Rale Yavuzer, Kardiyoloji Seyhan

Uzm. Dr. Rale Yavuzer

Kardiyoloji

5 görüş

Adres

Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan
Özel Güney Adana Hastanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Baş Dönmeleri
  • Nefes Darlığı
  • Çarpıntı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Ablasyon


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Anjiyografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Anjiyogram


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Anjiyoplasti


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Arteriografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Aterektomi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Eforlu Ekg


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Ekg


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Enjeksiyon Im


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Hemaferez


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Holter Izlemi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Homogreft Kapak


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Homosistein


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kalp Nakli


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kardiyak Stent


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kardiyoversiyon


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Kolesterol Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Komissürotomi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Nebulizatör


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Perikardiyosentez


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Venografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Dağlıoğlu Mahallesi 14204. Sokak No:10, Seyhan

Özel Güney Adana Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
5 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
E

Hastalığımın teşhisi ve tedavide yol göstermesi ve özellikle hastaya yaklaşımı herzaman takdir ve minnetle andığım mümtaz bir insan.Saygılarımı sunmak istedim.


A

Rale hanıma Rahatsızlığım ve tedavi süresi boyunca yapmış olduğu teşhis ve tedavilerde sonsuz teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim. Arif ve Neriman ÖZTÜRK


D

RALE hanım gerçekten tanıdıgım hekimler arasında insan ve hasta diyalogu çok mükemmel olan bir hekim teşhisleri gerçekten çok iyi her konuyu rahat konuşabiliyorsunuz ve en önemlisi telefonla her zaman ulaşıp sorunlarınızı paylaşabiliyorsunuz ben onu AHMET KALMIŞ KALP MERKEZİNDE tanıdım ve arkadaşımı ablamı en az üç dört arkadaşımıda yönlendirdim hepside çok memnun ve mutlu ayrıldılar ülkemizin böyle hekimlere her zaman ihtiyacı var.


I

Babamı rale hanımın bulundugu özel Güney Adana hastanesine götürdüm ve oldukça sıcak kanlı bir şekilde karşıladı yaptıgı muayene sonucunda yapmış oldugu teşhis ve tedavi yöntemi oldukça başarılı oldu vermiş oldugu ilaçlar babama çok yaradı o yüzden kendisine çok minnettarız ve bugünde kontrol için tekrar yanına gidecegiz.....


A

mersin forum yaşam hastanesinde muayene oldum hanımımla beraber bizimle ilgilendi yönlendirdi mersinden ayrıldığı için üzüldük adanaya bile muayene olmak için gideceğiz çok teşekür ederiz başarılar dileriz allah uzun ömürler versin


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Baş Dönmeleri
  • Nefes Darlığı
  • Çarpıntı
Tümünü göster