Adres

Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Kardiyoversiyon

Kardiyak Stent

Kardiyak Anjiyografi +120 daha fazla

Karotis Endarterektomi

Kalp Transplantasyonu

Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

İlk ve orta eğitimini Antalya’da tamamladı. 1991 yılında ‘’Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine’’ girerek çok sevdiği meslek hayatına ilk adımını atmış...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Karotis
  • Göğüs Ağrısı
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster

Hizmetler

Kardiyoversiyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kardiyak Stent


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Endarterektomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ekg


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Torakotomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Hemaferez


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Anjiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aterektomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Anjiyoplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Anjiyogram


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perikardiyosentez


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Nebulizatör


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Enjeksiyon Im


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Arteriografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Laparoskopi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Skleroterapi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Holter Izlemi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Komissürotomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Robotik Cerrahi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Transkateter


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ross Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kolesterol Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Venografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Eforlu Ekg


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Filebografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Homosistein


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Homogreft Kapak


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Damar Ameliyatları


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
12 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
C

Doktorumuz İsa bey elleri öpülesi değeri kıymeti bilinmesi gereken nadir hekimlerimizdendir. Amcamin cok riskli denilen bypass ameliyatıni ve kalp kapak ameliyatıni başarıyla yapmıştır. Kendisinin sıcak tavrı yaklaşımı ailemizden biri gibi bizi anlaması açıklamaları için çok teşekkür ederim. Ameliyat sonrası 5. Günümüzde saglikla ve mutlulukla eve çıktik. Kalp ameliyatlarında doktor kadar ekibinde ıyi olması gerektiğini anladık. İSA BEY kendisini ve ekibini mesleki ve insani deger anlaminda geliştirmiş. Harika bir kalp damar cerrahi ekibi var. Kendisine ve ekibine sonsuz tesekkurler.


C
Konum: Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

Bypass ameliyatimizin ilk anindan tum surec boyunca oldukca ilgili, aciklayici ve destekleyici olmasindan dolayi kendisine cok tesekkur ederim. Ameliyat sonrasi daha 2. gunde 74 yasindaki babam tamamen enerji dolu ve hareketli olarak kendini toparlamaya basladi, su anda oldukca canli, saglikli ve keyfi yerinde. Isa Bey bundan sonra da kendisine danisacagimiz, etrafimiza kesinlikle tavsiye edecegimiz degerli aile doktorumuzdur.


F
Konum: Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

Annemin ameliyatında son derece başarılı bir yol izleyen,hastamıza ve bize olan son derece sıcakkanlı tavırları ve ilgisinden ötürü çok teşekkür ediyorum... Çalışma hayatınızda nice başarılı operasyonlar diliyorum hocam


A
Konum: Özel Adana Ortadoğu Hastanesi

Doktorumuz isa coskun beyfendiye meslek hayatında basarılar dilerim babam mustafa aykulu ortadoguda aort damarı ve kapakcı amaliyatını basarıyla gerceklestirdi hastasıyla cok ilgili karsısındakini dinleyen cok anlayıslı basarılı bi doktor


Konum: Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Derin Ven Trombozu Tedavisi

İsa Coskun beyle hamileliğim ve 11 yıl önce geçirdiğim bir hastalık sebebiyle danışma amaçlı muayene oldum. Kendisinin cerahi alanda başarılı bir doktor olduğunu duydum ama ne yazık ki hastayla iletişim konusunda aynı şeyleri söyleyemem. Sorduğum soruları bilgisayar ekraniyla oynayarak yarı ilgili bir şekilde dinledi son derece alakasız basit bilgilerle cevap verdi oysa riskli bir konuyu danışmam gerekmisti. Muayene sırasında kapıyı bile kapattırmayarak ayaküstü bir görüşme oldu. Yıllardır devlet hastanelerinde ve özelde sayısını hatirlamadığım kvc uzmanıyla görüştüm en verim alamadığın doktor İsa Bey oldu.


E
Konum: Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

çok iyi geçti. yardımları için teşekkür ederiz. ilgi ve alakalı. cevapsız kalan sorumuz olmadı. saolsunlar


H

Babam İBRAHİM BAYRAKTAR'I 29 eylül 2015 tarihinde aort ve mitral kalp kapakçığını koltuk altından başarılı bir operasyon ile degistiren ve sağlığına kavusturan sayın Doç.Doktor İSA COŞKUN hocama ve bakım ve ilgilerinden dolayi ortadogu hastanesi personeline sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Doktor İSA bey'e iş hayatında başarılarının devamını diliyoruz.


2014 yılında beklenmeyen bay-pass ameliyatı ile bana ikinci yaşama sansı veren hastaları ile sevecen ve babacan duygularla birebir ilgilenen sayın İSA COŞKUN beye teşekkürü borç bilirim.İYİKİ VARSINIZ HOCAM


A

Esim İbrahim bayraktar 29 eylül 2015 tarihinde aort vemitral kapakcigını koltuk altı ameliyatını başarıyla gerçekleştiren sayın doç.Dr İsa coşkun beye çok çok teşekkürlerimizi sunar basarilarinin devam ini dileriz.


10 Nisan 2015 te babama kalp kapakçığını metal kapak ile değiştiren ve aort damarını yapay damar ile Onaran kısacası çok başarılı bir operasyonla babama yeni bir hayat sunan Sayın Doç.Dr. İsa COŞKUN hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Tüm ortadoğu hastanesi personeline ve hastasını Sırtını sıvazlayarak ayakta karşılan Saygıdeğer akademisyene ne desem az kalır .


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

İlk ve orta eğitimini Antalya’da tamamladı. 1991 yılında ‘’Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine’’ girerek çok sevdiği meslek hayatına ilk adımını atmış...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Karotis
  • Göğüs Ağrısı
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster

Diğer içerikler