Adres

Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy
Özel Aktif Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Ali Övet, Aktif Fizik Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Ablasyon


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Anjiyografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Anjiyogram


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Anjiyoplasti


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Arteriografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Aterektomi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Eforlu Ekg


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Ekg


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Enjeksiyon Im


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Hemaferez


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Holter Izlemi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Homogreft Kapak


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Homosistein


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kalp Nakli


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kardiyak Stent


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kardiyoversiyon


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Kolesterol Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Komissürotomi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Nebulizatör


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Perikardiyosentez


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Vega


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Venografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Sahil Mahallesi İzmit Yalova Yolu No:81, Çiftlikköy

Özel Aktif Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
5 görüş

S

Referansla gittiğim bir doktor.İlgili bir doktor.Yüksek tansiyon vardı.İlaç tedavisi uyguladı hocam halen tedavim devam etmekte.Kendisinden çok memnunum.


B

Kolumda uyuşmalar vardı.Kalbimde sorun olacağından dolayı düşündüğüm için başvurmuştum.Ama hocam B12 eksikliğinden dolayı olduğu teşhisini koydu.Verdiği ilaçları kullanıyorum.Şuan hiç şikayetim yok.Bölümünde başarılı bir doktor.


D

Çok detaycı ve çok ilgili bir doktor.Teyzelerimde kalp sorunu yazıyor.Bundan dolayı hoca tedavi gördüler. Her iki teyzemde çok memnunlar ve hasta yakını olarak bizlerde çok memnun kaldık. Hatta teyzemin biri Erzincan'dan geliyor.Kendisine güvenimiz sonsuz.


F

Sayın doktorum gelçekten siz bir baba gibisiniz güler yüzlü olmanız herkeze yetiyor her doktor siz gibi olsa siz benim kayın validemi ayakta tuttunuz size teşekkür ederim amkara eyitim ve araştırma hastanesinden yazıyorum bende yolavanın damadıyım muhamber çelebinin damadıyım allah sizi başımızdan eksik etmesin allaha emanet olun ali abi saygılarımla


N

Doktorla tanışmamız tamamen tesadüf oldu.Teşis ve tedavi bize iyi netice verince biz doktorla irtibatımızı kesmedik.Bizi İTÜ Cerrah paşanın çok değerli hocaları tedavi ediyordu netice itibariyle Ali beyle tanıştıktan sonra cerrah paşayı sık ziyaret etmiyoruz aynı tedaviyi bize burdaki doktorumuz uyguluyor. bu anlamda çok memnunuz yalnız doktorumdan şunu rica ediyorum biraz daha güler yüzlü olabilme şansı varmı.Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum kendisine çok teşekkür ediyorum....


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Ali Övet, Aktif Fizik Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

İlgili aramalar