Ayhan Usal, Kardiyoloji Adana

Prof. Dr. Ayhan Usal

Kardiyoloji

5 görüş

Adres

Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana
Ayhan Usal Muayenehanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Ağrısı
  • Kanda Kolestrol Yüksekliği
  • Tansiyon Yüksekliği
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Ablasyon


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Anjiyografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Anjiyogram


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Anjiyoplasti


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Arteriografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Aterektomi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Eforlu Ekg


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Ekg


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Enjeksiyon Im


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Farmakolojik Stres Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Geçici Kalp Pili


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Hdl Kolesterol Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Hemaferez


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Holter Izlemi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Homogreft Kapak


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Homosistein


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kalp Nakli


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kalp Pili Takılması


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kalıcı Kalp Pili


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kardiyak Stent


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kardiyoversiyon


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Karotis Ultrasonu


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Kolesterol Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Komissürotomi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Ldl Kolesterol Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Nebulizatör


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Perikardiyosentez


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Radyal Anjiyografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Stres Ekokardiyografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Venografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Gazi Paşa Bulvarı Gen Plaza No:45 K:2 D:6, Adana

Ayhan Usal Muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
5 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A
Konum: Ayhan Usal Muayenehanesi Hipertansiyon

24 saat içinde günlerdir düzelmeyen tansiyonum düzeldi. Gerek sevecenliğiyle gerek bilgeliği gerek tecrübesiyle çok iyi bir doktor. Hocama minnettarım


H
Konum: Ayhan Usal Muayenehanesi Ritim bozukluğu

Babamızı götürdük ritim bozukluğu için muayenehanesine. inanilmaz rahatlattı bizi 3 4 gün içerisinde kalple ilgili sıkıntın kalmicak dedi. Hastaneye yatirdi. 3 gece yatti hastanede, 2 saate bir hastanedekiler ilgilendiler. Gel gelelim hoca 1 kez bile uğrayıp bakmadi. Telefonla ilgileniyor; hoca çok yoğun dendi. Taburcu ettiler 3.cu günün sabahı. Açıklama tatmin edici degildi iyileşip iyilesmedigi bile soylenmedi. Çıkardık hastaneden. İlac yazmis telefonla onlari aldık kullaniyor simdi ama cok da düzeldi diyemem. Acikcasi biz hic memnun kalmadik, çünkü söylenenle uygulanan arasinda fark gorduk. Bilgi birikim olarak sayin profesöre bisey demek haddimiz degil tabiki ama muayenehane ve hastane arasinda bu kadar fark olması da bence yanlis!


K

Dostluğu bilen,meslek tecrübesi,bilgisi tartışılmaz, maddiyatta gözü olmayan Adana'nın örnek bir doktoru..


G

Sayın hocam annemin doktordur. Hocamın yaptığı iyilikleri ve yakınlığı şimdiye kadar gitmiş olduğum doktorlardan görmedim yüreğinin güzeliği dışına vurmuş onun kadar cana yakın hastasıyla ve yakınıyla ilginen hiç bir doktor tanımadım.Bize,aileme çok çok yardımcı oldu .Hocam ellerine yüreğine sağlık konusunda sıkıntısı olan bütün yakınlarıma ,çevreme her zaman tavsiye edebileceğim ender hocalarımızdandır. Allah sağlık sıhat versin kendisine ve ailesine,yetiştirdiği doktorlarımıza.Yüreği makamından büyük böyle ender özel insanları hep korusun.


Ş

bilgisi ile tedavisi ile hastayla ilgisi ile hastasına cep telefonunu veren herşeyin para olmadığını bilen dört dörtlük bir insa dört dörtlük bir doktor


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Ağrısı
  • Kanda Kolestrol Yüksekliği
  • Tansiyon Yüksekliği
Tümünü göster