Adres

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Yetmezliği
  • Kalp Kapağı Problemleri
  • Sağ Kalp Yetmezliği
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Ablasyon


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Anjiyografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Anjiyogram


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Anjiyoplasti


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Arteriografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Aterektomi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Eforlu Ekg


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Ekg


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Im


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Geçici Kalp Pili


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Hemaferez


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Holter Izlemi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Homogreft Kapak


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Homosistein


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kalp Nakli


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kalp Pili Takılması


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kardiyak Stent


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kardiyoversiyon


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Karotis Ultrasonu


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Kolesterol Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Komissürotomi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Nebulizatör


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Perikardiyosentez


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Radyal Anjiyografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Venografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İhsaniye Hastane Caddesi, Kocaeli

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
M

Neslihan hanıma gerçeten çok teşekkür etmek istiyorum yoğunluğuna rağmen herkese çok özel ilgi gösterebiliyor.mota mot işleyen bir sistemi var tekrar teşekkürü borç bilirim.


S

Güleryüzlü ve hastasına karşı son derece ilgili genç bir dr. Başarılarının devamını diliyorum. uzun yıllardır muzdarip oldugum rahatsızlıklar için sürekli hastanelerdeyim yıllardı netleşemeyen hastalığım tespid edildi . kendisine teşekkürü borç bilirim


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Yetmezliği
  • Kalp Kapağı Problemleri
  • Sağ Kalp Yetmezliği
Tümünü göster

İlgili aramalar