerlendirme


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Robot Destekli Cerrahi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Robotik Cerrahi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Ross Ameliyatı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Skleroterapi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Torakotomi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Transkateter


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Vasküler Cerrahi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Venografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Bağdat Caddesi No:312/22 Caddebostan, İstanbul

Ertan Demirtaş Muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
5 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A

GÜNEYDOĞU İÇİN SEN VE EKİP ARKADAŞLARIN BİRER NİMETSİNİZ


F

HASTANEYE GELDİĞİMİZ GÜNDE BERİ BİZE AİLEMİZE KENDİ PERONELİ VE AİLESİNDEN COK DEĞER VEREN DOKTORUMUZA TEŞEKÜLERMIZIN BİR BORÇ BİLİR İNŞALLAH ANNEMIZIN AMELİYATINDA AYNI BAŞARIYI GÖSTERIRI


M

BİZ KENDİ ANNEIZIN BOYUN DAMARINI TIKALI OLDUĞUNU ANLAYINCA KENDİ İÇİMİZ ANNEMİZ ÖLÜMÜNE ÖLMEDEN KABUL ETTİK AMA SAĞ OLSUN KI ÖZEL VENİ VİDİ HASTANESİNDE DOÇ.DR BİNALİ MAVİTAŞ EKİBİNDE OLAN DR ERTAN DEMİRDAŞ BU AMELİYATI YAPARAK BİZİ ANNEMIZIN BAĞİŞLADI ALLAH SİZE EVLATTLARINIZ BAĞİŞLASIN SAYIN ERTAN HOCAM


A

KENDİ ADIMA DOKTOR ERTAN BEY E SONSUZ TŞK LERİMİ İLETİRİM KENDİSİ OLMASAYDI BEN ŞUANDA MEZARDA OLURDUM ALLAH RAZI OLSUN TŞK EDERİM ERTAN BEY


R

ALANINDA BAŞARILI OLDUĞU GİBİ HASTALARINA İYİ DAVARNA BİR DOKTOR HOŞ SEMPATIK


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Varis
  • Kalp Hastalıkları
  • Periferik Damar Hastalığı
Tümünü göster