Adres

Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler
Esenler Özel Avicenna Hospital (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Kalp Kapakçığı Değişimi

Mikrovasküler Oklüzyon

Ross Ameliyatı +121 daha fazla

TEVAR (Endovasküler Tedavi)

Kolesterol Testi

Perkütan Komissürotomi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Torakoabdominal Aort Anevrizması
  • Kalp Ağrısı
  • Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Kalp Kapakçığı Değişimi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Mikrovasküler Oklüzyon


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Ross Ameliyatı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kolesterol Testi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Perkütan Komissürotomi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Enjeksiyon Iv


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Holter Izlemi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Efor Treadmil Testi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Komissürotomi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Nükleer Stres Testi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


David Ameliyatı (Prosedürü)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Variköz Ven Skleroterapisi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Ross - Konno Ameliyatı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Anjiyogram


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Çocuk Kalp Ameliyatları


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Transkateter


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Mekanik Protez Kapak


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Robotik Cerrahi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Disseksiyon Ameliyatları


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Koroner Anjiyogram


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Preoperatif Değerlendirme


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Jackson Pratt Dren


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Transjugüler Şant (Tips)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Femoropopliteal Bypass


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Vasküler Cerrahi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Robot Destekli Cerrahi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Norwood Ameliyatı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Elektrofizyolojik Test


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Homosistein


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Laparoskopi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Karotis Endarterektomi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Torakotomi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kateter Yerleştirme


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Homogreft Kapak


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Venografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Biventriküler Pacemarker


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Ekogram(Ultrason)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kardiyak Stent


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Karotis Ameliyatı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kan Elektrolit Testi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Perikardiyosentez


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Nebulizatör


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Da Vinci Robotik Cerrahi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Ekg


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Mitral Kapak Tamiri


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Eforlu Ekg


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Endovasküler Cerrahi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Koroner By-Pass Ameliyatı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Laserasyon Onarımı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kalp Bypass Ameliyatı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Anterior Mediastinotomi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kardiyoversiyon


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Balon Valvüloplasti


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Anjiyografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Arteriografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Filebografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Skleroterapi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Damar Ameliyatları


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kalp Transplantasyonu


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Hemaferez


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Bebek Kalp Ameliyatları


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Kalp Tümörü Ameliyatları


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Arteriyel Switch Ameliyatı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Aterektomi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Enjeksiyon Im


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Anjiyoplasti


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Konjenital Kalp Cerrahisi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Alt Ekstremitelerde Venografi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Endarterektomi


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital


Karotis Ultrasonu


Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi 307. Sokak No:2, Esenler

Esenler Özel Avicenna Hospital

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Torakoabdominal Aort Anevrizması
  • Kalp Ağrısı
  • Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
Tümünü göster