Uzm. Dr.

Bedia İnce Taşdelen verifiedCreated with Sketch.

Çocuk psikiyatrisi

İletişim Bilgileri

En Güncel Görüş

 • S

  Biz çok memnun kaldık. Çok içten ve sıcak karşılanıp, tatmin edici destek aldık. Bundan sonra da hep ilk tercihim olacak.

 • Hakkımda

  Hakkımda

  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2014 yılı Ocak ayında "Migrenli Çocuklarda Psikopatoloji ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi " başlıklı tezi ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak mezun oldu. Mecburi hizmetini Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniği ve Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Erkilet Çocuk Hastanesi'nde tamamladı. 2017 yılı Mart ayından itibaren serbest hekim olarak hizmet vermektedir.
   Türk Tabipler Birliği
   Ulusal Çocuk ve Gençlik Derneği
   Türk Psikiyatri Derneği
   Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesidir.

   EĞİTİMLER/ SERTİFİKA /YETERLİLİK
   -Bilişsel-Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama eğitimi
   -EMDR Eğitimi (Travma İle İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Kullanımı)
   -Nöropsikolojik Test Bataryası Uygulama Eğitimi
   -Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri Kursu
   -Yeme Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Tedavisi
   -Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Eğitimi
   -Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Uzmanlık Yeterlilik Belgesi.
   YAYINLARI:
   SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
   1- Ince-Tasdelen B, Karakaya E, Oztop DB. Effect of Atomoxetine and OROS-MPH on Executive Functions in Patients With Combined Type Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology(ISI) 2015, 25(6): 494-5002.

   2- Oztop DB , Ince-Tasdelen B, Poyrazoglu HG, Demirel-Ozsoy S, Durmus R, Sahin N, Per H, The evaluation of psychopathology and quality of life in children and adolescents with migraine. Journal of Child Neurology(ISI), 2016, 31(7): 837-842.

   Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
   1- Ince-Tasdelen B, Oztop DB. Siklik Kusma Sendromu: Bir olgu sunumu. Literatür Sempozyum Dergisi 2015; cilt 1 sayı 5 sayfa 2-4.

   Uluslararası konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan bildiriler:

   1- Ince-Tasdelen B, Oztop DB, Poyrazoglu HG, Demirel-Ozsoy S, Durmus R, Sahin N, Per H, The evaluation of psychopathology and quality of life in children and adolescents with migraine, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S131-S2.

   2- Irmak A, Ince-Tasdelen B, Ozmen S, Oztop DB, Treatment choice in association of attention deficit-hyperactivity disorder with Williams and Moebius Syndromes: case reports, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S226.

   3- Kara A, Oztop DB, Ince-Tasdelen B, Narcolepsy with attention problems and depressive symptoms: case report, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S243-S4.

   4- Bilgic H, Irmak A, Ince-Tasdelen B, Oztop DB, Genetic factors in etiology of autism spectrum disorder and early onset schizophrenia: two sibling cases, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S246-S7.

   5- Ince-Tasdelen B, Karakaya E, Kahraman O, Oztop DB. Sleep Habits and Related Sleep Disorders in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Ek 1):S86-S876- SahinN, Ince-Tasdelen B. Aripiprazole Induced Severe Weight Loss: A Case Report . Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S275-67- Ince-Tasdelen B, Karakaya E, Oztop DB. Effects of Atomoxetine and OROS-MPH on Executive Functions in Patients With Combined Type Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry (ESCAP 2015) 24 (Suppl 1):S1–S303

   Sözel Bildiriler

   1- İnce Taşdelen B, Öztop DB, Demirel Özsoy S, Poyrazoğlu HG, Ekmekçi S. Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2014.

   2- Ince Tasdelen B, Karakaya E, Aydemir H, Oztop DB. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Motor Koordinasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2015.


   Ulusal konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan bildiriler:

   1- Öztop D. İnce Taşdelen B. Siklik Kusma Sendromu, Olgu sunumu, 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 20102- İnce Taşdelen B., Yılmaz S., Öztop D., Ekmekçi S., Baştürk M., Akut Psikotik Belirtiler ve Davranış Sorunları ile Gelen bir Hastada Vaka Yönetimi: Olgu Sunumu, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 20113- Yılmaz S. Bozdoğan H. Çıkılı M. İnce Taşdelen B. Özmen S. Ekmekçi S. Öztop D. Bozkurt S. Konsültasyon ile Polikliniğe Başvuran Hastalarda Konsultasyon Sürecinin, Demografik Verilerin ve Psikiyatrik Durumun Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 20114- İnce Taşdelen B, Öztop D. Asperger Sendromu ve Dermatitis Artefakta: Olgu sunumu, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 20115- İnce Taşdelen B, Öztop D, Demirci E. Paylaşılmış Munchausen Sendromu: Olgu sunumu. 17. Ergen Günleri. 20136- Çıkılı M. Durmuş R. İnce Taşdelen B. Karakaya E. Özmen S. Doğan H. Öztop D. Çocuk Psikiyatri Kliniğinde Yeni Bir Uygulama: Hastalıklara ve Tutumlara Yönelik Broşürler. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 20137- Kara A, İnce Taşdelen B. Serebellopontin Bölgedeki Kistin Çıkarılması Sonucu Gelişen DEHB: Olgu Sunumu: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2014 Cilt:21, Ek Sayı:1, S75.

   8- Kara A, İnce Taşdelen B, Öztop DB. OROS-MPH ile DEHB Tedavisi Sırasında Gelişen Geçici Görme Kaybı, Çift ve Bulanık Görme. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2014. Cilt:21, Ek Sayı:1, S93.

   9- Karakaya E. İnce Taşdelen B, Öztop D. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Yürütücü Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2015 Cilt 22 Ek Sayı 1, S116.

   10- Porgalı Zayman E, İnce Taşdelen B, Ulusoy S. Kannabioid Kullanımı Nedeniyle Denetim Serbestliği Programında Takip Edilen Ergenlerin Tedavi uyumunun Değerlendirilmesi. 20. Ergen Günleri, 2015, Malatya.

   11- Çetin FH, İnce Taşdelen B, Çıkılı Uytun M. Fluoksetine Bağlı Burun Kanaması: Bir Olgu Sunumu. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2016 Cilt 23 Ek sayı 1, S227 .

   12- Çetin FH, , Çıkılı Uytun M, İnce Taşdelen B. Katatoni İle Gelen Bipolar Afektif Bozukluk Tanılı Ergen: Bir Olgu Sunumu. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2016 Cilt 23 Ek sayı 1, S222.

   Uluslararası Panel ve Konuşmalar:

   1- 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8.UPK-4.UÇEPS) dahilinde ‘ Bağımlılık ve Emosyon Regülasyonu’ ( panel) . 20-24 Nisan 2016 Antalya Türkiye .

   Ulusal Panel ve Konuşmalar:

   1- 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi dahilinde ‘ Yeme Bozukluklarında Tedavi Stratejileri’ ( panel) 13 - 16 Nisan 2016 İzmir Türkiye.

  Hasta / Danışan Görüşleri

  5

  Genel skor
  1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
  • S

   Biz çok memnun kaldık. Çok içten ve sıcak karşılanıp, tatmin edici destek aldık. Bundan sonra da hep ilk tercihim olacak.