İç Hastalıkları Uzmanları Anadolu Anonim Türk Sig. Şti. Memurları Emekli Sand. Vakfı Çankaya