Filiz Ersel Tüzüner, İç Hastalıkları Kadıköy

Prof. Dr.
Filiz Ersel Tüzüner

İç hastalıkları, Kardiyoloji

1 görüş
0850…

Adres

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Medipoint Tıp Merkezi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin
Compugroup Medical Bilgi Sistemleri A.Ş. (CGM ), Ray Sigorta, Sompo Sigorta, + 17 daha fazla
0850 333.....

Periferal vasküler bypass

Ldl kolesterol testi

Stent(koroner anjiyoplasti) + 115 daha fazla

Kan elektrolit testi

Arteriografi

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner, Medipoint Tıp Merkezi'nde hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Ankara Üniversitesi Ka...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
 • Hepatit B
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Ç

fevkalade alakalı.hastayı yönlendiren bir hanımefendi.


Hizmetler

Periferal vasküler bypass

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Mikrovasküler kırpma

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ogtt (oral glukoz tolerans testi)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Yüzeyel ekokardiyografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Komissürotomi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Diabetes mellitusta insülin tedavisi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karaciğer kan testleri

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kolesterol testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Cox-maze prosedürü

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan komissürotomi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyak kateterizasyon

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalıcı kalp pili

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Efor treadmil testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aritmide ablasyon tedavisi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp kapağı replasmanı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Eko(ekokardiyografi)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Homosistein

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Venöz dupleks ultrasonografisi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Enjeksiyon iv

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Abdominal ultrasonografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ama(anti-mitokondrial antikor)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp nakli

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karotis ultrasonu

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Lenfaferez

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hdl kolesterol testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Tam kan sayımı-hemogram

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ambulatuvar kardiyak izleme

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Anjiyogram

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Gtt(glukoz tolerans testi)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Çocuk immünizasyonu(aşılanması)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Eforlu ekg

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Nebulizatör

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan iğne aspirasyonu

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Holter izlemi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hiv testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Triküspid kapak replasmanı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aterektomi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Elektrofizyolojik test

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Venografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Biventriküler pacemarker

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hemaferez

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ablasyon

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Oksimetre

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Homogreft kapak

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Miyokardiyal biyopsi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp bypass ameliyatı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karotis endarterektomi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyoversiyon

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Pdc-e2 antijen(antimitokondiyal antikor)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp kapakçığı tamiri

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


X-ray

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp transplantasyonu

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ekg

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ekogram(ultrason)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Koroner anjiyogram

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ana(antinükleer antikor)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyak anjiyografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Subkütan enjeksiyon

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ldl kolesterol testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Anjiyoplasti

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ua(ürinaliz)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Balon valvüloplasti

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aort kapak replasmanı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hemoglobin a1c(hba1c)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Stres ekokardiyografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Abdominal parasentez

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Arteriografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kan elektrolit testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Stent(koroner anjiyoplasti)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Splenektomi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp pili takılması

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perikardiyosentez

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Anjiyografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Enjeksiyon im

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Koroner anjiyoplasti

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Korda ve papiler kas onarımı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Tam idrar tahlili(tit)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Mekanik protez kapak

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Nükleer stres testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyak stent

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Dgk(dışkıda gizli kan) testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Pacemarker implantasyonu

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karotis ameliyatı

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Plazmaferez(hemaferezis)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Serebrospinal sıvı analizi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Geçici kalp pili

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Elisa

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Farmakolojik stres testi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Radyal anjiyografi

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Esd (sedimantasyon)

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Ç

fevkalade alakalı.hastayı yönlendiren bir hanımefendi.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner, Medipoint Tıp Merkezi'nde hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Ankara Üniversitesi Ka...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
 • Hepatit B
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık

Diğer içerikler

Makaleler (1)