Son 30 gün içerisinde 83 profil ziyareti var

Adres

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
SGK, Allianz Sigorta, Ergo Sigorta, + 18 daha fazla
0850 333.....

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +88 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Videolar


Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ablasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyogram


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyoplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Arteriografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aterektomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


EECP - Doğal Bypass


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eforlu Ekg


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekg


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon Im


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hemaferez


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Holter Izlemi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homogreft Kapak


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homosistein


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Nakli


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak Stent


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyoversiyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kolesterol Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Komissürotomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nebulizatör


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Normal Randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Normal randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perikardiyosentez


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Şah Damarı (Karotis) Stentleme


Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler

Ücretler Hakkında

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
A

Annem onun sayesinde kurtuldu, gördüğüm en iyi hekim.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Deneyimler

 • Siyami Ersek Hastanesi
 • Haydarpaşa GATA Hastanesi
 • Siirt Devlet Hastanesi
Tümünü göster

Videolar