Adres

Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik
Medicana Samsun Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin
SGK, Allianz Sigorta, Ergo Sigorta, + 21 daha fazla

Mekanik protez kapak

Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

Lipid paneli(trigliserit testi(tg)) +82 daha fazla

Ldl kolesterol testi

Mikrovasküler kırpma

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Randevu


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Ambulatuvar kardiyak izleme


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Anjiyografi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Anjiyogram


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Anjiyoplasti


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Aort kapak replasmanı


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Aritmide ablasyon tedavisi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Arteriografi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Aterektomi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Balon valvüloplasti


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Biventriküler pacemarker


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Cox-maze prosedürü


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Efor treadmil testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Eforlu ekg


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Ekg


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Eko(ekokardiyografi)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Ekogram(ultrason)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Elektrofizyolojik test


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Enjeksiyon im


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Enjeksiyon iv


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Esd (sedimantasyon)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Farmakolojik stres testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Hdl kolesterol testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Hemaferez


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Holter izlemi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Homogreft kapak


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Homosistein


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kalp kapağı replasmanı


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kalp kapakçığı tamiri


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kalp nakli


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kalp pili takılması


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kalp transplantasyonu


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kan elektrolit testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kardiyak anjiyografi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kardiyak kateterizasyon


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kardiyak stent


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kardiyoversiyon


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Karotis ameliyatı


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Karotis endarterektomi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kolesterol testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Komissürotomi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Korda ve papiler kas onarımı


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Koroner anjiyogram


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Koroner anjiyoplasti


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Ldl kolesterol testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Mekanik protez kapak


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Mikrovasküler kırpma


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Miyokardiyal biyopsi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Nebulizatör


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Nükleer stres testi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Pacemarker implantasyonu


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Periferal vasküler bypass


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Perikardiyosentez


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Perkutan mitral balon valvuloplasti


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Perkütan komissürotomi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Platelet sitaferezi(hemaferezis)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Plazmaferez(hemaferezis)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Stent(koroner anjiyoplasti)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Triküspid kapak replasmanı


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Venografi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Venöz dupleks ultrasonografisi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Yüzeyel ekokardiyografi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Geçici kalp pili


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Kalıcı kalp pili


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Ablasyon


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi


Radyal anjiyografi


Yeni Mah. Şehit Mesut Birinci Cad. No: 85, Canik

Medicana Samsun Hastanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster