Adres

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş
Elbistan Devlet Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Taşikardi
  • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ablasyon


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Anjiyografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Anjiyogram


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Anjiyoplasti


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Arteriografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aterektomi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Eforlu Ekg


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ekg


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Im


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Hemaferez


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Holter Izlemi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Homogreft Kapak


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Homosistein


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp Nakli


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyak Stent


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyoversiyon


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kolesterol Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Komissürotomi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Nebulizatör


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perikardiyosentez


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Vega


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Venografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

A

Bir yakınım önermişti kendisini. Sayesinde gereksiz işlerle uğraşmadan tedavimiz yapıldı.Çok muhteşem bir doktor.


M

Öncelikler Hayati Beye buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Adeta boğulur tarzda sürekli gittiğim acillerde Oksijen verip gönderiyorlardı ki hocam ile acilde karşılaşana kadar. bana yaptığı Eko ile kalp kapağımdaki hastalığın teşhisini koyarak daha önceden verilen gereksiz ilaçlarımı keserek tedavimi baştan aşağı düzenledi ve hastalığım hakkında net bilgiler verdi. artık daha rahat nefes alıp verebiliyorum. teşekkürler hocam


S

hastanede bize karşı olan nazik ve anlayışlı tavrından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Taşikardi
  • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

İlgili aramalar