Bilgisayarlı Traksiyon (Spinal Dekompresyon), Beylikdüzü