Adres

Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

İhtiyacınız olan bilgiyi bulamadınız mı?

Diğer kardiyolog listesi göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Anevrizması
  • Kalp Sıkışması
  • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ablasyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Anjiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Anjiyogram


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Anjiyoplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Arteriografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Aterektomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Eforlu Ekg


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ekg


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Enjeksiyon Im


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Hemaferez


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Holter Izlemi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Homogreft Kapak


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Homosistein


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Nakli


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kardiyak Stent


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kardiyoversiyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Kolesterol Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Komissürotomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Nebulizatör


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perikardiyosentez


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Venografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Ziyapaşa Mahahallesi 67055. Sokak No:1, Seyhan

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
4 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
R
Konum: Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Tansiyon yükselmesi

Geçirdiğim bir ameliyattan sonra zaman zaman tansiyonum yükseliyordu bir kaç doktora gittim ama bir sonuç alamadım daha sonra internette doktor arayışına girdim bütün doktor yorumlarını okudum Süleyman bey hakkında çok güzel şeyler okudum hemen randevu alıp gittim sıcak bir karşılama oldu sorunlarımı anlattım beni çok güzel dinledi detaylı muayene etti hastalığımla ilgili bilgi verdi Allah razı olsun artık kontrollerime Süleyman beye gideceğim etrafımızda güvenilir doktorların olması çok güzel Allah yolunuzu hep açık etsin Süleyman bey.
Esra Uçar


M

yüzde yüz destekliyorum yazılanları ama böyle bir insan için az bile yazılmış.siz birde insanlığını görün.kalbinin güzelliğiyüzüne yansımış bu yüzden kalp dostu olmuş.RABBİM hepimizin yardımcısı olsun


A

merhabalar.annem geçtiğimiz haftalarda kalpten ameliyat oldu ve ameliyat öncesi muayene için Dr..Süleyman Bey e annemin muaynesini çok güzel yaptı ve bizi o güler yüzü ve sabrıyla çok güzel bilgilendirdi ve anjousunu yaptı ve sonuç tabi ki üç damar tıkalı çıktı sonrasında Dr.umuz bizi detaylı bir şekilde bilgilendirdi ve en kısa zamanda ameliyat önerdi ve biz doktorumuza güvenerek annemin ameliyatını yaptııdık ancak doktorumuz Süleyman Bey amelliyat sonrası da bizimle ilgilendi ve bilgilendirdi.ihastasına çok önem verip ilgilediği için kendisene çok teşekkür ediyor ve meslek hayatında başarılar diliyorum. keşke tüm doktorlarımız sizler gibi hastayı anlasa,d,nlese ve de ilgilense.hastaya moral vermek de çok öenmli doktorumuz bu konuda da çok iyi kendisine çok teşekkür edyoruz.anneciğime de acil şifalar diliyorum


M

gördüğüm bildiğim en iyi ve bilgili doktor


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Anevrizması
  • Kalp Sıkışması
  • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster