Kadir Topçu, Kardiyoloji İstanbul

Uzm. Dr.
Kadir Topçu

Kardiyoloji

Son 30 gün içerisinde 60 profil ziyareti var

Adres

Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler
Medicana Bahçelievler Hastanesi (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
SGK, Allianz Sigorta, Ergo Sigorta, + 18 daha fazla
0850 333.....

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Mikrovasküler kırpma

Perikardiyosentez +88 daha fazla

Periferal vasküler bypass

Pacemarker implantasyonu

Nükleer stres testi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Videolar


Hasta / Danışan Görüşleri

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ambulatuvar kardiyak izleme


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyogram


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyoplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort kapak replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aritmide ablasyon tedavisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Arteriografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aterektomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Balon valvüloplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Biventriküler pacemarker


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Cox-maze prosedürü


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Efor treadmil testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eforlu ekg


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekg


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eko(ekokardiyografi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekogram(ultrason)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektrofizyolojik test


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon im


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon iv


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Esd (sedimantasyon)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Farmakolojik stres testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hdl kolesterol testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hemaferez


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Holter izlemi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homogreft kapak


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homosistein


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp kapağı replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp kapakçığı tamiri


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp nakli


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp pili takılması


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp transplantasyonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan elektrolit testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak kateterizasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak stent


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyoversiyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis ameliyatı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis endarterektomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis ultrasonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kolesterol testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Komissürotomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Korda ve papiler kas onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner anjiyogram


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner anjiyoplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ldl kolesterol testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mekanik protez kapak


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mikrovasküler kırpma


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokardiyal biyopsi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nebulizatör


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nükleer stres testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Pacemarker implantasyonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Periferal vasküler bypass


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perikardiyosentez


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkutan mitral balon valvuloplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan komissürotomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Platelet sitaferezi(hemaferezis)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Plazmaferez(hemaferezis)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stent(koroner anjiyoplasti)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Triküspid kapak replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venöz dupleks ultrasonografisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Yüzeyel ekokardiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Geçici kalp pili


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalıcı kalp pili


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ablasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Radyal anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stres ekokardiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Şah damarı (karotis) stentleme


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Normal randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eecp - doğal bypass


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Normal randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Deneyimler

 • Siyami Ersek Hastanesi
 • Haydarpaşa GATA Hastanesi
 • Siirt Devlet Hastanesi
Tümünü göster

Videolar