Kadir Topçu, Kardiyoloji İstanbul

Uzm. Dr. Kadir Topçu

Kardiyoloji

Son 30 gün içerisinde 49 profil ziyareti var

Adres

Eski Londra Asfaltı No: 2, Bahçelievler
Medicana Bahçelievler Hastanesi (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
SGK, Allianz Sigorta, Ergo Sigorta, + 18 daha fazla
0850 333.....

Normal Randevu

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı +88 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Videolar


Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Normal Randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ablasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyogram


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyoplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Arteriografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aterektomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


EECP - Doğal Bypass


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eforlu Ekg


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekg


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon Im


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hemaferez


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Holter Izlemi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homogreft Kapak


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homosistein


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Nakli


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak Stent


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyoversiyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kolesterol Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Komissürotomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nebulizatör


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Normal randevu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perikardiyosentez


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Şah Damarı (Karotis) Stentleme


Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Deneyimler

 • Siyami Ersek Hastanesi
 • Haydarpaşa GATA Hastanesi
 • Siirt Devlet Hastanesi
Tümünü göster

Videolar