En Güncel Görüş

A

Bir yakınım önermişti kendisini. Sayesinde gereksiz işlerle uğraşmadan tedavimiz yapıldı.Çok muhteşem bir doktor.


Adres

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş
Elbistan Devlet Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Kan elektrolit testi

Elektrofizyolojik test

Perkutan mitral balon valvuloplasti + 83 daha fazla

Perikardiyosentez

Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Kalp pili takılması

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Taşikardi
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - tıp, 2003 - 2010

Bilinen diller

İngilizce

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
A

Bir yakınım önermişti kendisini. Sayesinde gereksiz işlerle uğraşmadan tedavimiz yapıldı.Çok muhteşem bir doktor.


M

Öncelikler Hayati Beye buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Adeta boğulur tarzda sürekli gittiğim acillerde Oksijen verip gönderiyorlardı ki hocam ile acilde karşılaşana kadar. bana yaptığı Eko ile kalp kapağımdaki hastalığın teşhisini koyarak daha önceden verilen gereksiz ilaçlarımı keserek tedavimi baştan aşağı düzenledi ve hastalığım hakkında net bilgiler verdi. artık daha rahat nefes alıp verebiliyorum. teşekkürler hocam


S

hastanede bize karşı olan nazik ve anlayışlı tavrından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.


Hizmetler

Kalp nakli

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Anjiyogram

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Karotis ultrasonu

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Komissürotomi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Enjeksiyon iv

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Eko(ekokardiyografi)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Efor treadmil testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aritmide ablasyon tedavisi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalıcı kalp pili

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Stres ekokardiyografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyak kateterizasyon

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkütan komissürotomi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyak stent

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Pacemarker implantasyonu

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ablasyon

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ambulatuvar kardiyak izleme

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Homogreft kapak

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Mekanik protez kapak

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Biventriküler pacemarker

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Triküspid kapak replasmanı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Nükleer stres testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Venografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Holter izlemi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Geçici kalp pili

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Nebulizatör

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Hemaferez

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kolesterol testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Miyokardiyal biyopsi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Plazmaferez(hemaferezis)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Karotis endarterektomi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp bypass ameliyatı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Karotis ameliyatı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyoversiyon

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp kapakçığı tamiri

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kardiyak anjiyografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aterektomi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Farmakolojik stres testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ekogram(ultrason)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Periferal vasküler bypass

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Yüzeyel ekokardiyografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perikardiyosentez

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Elektrofizyolojik test

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kan elektrolit testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp pili takılması

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Koroner anjiyoplasti

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Aort kapak replasmanı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Balon valvüloplasti

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Korda ve papiler kas onarımı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Enjeksiyon im

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Radyal anjiyografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Stent(koroner anjiyoplasti)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Anjiyografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Esd (sedimantasyon)

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ldl kolesterol testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Anjiyoplasti

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp transplantasyonu

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Kalp kapağı replasmanı

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Cox-maze prosedürü

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Homosistein

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Venöz dupleks ultrasonografisi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Eforlu ekg

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Ekg

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Koroner anjiyogram

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Mikrovasküler kırpma

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Hdl kolesterol testi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi


Arteriografi

Karaelbistan Kasabası Elbistan, Kahramanmaraş

Elbistan Devlet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
A

Bir yakınım önermişti kendisini. Sayesinde gereksiz işlerle uğraşmadan tedavimiz yapıldı.Çok muhteşem bir doktor.


M

Öncelikler Hayati Beye buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Adeta boğulur tarzda sürekli gittiğim acillerde Oksijen verip gönderiyorlardı ki hocam ile acilde karşılaşana kadar. bana yaptığı Eko ile kalp kapağımdaki hastalığın teşhisini koyarak daha önceden verilen gereksiz ilaçlarımı keserek tedavimi baştan aşağı düzenledi ve hastalığım hakkında net bilgiler verdi. artık daha rahat nefes alıp verebiliyorum. teşekkürler hocam


S

hastanede bize karşı olan nazik ve anlayışlı tavrından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Taşikardi
 • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - tıp, 2003 - 2010

Deneyimler

 • zonguldak atatürk devlet hastanesi acil servis, pratisyen hekim, 9.2010-12.2010
 • kilimli 112 komuta merkezi, pratisyen hekim, 12.2010-3.2011

Bilinen diller

İngilizce

badge-likeCreated with Sketch.

Ödüller

 • tus sınavı 42. liği, 2010