En Güncel Görüş

I

12.05.2009 tarihinde ameliyat oldum.Karşılaşyığım andan itibaren güleryüzü,işinin ehli olduğunu belli eden konuşma tarzı bana sonsuz güven verdi.Minnettarım ve çok teşekkür ediyorum.


Adres

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir
Memorial Ataşehir Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin

Biventriküler pacemarker

Triküspid kapak replasmanı

Homosistein + 121 daha fazla

Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Cabg(koroner arter bypass grefti)

Holter izlemi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Müstafi, 2013'ten beri


Tedavi edilen hastalıklar

 • Periferik Damar Hastalığı
 • Varis
 • Kangren
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
I

12.05.2009 tarihinde ameliyat oldum.Karşılaşyığım andan itibaren güleryüzü,işinin ehli olduğunu belli eden konuşma tarzı bana sonsuz güven verdi.Minnettarım ve çok teşekkür ediyorum.


Hizmetler

Endarterektomi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Robot destekli cerrahi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kardiyak stent

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Pacemarker implantasyonu

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Ambulatuvar kardiyak izleme

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kalıcı pacemaker ekstraksiyonu

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Eforlu ekg

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Konjenital kalp cerrahisi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Aortoiliak ve aortofemoral bypass grafisi ve cerrahisi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Plazmaferez(hemaferezis)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Bypass ameliyatı koroner arter bypass grefti

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Nebulizatör

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Bebek kalp ameliyatları

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Anjiyoplasti

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Preoperatif değerlendirme

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Femoropopliteal bypass

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Endovasküler cerrahi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Eko(ekokardiyografi)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kardiyak kateterizasyon

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kalp kapağı replasmanı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Laparoskopi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kalp kapakçığı değişimi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Karotis ultrasonu

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Mitral kapak tamiri

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Karotis ameliyatı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Aterektomi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Komissürotomi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Aritmide ablasyon tedavisi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Ekg

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Enjeksiyon iv

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Norwood ameliyatı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Transkateter

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Damar cerrahisi ameliyatları

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Pediyatrik kardiyovasküler ameliyatlar

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Ekogram(ultrason)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Koroner anjiyogram

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Karotis endarterektomi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Robotik cerrahi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Laserasyon onarımı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Yenidoğan kalp ameliyatları

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Anjiyografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Anterior mediastinotomi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Elektrofizyolojik test

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Disseksiyon ameliyatları

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kolesterol testi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Periferal vasküler bypass

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Cox-maze prosedürü

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Venöz dupleks ultrasonografisi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Jackson pratt dren

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Vasküler cerrahi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Aort kapak replasmanı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kalp transplantasyonu

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Mikrovasküler kırpma

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Variköz ven skleroterapisi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kardiyak anjiyografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Fibröz tümörün cerrahi olarak çıkarılması

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Mekanik protez kapak

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Damar ameliyatları

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kardiyoversiyon

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Efor treadmil testi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Transjugüler şant (tips)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Yüzeyel ekokardiyografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Atriyal septal defekt onarımı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Arteriografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Homogreft kapak

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Venografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Cabg(koroner arter bypass grefti)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Homosistein

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Biventriküler pacemarker

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Triküspid kapak replasmanı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Holter izlemi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Perkütan komissürotomi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Nükleer stres testi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Hemaferez

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Torakotomi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Arteriyel switch ameliyatı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Evar (endovasküler tedavi)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Miyokardiyal biyopsi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Enjeksiyon im

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Balon valvüloplasti

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Skleroterapi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kalp bypass ameliyatı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Çalışan kalpte koroner bypass cerrahisi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Esd (sedimantasyon)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Alt ekstremitelerde venografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Filebografi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Ross ameliyatı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Stent(koroner anjiyoplasti)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


David ameliyatı (prosedürü)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kateter yerleştirme

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Korda ve papiler kas onarımı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Robot destekli kardiyak prosedürler

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kalp kapakçığı tamiri

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kan elektrolit testi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Da vinci robotik cerrahi

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Anjiyogram

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Yacoub ameliyatı (prosedürü)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Ross - konno ameliyatı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Mikrovasküler oklüzyon

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Çocuk kalp ameliyatları

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Tevar (endovasküler tedavi)

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Kalp tümörü ameliyatları

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Koroner by-pass ameliyatı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Koroner anjiyoplasti

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi


Perikardiyosentez

Vedat Günyol Cd. No:30 Küçükbakkalköy, Ataşehir

Memorial Ataşehir Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
I

12.05.2009 tarihinde ameliyat oldum.Karşılaşyığım andan itibaren güleryüzü,işinin ehli olduğunu belli eden konuşma tarzı bana sonsuz güven verdi.Minnettarım ve çok teşekkür ediyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Müstafi, 2013'ten beri


Tedavi edilen hastalıklar

 • Periferik Damar Hastalığı
 • Varis
 • Kangren
Tümünü göster