Crosslink operasyonu

Crosslink operasyonu nasıl yapılır riskleri varmıdır erken tanı ve tedavinin faydası olurmu

Op. Dr. Ataman Gençgönül
Op. Dr. Ataman Gençgönül Göz hastalıkları Ankara
Corneal Cross Linking (CCL) tedavisinde amaç kornea yapısının güçlendirilmesi ve hastalığın durdurulmasıdır.


İşlem öncesi topikal anestezik damla ile göz uyuşturulur. Topikal anestezik damla sonrasında künt bir spatül ile kornea epiteli mekanik olarak kaldırılır. Riboflavin solüsyonu, epiteli kaldırılmış kornea üzerine 5 dakika ara ile 2'şer damla 30 dakika boyunca damlatılır.

30 dakika sonrasında hasta biyomikroskoba oturtulur. Ön kamarada riboflavin floresansı görüldükten sonra hasta tekrar ameliyathaneye alınır. 370 nm UV kornea yüzeyinden 4-5 cm uzaklıkta, yaklaşık 7 mm'lik bir alanda 5-10 dakika uygulanır. UV tatbiki sırasında her 1 dakikada 2'şer damla Riboflavin damlatılır. İşlem sonrasında göze bandaj kontakt lens takılır, göz kapatılmaz.

UV-Cross Linking ameliyatı, UVA ışığı ve Riboflavin kullanılarak korneanın kollajen moleküllerine etki edip kornea mekaniğini arttırarak keratokonus hastalığındaki ilerlemeyi durdurabilir.Erken tanı ve tedavinin faydası hastalığınızın hangi aşamada olduğuna bağlıdır, bunun ıçin göz muayenesinden geçmeniz gerekir.

Doç. Dr. Uğur Acar
Doç. Dr. Uğur Acar Göz hastalıkları Ankara
CXL tedavisi ilerleyen keratokonus gibi korneanın zayıfladığı hastalıklarda kullanılır. Kuru göz, iyileşmeyen epitel defektleri ve bakteriyel enfeksiyon gibi riskleri vardır fakat, hastalığınız ilerleyici ise yaptırmanızı öneririm. Eğer hastalığınızın ilerlemiyorsa yaptırmanızı önermem. Geçmiş olsun...

Geçmiş olsun .bu operasyon kornea hastalığı olan keratokonus hastalığının tedavisi için yapılmakta. enfeksiyon riski az da olsa mevcut. Tedavinin nasıl yapıldığı ile ilgili geniş yazılmış makalelerim mevcut. iyi günler

Crosslink dilimize “Çarpraz Bağlanma” olarak çevrilebilir. Bu tedavide korneaya özel boyar maddeler (riboflavin ) uygulanıp ardından belli dalga boyunda U.V.ışın uygulanır.Böylece gözün bozulan ön tabakası kendi içinde adeta “sertleşir “ ve hastalığın ilerlemesi durur. Hastaların önemli bir kısmında gözlüksüz (düzeltmesiz) görme keskinliği artar.Yan etkilerinin hemen hemen olmaması, ilerlemeyi durduran tek yöntem olması gibi nedenlerle diğer tedavi yöntemlerinden daha üstündür.Hastalar özel keratokonus lenslerinden de (sert gaz geçirgen kontakt lensler) faydalanabilir.

Korneal Crosslink yalnız keratokonusta değil benzer hastalıklar olan keratoglobus ve pellucid marginal dejenerasyon hastalıklarında da başarıyla uygulanmaktadır. Bu hastalıkların üçü de kornea tabakasının ilerleyici inceltici hastalıklarıdır ve temelinde kornea yapısının bozukluğu yatar. Erken evrelerde üçü de birbiriyle karışabilir.

Hastalığın ileri dönemlerinde görme seviyesi daha da düşer ve artan bombeleşme nedeniyle kontakt lens takılamaz hale gelir. Bir diğer tedavi yöntemi Ring uygulanmasıdır. Korneanın içine takılan yarım halkaların kasnak gibi korneayı germesi prensibine dayanır. Hastalığın ilerlemesini durdurmaz. Halkalar gözde kaldığı sürece görüşte netleşme yaparlar. Kendi kendine ya da doktor tarafından çıkartıldığında görme eskisinden daha düşük seviyelere geriler. Hastalığın İleri dönemlerde ise bozulan korneanın başka bir insandan alınan kornea ile değiştirilmesi gerekir. Ameliyat halk arasında göz nakli olarak bilinir. Tıbbı adı keratoplasti veya kornea transplantasyonu olan bu ameliyat aslında bir organ nakli olamayıp doku naklidir. Kornea tabakası (gözün saydam tabakası) damarsız bir doku olduğundan, doku reddi diğer organ nakillerine (böbrek, karaciğer vb.) göre çok azdır

Prof. Dr. Yonca Akova Aydın
Prof. Dr. Yonca Akova Aydın Göz hastalıkları Ankara
Hastalıktaki ilerlemeyi durdurmak amacıyla korneal çapraz bağlama tedavisi (kroslink tedavisi), ilerleyici olan tüm keratokonuslu hastalara veya ilerleme ihtimali yüksek (hamilelik öncesi, çocuklar ve gençler) olan keratokonus hastalarına uygulanır.

Korneal çapraz bağlama tedavisi ultraviyole ışığı ve riboflavin (B2 vitamini) damlası kullanılarak uygulanan medikal bir tedavidir. Bu tedavi sonrasında kornea tabakası içinde bulunan kollajen lifleri arasındaki bağlar artarak güçlenir. Bu sayede kornea tabakasında sertleşme meydana gelir ve ilerleyici şekil bozukluğu engellenmiş olur. Tedavi sonrasında keratokonus hastalığının ilerleyişinin erken evrelerde durdurulması amaçlanır. Araştırmalar, kroslink tedavisi ile hastaların %95’inde daha ileri görme kaybının engellendiğini ve %60-81’inde görme keskinliğinin arttığını göstermiştir.
Kroslink (Korneal çapraz bağlama) tedavisi nasıl uygulanır?
Tedavide topikal anestezik damlayla göz uyuşturulur. Her seansta bir göz tedavi edilir. Korneanın en yüzeyel tabakası olan epitel kazınarak uzaklaştırılır ve ardından 30 dakika boyunca göze riboflavin (B2 vitamini) damlası uygulanır (fotosensitizasyon). Daha sonra 5cm uzaklıktan 10-30 dakika boyunca UV-A ışığı göze tutulur. İşlem, bir göz için yaklaşık 30 dakika-1 saat sürer. Tedavi sona erdiğinde antibiyotikli göz damlası damlatılır ve göze yumuşak bir kontakt lens uygulanır. Bu kontakt lens, takip sırasında, epitel tabakasının iyileştiği görüldükten sonra çıkarılabilir. İnce kornealarda hipotonik riboflavin kullanılarak kroslink tedavisi yapılır.

Crosslink operasyonu ameliyathanede steril şartlarda yapılır. Göze B vitamini damlatılır, ayrıca UV ışınları verilerek korneadaki çapraz bağların güçlendirilmesi sağlanır. Erken tanı ve tedavi hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı günler diliyorum..

Prof. Dr. Faruk Öztürk
Prof. Dr. Faruk Öztürk Göz hastalıkları Ankara
Göze dıştan yapılan bir uygulama. Az da olsa enfeksiyon, irritasyon vs riskleri vardır. Keratokonus başkangıcında faydalı olabilir

Prof. Dr. Ayşe Öner
Prof. Dr. Ayşe Öner Göz hastalıkları Kayseri
Cross linking operasyonu keratokonus hastalığında uygulanan bir yöntemdir.
Ciddi bir riski yoktur.
Hastalığın evresine göre yönteme karar verilir.
Her keratokonus hastası bu yöntem için uygun değildir.
Doktorunuzla ayrıntılı konuşmanız gerekir.
Saygılar

Op. Dr. Adem Eroğlu
Op. Dr. Adem Eroğlu Göz hastalıkları İstanbul
Cross- link, damla anestezi ile b vitamini ve ultraviyole ışını uygulama işlemidir. 30 dakika ve yeni cihazlarda 10 dakika süren şekli vardır. Korneada leke kalması, infeksiyon, bulanıklık gibi nadir komplikasyonları olabilir ama ender i nadirattandir. 19- 39 yaşı arasına uygulanabilir. Kornea nin 400 mikrondan kalın olması önemlidir.

Prof. Dr. İhsan Çaça
Prof. Dr. İhsan Çaça Göz hastalıkları Diyarbakır
Crosslink operasyonu keratokonus hastalarına yapılan bir tedavidir. Riskleri olan bir tedavi yöntemi olmakla birlikte erken tani ve tedavi ile pekçok hastanın görmesini kutlanmaktadır.

Prof. Dr. Tansu Erakgün
Prof. Dr. Tansu Erakgün Göz hastalıkları İzmir
Bu ne yazık ki benim ilgi alanım değil.

Prof. Dr. Murat Özdemir
Prof. Dr. Murat Özdemir Göz hastalıkları İstanbul
Merhaba, Crosslinking operasyonu korneaya uygulanır. Keratokonus hastalığında korneanın sıkılaştırılması ve hastalığın ilerlemesinin durdurulması amacıyla yapılır. Uygun gözde uygun dozda yapılırsa ciddi riski yoktur. Erken tedavi tabii ki tercih edilir. Geçmiş olsun.

bu sitede kayıtlı olan iletişim numaram ile bana ulaşabilir ve Bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Merhaba
Crosslink keratokonus hastalarına ve excimer lazer ameliyatları sonucunda ektazi gelişen hastalara uygulanır. Bunun amacı korneayı güçlendirmektir. Bu iki rahatsızlıkta etkilidir

Keratokonus ve ektazi gibi durumlarda yapılan korneanın vitamin ve ultraviyole eşliğinde sağlamlıgının arttırılması işlemidir. Saygı ile.

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç
Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç Göz hastalıkları İstanbul
Keratokonus, kornea tabakasının incelmesi ve öne doğru sivrileşmesi ile karakterize bir oküler yüzey hastalığıdır. Son yıllarda, keratokonus hastalığının ilerlemesini durdurabilmek için riboflavin ve ultraviyole A ile yapılan “korneal çapraz bağlama” (corneal cross-linking) yöntemi tarif edilmiştir. Korneal çapraz bağlama yönteminde kullanılan riboflavin solüsyonunun temel olarak iki etkisi bulunmaktadır.
Bunlardan biri fotosensitizör özelliği, diğeri ise UV-A ışınını absorbe ederek, etkinin
korneada sınırlı kalmasını sağlayarak endotel, lens ve retina gibi önemli göz yapılarını koruyucu özelliğidir. Uygulama için en uygun riboflavin konsantrasyonu %0.1 dir.
İşlem yapılacak olan göze öncelikle lokal anestezik ve miyotik damlalar damlatılır. Miyozis
sağlanmasındaki temel amaç, UV-A ışınının göz içine olası geçişini en aza indirmektir. Daha sonra, işlem planlanan göz temizlenir ve steril örtü ile örtülür. Riboflavin solüsyonunun kornea stromasına geçebilmesi için kornea epiteli 8-9 mm çapındaki bir alanda kazınarak uzaklaştırılır. Epitelin uzaklaştırılması mekanik olarak yapılabileceği gibi, %20’lik etanol veya göz için özel üretilmiş fırçalama sistemleri ile yapılabilir. Epitel uzaklaştırıldıktan sonra, kornea kalınlığı ultrasonik pakimetri ile farklı beş noktadan ölçülür. Epiteli kazınmış korneaya, 2-5 dakika aralıklarla olmak üzere izotonik
riboflavin solüsyonu, 20-30 dakika boyunca damlatılır. Daha sonra, 30 dakika sürecek UV-A tedavisine başlanır. Standart protokolde, riboflavin solüsyonu 2-5 dakika aralıklarla damlatılmaya devam edilir ve aynı süre içerisinde (30 dakika) göze 3 mW/cm2 UV-A uygulanır.
Tedavi sonrası kornea bol sıvıyla yıkanır ve topikal antibiyotik damlayı takiben, göze terapötik yumuşak kontakt lens takılır. İşlem sonrası hastaya suni göz yaşı ve topikal steroid damlaları takiben ağızdan analjezik ve vitamin C reçete edilir. İlaçlar azaltılarak, en az 1 ay kullalnır.
Tedavinin amacı keraokonüs hastalığının ilerlemesinin durdurulmasıdır. Bu nedenle erken dönemde tedavinin başarısı daha yüksek olacaktır.

Crosslink korneaya riboflavin ve ultraviole uygulamasıdır. Keratokonus ve iyileşmeyen kornea enfeksiyonlarında faydalıdır. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavi önemlidir.

hastaya göre değişiyor. kornea kalınlığı retina korneal toppgrafi gerekir. bunun içinde muayene ile görmemiz şart. geçmiş olsun

Prof. Dr. Volkan Yaylalı
Prof. Dr. Volkan Yaylalı Göz hastalıkları Denizli
Crosslinking tedavisi keratokonus hastalığı olan hastalara uygulanır. Tek seanslık bir uygulamadır. Erken teşhis bu hastalıkta büyük önem taşır. Detaylı bilgi muayene sonrası verilebilir.

Prof. Dr. Raciha Beril Sayar Küçümen
Prof. Dr. Raciha Beril Sayar Küçümen Göz hastalıkları İstanbul
Crosslink Riboflavin yani B2 vitamini ve Ultraviyole A ışını kullanılarak korneanın ön tabakalarının sağlamlaştırılması işlemidir. Damla anestezisi altında yapılır. Korneanın en üst tabakası alkol yardımıyla sıyrıldıktan sonra yaklaşık yarım saat riboflavin damlatılır. daha sonra damlaya devam edilirken yaklaşık yarım saat ultraviolet ışını tutulur. bandaj kontaktlens takılarak ameliyat sonlandırılır. Her ameliyatta olduğu gibi riskleri vardır, bunlar az ya da çok etki, enfeksiyon- iltihaplanma, kornea iz kalma gibi risklerdir. Crossslink keratokonus ve excimer lasersonrası kornea ektazisi hastalıklarında erken ve orta evrede yapılan bir işlemdir ileri ve çok ileri olgularda endikasyonu yoktur, yapılmaz

Op. Dr. Cevdet Ersoy
Op. Dr. Cevdet Ersoy Göz hastalıkları İstanbul
Erken tanı ve tedavinin faydası olur. Korneaya yapılan bir tedavi operasyonudur. Topikal anestezi altında yapılan nispeten riskin az olduğu bir operasyondur.

Doç. Dr. Zeki Tunç
Doç. Dr. Zeki Tunç Göz hastalıkları İstanbul
Damla anestezisi ile göz uyuşturulur. Göz hazırlandıktan sonra ışınlama yöntemi ile kornea sertleştirilir.
Enfeksiyon ve yara iyileşmesi problemleri olabilir fakat çözümü genelde vardır.
Ne kadar erken dönemde yapılırsa daha iyi sonuç alınır. Doç.Dr.Zeki TUNÇ

Dr. Onur Abdik
Dr. Onur Abdik Göz hastalıkları Kahramanmaraş
Crosslink operasyonu göz damla ile uyuşturularak lokal anestezi ile yapılır. Bir saate yakın sürer, göze belirli aralıklarla damla damlatılırken hastadan belirli bir noktaya bakması istenir. Riskleri YÖK denecek kadar azdır, herhangi bir enfeksiyon gelişmezse tüm hastalar fayda görür. Erken tanı çok önemlidir, gözlükle düzelmeyen bir görme bozukluğu varsa göz yüzeyi haritası incelemesi ile crosslink operasyonu gerektiren durumlar erken dönemde tanınmalıdır.

Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu Göz hastalıkları Adana
Crosslinking operasyonunda göze belli aralıklarla bir damla konulduktan sonra değişen sürelerde UV u-ışını verilmektedir. Ameliyathanede yapılır. Her işlem gibi onun da riskleri vardır, ve gözün durumuna göre riskler değişebilir. Keratokonus hastalarında hastalık ilerliyorsa tabii ki erken tanının faydası vardır.

Prof. Dr. Nilüfer Koçak
Prof. Dr. Nilüfer Koçak Göz hastalıkları Balçova
İyi akşamlar,
Her cerrahi girişimin riskleri vardır. Cross linking de cerrahi bir girişim olması nedeni ile riskleri bulunmaktadır. Elbette her hastalıkta olduğu gibi tedavi edilmesi gereken durumun erken tanı ve tedavisi hastanın lehine olacaktır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için göz hastalıkları polikliniklerinin kornea birimlerine başvurabilirsiniz.
Geçmiş olsun

Bu konu benim alanim degildir maalesef.

Keratokonus hastalığında korneaya uygulanan faydası bilmsel yayınlarla kanıtlanmış anlamlı bir yan etkisi bulunmayan noninvaziv bir tedavi yöntemidir.

ön hazırlı göz silinmesi ve sonrası kornea epiteli kaldırılır,2 dakikada 1 damla vitamin damlatılır,ve sonrasında 30 dakikka ultraviole A ışını kullanılarak kornea sıkılaştırılır.Enfeksiyon korneada Haze (bulanıklık oluşması vs. gibi riskleri vardır.İlerleyen keratokonusun durmasında tabiki faydası var.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cüneyt Özmen
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cüneyt Özmen Göz hastalıkları Yenimahalle
Keratokonus tedavisinde uygulanan cross-linking tedavisinin farklı teknikleri bulunmaktadır. Erken tanı ve tedavi bir çok hastalıkta olduğu gibi keratokonus için de çok önemlidir. Aynı doktorun takibinde olmak da önemlidir. Tercih ettiğiniz doktorunuz ile detayları gorusmenizde fayda vardır. Geçmiş olsun.

Doç. Dr. Şeyhmus Arı
Doç. Dr. Şeyhmus Arı Göz hastalıkları İstanbul
Crosslink operasyonu keratokonus hastalarında korneanın incelmesini durdurmak amaçlı yapılır. Uygun hastalarda oldukça faydalıdır. Ehil ellerde yapılırsa risk düşüktür. Geçmiş olsun.

Keratokonus tedavisinde ilerlemeyi durduran bir yöntem olup ilerleyen hastalarda mutlaka yapılmalıdır. Sağlıklı günler

Op. Dr. Uğur Ünsal
Op. Dr. Uğur Ünsal Göz hastalıkları İzmir
Crosslinkink Keratokonus tedavisinde kullanılır...erken tedavide önemlidir...muayene sonrasında karar verilir...saygılarımla

Op. Dr. Berna Baş
Op. Dr. Berna Baş Göz hastalıkları İstanbul
Merhaba
Crosslinking operasyonu ilerleyici keratokonus tanısı konmuş kornea kalınlığı 400 micronun üzerinde olan hastalara uygulanır
Riboflavin yaklaşık 30 dk boyunca hastanın gözüne damlatılır sonra da 370 nm UV laser ile kornea muamele edilir.
Öncesinde kornea yüzeyi soyulan hastalar da sonrasında yaklaşık 1 hafta kadar kontakt lens kullanmak gerekiyor .
Geçmiş olsun
Op Dr Berna Baş
Göz Hastalıkları Uzmanı

Aradığınız cevabı bulamadınız mı? Başka bir soru sorun!

Bu içerik çok kısa. Sorunuz en az __LIMIT__ karakter uzunluğunda veya daha fazla olmalıdır.

Soru sormak istediğiniz doktorun tıbbi uzmanlık alanını seçin

Sorunuzu doktorunuza gönderebilmek için lütfen yerleşim yeri bilgilerinizi giriniz.