En Güncel Görüş

E

muzaffer bey dalının en mukemmel doktoru,bu zamana kadar doktorların ilgisizliği ve surat asıklıgı tezini çürüten tek insandır.bir baba,bir abi gibi yakın ve sevecen tek kelimeyle mukemmel bir insandır.


Adres

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl
Bursa İnegöl Devlet Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin

Radikal sistektomi

Vazektomi

Mutluluk çubuğu + 63 daha fazla

Böbrek ultrasonu

Robot destekli ürolojik prosedürler

Gerilimsiz vajinal bant işlemi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Üretra Darlığı
 • Prostat Yangılanması
 • Penis Eğriliği (Peyronie Hastalığı)
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
E

muzaffer bey dalının en mukemmel doktoru,bu zamana kadar doktorların ilgisizliği ve surat asıklıgı tezini çürüten tek insandır.bir baba,bir abi gibi yakın ve sevecen tek kelimeyle mukemmel bir insandır.


Hizmetler

Radikal sistektomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Üriner diversiyon cerrahisi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Sünnet

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Laparoskopik cerrahi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Penil protez

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Periton diyalizi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


İntravenöz pyelografi ( ivp )

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Nefrostomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Preoperatif değerlendirme

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Robot destekli cerrahi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Prostat kanserinde görüntüleme

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Perkütan iğne aspirasyonu

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Keratinin kan testi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Adrenalektomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Kriyoterapi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Hemodiyaliz

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Böbrek transplantasyonu

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Pyeloplasti

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Ua(ürinaliz)

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Robot destekli laparoskopik prosedürler

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Robotik cerrahi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Enjeksiyon iv

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Sistoskopi ve üreteroskopi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Kateter yerleştirme

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Laserasyon onarımı

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Penis implantı

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Litotripsi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Esd (sedimantasyon)

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Tam idrar tahlili(tit)

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Flexible üreteroskopi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Ürografi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Kan elektrolit testi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Transüretral prostat rezeksiyonu (turp)

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Da vinci robotik cerrahi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Mri

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Mutluluk çubuğu

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Böbrek ultrasonu

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Robot destekli ürolojik prosedürler

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Gerilimsiz vajinal bant işlemi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Enjeksiyon im

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Sistoskopi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


X-ray

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Sistoüretroskopi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Laparoskopik adrenalektomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Transvajinal mesane boynu süspansiyonu

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Nefrektomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Microtese

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Ürostomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Vazektomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Jackson pratt dren

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Prostat spesifik antijen (psa) testi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Perkütan nefrostomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Diyaliz

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Prostat biyopsisi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Prostatektomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Lokal anestezi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Abdominal ultrasonografi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Kriyoablasyon

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Laparoskopi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Sistektomi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Tam kan sayımı-hemogram

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Vakum konstrüksiyon cihazları(penil protez)

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


İntravenöz ürografi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi


Renal ultrason

Kemalpaşa Mah. Ahmet Ufuktopcan Cd, İnegöl

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
E

muzaffer bey dalının en mukemmel doktoru,bu zamana kadar doktorların ilgisizliği ve surat asıklıgı tezini çürüten tek insandır.bir baba,bir abi gibi yakın ve sevecen tek kelimeyle mukemmel bir insandır.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Üretra Darlığı
 • Prostat Yangılanması
 • Penis Eğriliği (Peyronie Hastalığı)
Tümünü göster