Op. Dr.

Gamze Kızıltan verifiedCreated with Sketch.

Genel cerrahi, Cerrahi onkoloji

İletişim Bilgileri

En Güncel Görüş

 • B
  Konum: Kırıkkale Yüksek İhtisas HastanesiHizmet: Basur amaliyatı

  Cok güler yüzlü hastalara nazık kibar işinde bence süper benim amaliyatım başarılı oldu 6 ay oldu cok iyim. Kısacası çok iyi birii

 • Hakkımda

  Hakkımda

  • Doğum Tarihi: 22 Ağustos 1982

   Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Başkent Üniversitesi 2005
   Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi S.B. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012

   Tıpta Uzmanlık Tezi :
   Onkoplastik cerrahi uygulanan meme kanseri hastalarında erken dönem yara komplikasyonları ve etki eden faktörler, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cihangir Özaslan

   Görevler:
   Pratisyen Dr. Ağrı merkez 1 no’lu sağlık ocağı 2005-2006
   Asistan Dr. S.B. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007-2012
   Uzman Dr. Midyat Devlet Hastanesi 2012-2014
   Uzman Dr Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

   Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Cerrahi Derneği

   ESERLER
   A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
   A1 L.Doğan, M.A.Gülçelik, M.Bulut, N.Karaman, G.Kızıltan, C.Özaslan
   The evaluationof contralateral breast lesions in breast cancer patients using reduction mammoplasty. J.Breast Cancer 2011; 14(3):1-4.

   B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
   B1. Dogan L, Karaman N, Kızıltan G, Ozaslan C, Atalay C.
   “Early postoperative complications after mammoplaty surgery”
   1st congress of the mediterranean multidisciplinary oncology forum.
   Poster presentation, 10-13 september 2009, athens, greece.

   D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
   D1. L.dogan, M.Akıncı, B.Cetin, G.Kızıltan, N.Karaman, M.Altınok
   “Mastektomi sonrası kol ve omuzun pozisyonu önemli midir?”
   Acta Oncologica Turcica 2009; 42:114-117

   E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
   E1 L.Doğan, N.Karaman, G.Kızıltan, C.Özaslan, C.Atalay
   “mammoplasti ameliyatları sonrası erken dönem komplikasyonlar”
   X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Poster Sunu, 30 eylül-4 ekim 2009, İzmir.

   E2. C.Atalay, G.Kızıltan, C.Özaslan, I.Pak
   “İdiopatik Granulomatoz Mastit Olgularımız”
   X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Poster Sunu, 30 eylül-4 ekim 2009, İzmir.

   E3.L.Doğan, Ç.Irkkan, G.Kızıltan, M.Bulut, C.Özaslan
   “Simetrizasyon Mammoplastisi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Karşı Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesi”
   17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunu, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

   E4. . L.Doğan, N.Karaman, M.A.Gülçelik, G.Kızıltan, C.Özaslan
   “üst dış kadran yerleşimli meme tümörlerinde intraglanduler flep tekniği”
   11.ulusal meme hastalıkları kongresi, poster sunu, 5-9 ekim 2011, Antalya.

   F. Kitap Bölümü Çevirisi
   F1. Birru M, Sanflippo K, Vogel G.V. Copeland III. Chapter 20: Primary Preventation of Breast Cancer. In: Bland, KI, Copeland, EM (Eds).The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Disorders. 4 th Edition, 2009. W. B. Saunders, Philadelphia, PA. Çeviri Editörü: Cihangir Özaslan; (Bölümü Çeviren: Gamze Kızıltan). Bölüm 20, Meme Kanserinden Primer Korunma, Meme Benign ve Malign Hastalıklarına Kapsamlı Yaklaşım, Palme Yayıncılık 2011, Ankara. Sayfa: 349-370. ISBN:

   F2.Long JN., DeLaTorre JI, Vasconez LO. Copeland III. Chapter 49: Macromastia and Reduction Mammaplasty. In: Bland, KI, Copeland, EM (Eds).The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Disorders. 4 th Edition, 2009. W. B. Saunders, Philadelphia, PA. Çeviri Editörü: Cihangir Özaslan; (Bölümü Çeviren: Gamze Kızıltan). Bölüm 49, Makromasti ve Redüksiyon Mammoplasti, Meme Benign ve Malign Hastalıklarına Kapsamlı Yaklaşım, Palme Yayıncılık 2011, Ankara. Sayfa: 877-886. ISBN:

   F3. Silverstein MJ. Copeland III. Chapter 53: Ductal Carcinoma in Situ: Treatment Controversies and Oncoplastic Surgery. In: Bland, KI, Copeland, EM (Eds).The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Disorders. 4 th Edition, 2009. W. B. Saunders, Philadelphia, PA. Çeviri Editörü: Cihangir Özaslan; (Bölümü Çeviren: Gamze Kızıltan – Cihangir Özaslan). Bölüm 53, Duktal Karsinoma In-Situ: Tedavi tartışmaları ve Onkoplastik Cerrahi, Meme Benign ve Malign Hastalıklarına Kapsamlı Yaklaşım, Palme Yayıncılık 2011, Ankara. Sayfa: 927-952. ISBN:

   F4. Dooley WC. Chapter 5: Breast Ductoscopy. In Klimberg SV (Ed). Atlas of Breast Surgical Techniques, 2010. Saunders Elsevier, Philadelphia, PA. Çeviri Editörü: Cihangir Özaslan; (Bölümü Çeviren: Gamze Kızıltan). Bölüm 5: Meme Duktoskopisi, Cerrahi Teknik Atlası “Meme Cerrahisi”, Palme Yayıncılık 2011, Ankara. Sayfa:50-59. ISBN: .

   G. Katıldığı Kongre- Kurs ve Bilimsel Toplantılar
   1. “ilkyardım ve temel yaşam desteği kursu”, Mayıs 2000,BÜTF, Ankara
   2. “1.Gastrointestinal Onkoloji Kongresi”, 3-5 Nisan 2009, Antalya
   3. “yanık kursu” , nisan 2009, Ankara Cerrahi Derneği, Ankara
   4. “ meme ve kanseri ile ilgili temel bilgiler kursu”, mart 2009, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Ankara
   5. “5. Cerrahi Araştırma Kongresi”, 10-12 Aralık 2009, Ankara
   6. “metastatik meme kanseri kursu”, mart 2010, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Ankara.
   7. “17. Ulusal Cerrahi Kongresi” 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
   8. “İstanbul Meme Kanseri Konsensus Toplantısı”, 2010, İstanbul.
   9. “CPR Eğitimi”, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, 2010, Ankara.
   10. “Stapler ve Kullanımı Eğitimi”, 2010, TCD, Ankara
   11. “2.Gastrointestinal Onkoloji Kongresi”, 2010, Antalya.
   12. “6. Cerrahi Araştırma Kongresi”, 8-10 Aralık 2011, Ankara.
   13. “Cerrahide güncel yaklaşımlar ve ötesi”, mayıs 2011, Kapadokya
   14. “Preinvaziv Meme Kanserleri Kursu”, Nisan 2012, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Ankara.
   15. “18.Ulusal Cerrahi Kongresi”, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.
   16. “Cerrahi endoskopi eğitimi”, Mart-Mayıs 2015, Ankara.
   17. “3. Barsak Mikrobiyotası Ve Probiyotikler Kongresi”, 11-12 Mart 2016, Ankara
   18. “Meme Kanseri Tedavisi Komplikasyonları Kursu”, 02 Nisan 2016, Ankara.
   19. “Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimi”, Nisan 2016, Ankara
   20. “20. Ulusal Cerrahi Kongresi”, 13-17 Nisan 2016, Antalya
   21. “Tanısal ve Gİrişimsel Endoskopi, ERCP ve Endosonografi Kursu”, 13 Nisan 2016, Antalya
   22. “İletişimde Farklılıkları Yönetmek Eğitim Programı”, 28 Mayıs 2016, Ankara
   23. “24th International Congress Of The European Association For Endoscopic Surgery”, 15-18 Haziran 2016, Amsterdam - Hollanda

  Hasta / Danışan Görüşleri

  5

  Genel skor
  2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
  • B
   Konum: Kırıkkale Yüksek İhtisas HastanesiHizmet: Basur amaliyatı

   Cok güler yüzlü hastalara nazık kibar işinde bence süper benim amaliyatım başarılı oldu 6 ay oldu cok iyim. Kısacası çok iyi birii

  • işini iyi yapan kanımca idealist güler yüzlü bir doktor ilerleyen yıllarda daha iyi yerlere gelecegini sanıyorum ve başarılarının devamını diliyorum teşekkürler nafi solmaz