Adres

Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Medipoint Tıp Merkezi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Abdominal Parasentez +116 daha fazla

Abdominal Ultrasonografi

Ablasyon

Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)

Tümünü göster


Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner, Medipoint Tıp Merkezi'nde hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Ankara Üniversitesi Ka...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
  • Hepatit B
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Abdominal Parasentez


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Abdominal Ultrasonografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ablasyon


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ana(Antinükleer Antikor)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Anjiyografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Anjiyogram


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Anjiyoplasti


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aort Kapak Replasmanı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Arteriografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Aterektomi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Balon Valvüloplasti


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Biventriküler Pacemarker


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Cox-Maze Prosedürü


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Dgk(Dışkıda Gizli Kan) Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Diabetes Mellitusta Insülin Tedavisi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Efor Treadmil Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Eforlu Ekg


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ekg


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Eko(Ekokardiyografi)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ekogram(Ultrason)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Elisa


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Enjeksiyon Im


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Enjeksiyon Iv


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Esd (Sedimantasyon)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Farmakolojik Stres Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Geçici Kalp Pili


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Gtt(Glukoz Tolerans Testi)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hdl Kolesterol Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hemaferez


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hemoglobin A1c(Hba1c)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Hiv Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Holter Izlemi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Homogreft Kapak


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Homosistein


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp Bypass Ameliyatı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp Kapağı Replasmanı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp Nakli


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp Pili Takılması


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalp Transplantasyonu


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kalıcı Kalp Pili


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kan Elektrolit Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karaciğer Kan Testleri


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyak Anjiyografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyak Kateterizasyon


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyak Stent


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kardiyoversiyon


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karotis Ameliyatı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karotis Endarterektomi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Karotis Ultrasonu


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Kolesterol Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Komissürotomi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Koroner Anjiyogram


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Koroner Anjiyoplasti


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ldl Kolesterol Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Lenfaferez


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Mekanik Protez Kapak


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Mikrovasküler Kırpma


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Miyokardiyal Biyopsi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Nebulizatör


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Nükleer Stres Testi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ogtt (Oral Glukoz Tolerans Testi)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Oksimetre


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Pacemarker Implantasyonu


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Pdc-E2 Antijen(Antimitokondiyal Antikor)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Periferal Vasküler Bypass


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perikardiyosentez


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan Iğne Aspirasyonu


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan Komissürotomi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Radyal Anjiyografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Serebrospinal Sıvı Analizi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Splenektomi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Stres Ekokardiyografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Subkütan Enjeksiyon


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Tam Idrar Tahlili(Tit)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Tam Kan Sayımı-Hemogram


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Triküspid Kapak Replasmanı


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Ua(Ürinaliz)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Vega


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Venografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


X-Ray


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi


Çocuk Immünizasyonu(Aşılanması)


Şair Arşi Caddesi No:6 Göztepe, Kadıköy

Medipoint Tıp Merkezi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

Ç

fevkalade alakalı.hastayı yönlendiren bir hanımefendi.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner, Medipoint Tıp Merkezi'nde hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Ankara Üniversitesi Ka...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
  • Hepatit B
Tümünü göster

Diğer içerikler

Makaleler (1)

İlgili aramalar