Adres

Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya
Özel Melid Park Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Ankara Sigorta, Generali Sigorta, Acıbadem Sigorta, + 9 daha fazla

Randevu

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı +86 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Ali Kılınç, Özel Melid Park Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Ablasyon


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Anjiyografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Anjiyogram


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Anjiyoplasti


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Arteriografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Aterektomi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Eforlu Ekg


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Ekg


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Enjeksiyon Im


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Hemaferez


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Holter Izlemi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Homogreft Kapak


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Homosistein


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kalp Nakli


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kardiyak Stent


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kardiyoversiyon


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Kolesterol Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Komissürotomi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Nebulizatör


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Perikardiyosentez


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Venografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Şifa Mah. Buhara Cad. No:224/A, Malatya

Özel Melid Park Hastanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Ali Kılınç, Özel Melid Park Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster