Mehmet Ateş, Kalp Ve Damar Cerrahisi Bornova

Prof. Dr. Mehmet Ateş

Kalp ve damar cerrahisi


Adres

Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +119 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Emboli
  • Kılcal Damar Çatlaması
  • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Alt Ekstremitelerde Venografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Anjiyografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Anjiyogram


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Anjiyoplasti


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Anterior Mediastinotomi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Aort Kapak Replasmanı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Arteriografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Arteriyel Switch Ameliyatı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Aterektomi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Balon Valvüloplasti


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Bebek Kalp Ameliyatları


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Biventriküler Pacemarker


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Cox-Maze Prosedürü


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Damar Ameliyatları


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


David Ameliyatı (Prosedürü)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Disseksiyon Ameliyatları


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Efor Treadmil Testi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Eforlu Ekg


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Ekg


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Eko(Ekokardiyografi)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Ekogram(Ultrason)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Endarterektomi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Endovasküler Cerrahi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Enjeksiyon Im


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Enjeksiyon Iv


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Esd (Sedimantasyon)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Femoropopliteal Bypass


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Filebografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Hemaferez


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Holter Izlemi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Homogreft Kapak


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Homosistein


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Jackson Pratt Dren


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kalp Bypass Ameliyatı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kalp Kapakçığı Değişimi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kalp Kapağı Replasmanı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kalp Transplantasyonu


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kalp Tümörü Ameliyatları


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kan Elektrolit Testi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kardiyak Anjiyografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kardiyak Kateterizasyon


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kardiyak Stent


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kardiyoversiyon


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Karotis Ameliyatı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Karotis Endarterektomi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kateter Yerleştirme


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Kolesterol Testi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Komissürotomi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Konjenital Kalp Cerrahisi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Koroner Anjiyogram


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Koroner Anjiyoplasti


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Koroner By-Pass Ameliyatı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Laparoskopi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Laserasyon Onarımı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Mekanik Protez Kapak


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Mikrovasküler Kırpma


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Mikrovasküler Oklüzyon


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Mitral Kapak Tamiri


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Miyokardiyal Biyopsi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Nebulizatör


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Norwood Ameliyatı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Nükleer Stres Testi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Pacemarker Implantasyonu


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Periferal Vasküler Bypass


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Perikardiyosentez


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Perkütan Komissürotomi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Preoperatif Değerlendirme


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Robot Destekli Cerrahi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Robotik Cerrahi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Ross - Konno Ameliyatı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Ross Ameliyatı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Skleroterapi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Torakotomi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Transjugüler Şant (Tips)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Transkateter


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Triküspid Kapak Replasmanı


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Variköz Ven Skleroterapisi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Vasküler Cerrahi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Vega


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Venografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova


Çocuk Kalp Ameliyatları


Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.No:7, Bornova

Görüşler

Prof. Dr. Mehmet Ateş isimli sağlık profesyoneli ile randevunuz gerçekleşti mi?

Deneyiminizi anlatan görüşünüzü paylaşın. Yüzlerce hasta ve danışan size minnettar olacaktır.

Görüş ekleyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Emboli
  • Kılcal Damar Çatlaması
  • Kalp Kapağı Problemleri
Tümünü göster

İlgili aramalar