Uzm. Dr.

Mükerrem Güven

Psikiyatri, Aile terapisi, Tıbbi farmakoloji

Randevu ve bilgi için bizi arayın: 0850 333 0388

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum. Tıpta Uzmanlık Eğitimimi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ABD'da (1993-1998) tamamladım. Uzmanlık tezim… daha fazla

Adresler

Hasta / Danışan Görüşleri

0

Genel skor
0 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan

Hasta, Danışan Soruları (1)

Sormak istediğiniz bir soru mu var?

Sistemimizde yer alan tüm uzmanlara soru sorabilirsiniz.

Doktorlara/Uzmanlara Soru Sorun

Hakkımda

Hakkımda

 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum. Tıpta Uzmanlık Eğitimimi
  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ABD'da (1993-1998) tamamladım. Uzmanlık tezim "İlaç Tedavilerinin Şizofreni Hastalarının Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkileri" hakkındadır.
  Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Birliği tarafından onaylı Kognitif Davranışçı Terapist ünvanına sahip oldum. Kognitif Davranışçı Terapiler Derneğinde "BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE BDT" eğitimleri veriyorum.
  İlgi alanım Bağımlılık Psikiyatrisidir. Üç yıldır Özel Lara Anadolu Hastanesinde Psikiyatrist Psikoterapist ve AMATEM sorumlu hekimi olarak hizmet veriyorum.

  Bilimsel Yayınlarım:
  1. FM Guven ve ark., Chapter 109, CBT in Cannabis Use Disorder, The Handbook of Cannabis and Related Pathologies, Ed. Preedy VR, Academic Press, 2017.
  2. Güven M, Bölüm 7, Uyumsuz Düşüncenin Hedef Alınması, Kısa Süreli Seanslar için Yüksek Verimli Bilişsel Davranış Terapisi, Ed. Sungur MZ ve Uğuz Ş, Akademik Yayınevi, 2014.
  3. Güven M ve Çelik S, Sigara Kullanım Bozukluklarına Yaklaşım ve Tedavi. Psikiyatride Güncel, Cilt, 2. Sayı, 2014.
  4. FM Güven, S Birsöz. Klozapin ve Şizofreni Sağaltımındaki Yeri, Psikiyatri, 2001; 4:124-128.
  5. Güven,M. ve ark. Buprenorfin Nalokson Kombinasyonun Opiyat Bağımlılığı Tedavisinde Kullanımı: Antalya Örneği, 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 2011.
  6. Güven M. Yatarak tedavi gören Opiyat bağımlılarında depresyon ve anksiyete belirtilerinin izlenmesi. 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 8-11 Aralık 2011, Antalya
  7. Güven,M., Yalnız,H, Nebioğlu M., Geçici,Ö. Buprenorfin Nalokson Kombinasyonun Opiyat Bağımlılığı Tedavisinde Kullanımı: Antalya Örneği, 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 23-27 Kasım 2011, Antalya
  8. Akpinar A., Varol E, Yalniz H, Guven M, Gecici O. Mean platelet volume is elevated inpatients with heroin addiction. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, Vol. 15, N. 4 December 2013, 15 – 20.
  9. Akpinar A., Yalniz H., Gecici O., Guven M. Breastfeeding may protect against heroin addiction. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, Published Ahead-of-Print, January 10, 2014 .
  10. Oguz G, Yılmaz M, Çağlı S, Güven M, Sungur MZ. The Effects of the Awareness Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Depression of Obese Individuals. 7th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, 22-25 June-2013 Lima, Peru.
  11. Güven M., Şehribanoğlu S., Çelik E., Ögel K. Akdeniz ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerinde Riskli Davranış Profili. 8.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,28 Kasım- 1 Aralık 2013, Çeşme.
  12. Güven M ve ark. Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinde akademik başarının sigara ve alkol kullanım alışkanlıkları üzerine etkileri. 8.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,28 Kasım- 1 Aralık 2013, Çeşme.
  13. Yalnız H, Nebioğlu M, Karacan BS, Güven M, Geçici Ö. Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:106-112.1.
  14. Gecici,Ö.,Nebioğlu,M.,Güven M. Varenicline-induced manic episode. Journal of Mood Disorders,2012:2(2).
  15. Nebioğlu M.,Yalnız H., Güven M.,Geçici Ö. Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013: 12(1)
  Üye olduğum mesleki dernek ve kuruluşlar:
  • TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, ANTALYA TABİP ODASI
  • TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ, ANTALYA ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTILAR SEKRETERİ
  • KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİLER DERNEĞİ, EĞİTMEN
  • BAĞIMLILIK PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ, Üye

Okullar / Eğitimler

 • Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, 1983 - 1989