Kadir Topçu, Kardiyoloji İstanbul

Uzm. Dr.
Kadir Topçu verifiedCreated with Sketch.

Kardiyoloji


Adres

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul
Medicana Bahçelievler Hastanesi (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
SGK, Allianz Sigorta, Ergo Sigorta, + 18 daha fazla
0850 333.....

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Mikrovasküler kırpma

Perikardiyosentez + 88 daha fazla

Periferal vasküler bypass

Pacemarker implantasyonu

Nükleer stres testi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Hasta / Danışan Görüşleri

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. Kadir Topçu için ilk görüş bırakan siz olun!

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ambulatuvar kardiyak izleme

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyogram

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Anjiyoplasti

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aort kapak replasmanı

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aritmide ablasyon tedavisi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Arteriografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Aterektomi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Balon valvüloplasti

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Biventriküler pacemarker

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Cox-maze prosedürü

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Efor treadmil testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eforlu ekg

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekg

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eko(ekokardiyografi)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ekogram(ultrason)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektrofizyolojik test

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon im

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Enjeksiyon iv

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Esd (sedimantasyon)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Farmakolojik stres testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hdl kolesterol testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Hemaferez

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Holter izlemi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homogreft kapak

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Homosistein

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp kapağı replasmanı

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp kapakçığı tamiri

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp nakli

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp pili takılması

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalp transplantasyonu

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kan elektrolit testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak anjiyografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak kateterizasyon

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyak stent

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kardiyoversiyon

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis ameliyatı

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis endarterektomi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Karotis ultrasonu

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kolesterol testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Komissürotomi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Korda ve papiler kas onarımı

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner anjiyogram

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner anjiyoplasti

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ldl kolesterol testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mekanik protez kapak

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Mikrovasküler kırpma

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Miyokardiyal biyopsi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nebulizatör

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Nükleer stres testi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Pacemarker implantasyonu

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Periferal vasküler bypass

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perikardiyosentez

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan komissürotomi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Plazmaferez(hemaferezis)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stent(koroner anjiyoplasti)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Triküspid kapak replasmanı

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Venöz dupleks ultrasonografisi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Yüzeyel ekokardiyografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Geçici kalp pili

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Kalıcı kalp pili

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Ablasyon

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Radyal anjiyografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Stres ekokardiyografi

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Randevu

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Şah damarı (karotis) stentleme

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Normal randevu

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Eecp - doğal bypass

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi


Normal randevu

Eski Londra Asfaltı No: 2, İstanbul

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Kadir Topçu,Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Baş Dönmeleri
 • Reyno Sendromu
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, - 2000
 • Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji A.D., Uzmanlık Eğitimi -2005

Deneyimler

 • Siyami Ersek Hastanesi
 • Haydarpaşa GATA Hastanesi
 • Siirt Devlet Hastanesi
Tümünü göster