Adres

Samsun, Samsun
Doktor Muayenehanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +83 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Kalp Ritim Bozukluğu
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Ablasyon


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Anjiyografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Anjiyogram


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Anjiyoplasti


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Arteriografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Aterektomi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Eforlu Ekg


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Ekg


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Enjeksiyon Im


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Farmakolojik Stres Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Geçici Kalp Pili


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Hdl Kolesterol Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Hemaferez


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Holter Izlemi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Homogreft Kapak


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Homosistein


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kalp Nakli


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kalp Pili Takılması


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kalıcı Kalp Pili


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kardiyak Stent


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kardiyoversiyon


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Kolesterol Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Komissürotomi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Ldl Kolesterol Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Nebulizatör


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Perikardiyosentez


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Radyal Anjiyografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Stres Ekokardiyografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Venografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Samsun, Samsun

Doktor Muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
10 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
I

Ben muanemden memnun kalmadım çünkü randevu saatemiden yaklaşık 1 saat geç muaneye aldı beni ve sadece 3-5 dakikalık kısa yüzeysel bir muane yaptı.Beni yeterince dinlemediğini düşünüyorum. Benim kalp damarla ilgili sorularıma tatmin edici cevaplar veremedi.Sonuçta başka doktora gitmek zorunda kaldım.


C

ONURBEY adı gibi onurlu bir insan.Allah Her şeyi O güzel gönlüne göre versin.Saygılı, saygın ve 4x4 lük bir insan,herkes okur doktor olur, şunu olur, bunu olur ama insan ve ADAM olamaz.Kısacası ADAM gibi ADAM.


A

mütavaziliği ile gerek alçak gönüllülüğüyle hastalarına ve hasta yakınlarına karşı yaklaşımı dürüst bir doktor. hastaya ve hasta yakınlarına karşı öz güven duygusu veren bir kişi.. yalan dolanı olmayan bir doktor... Annemi farklı bir yerde anjiyo yaptırmıştım stent uyumsuzluğu nedinyle İşinde iy olan doktor anketi yapmıştım soruşturmalrımda işaret olarak kendisini gösterdiler.. kendisyle görüşmemede hasatanın anjiyoluk durmda olmadığını bana baypast olmasının daha hayırlı olacağını belrtimiş kendisnde aldığım cesaretle amalayata kendisi ve hacı akarla gerçkleştrmiş olduğu oparasyon sayesinde önce allahın izni sonrasında kedndilernin başarılı amalyat sergilemelernde dolayı yüzümüz güldü...sonrasında sık sık devletin konumundayken muayeneye hastaya götüryorduk hastamızla aynı titizlikle ilgileniyordur kendisine minnetarız saygılarımlar....


Z

MÜKEMMEL BİR İNSAN ALÇAKGÖNÜLLÜ FAKAT EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANESİNDEN AYRILDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜN OLSAMDA BAŞKA İNSANLARIN DERTLERİNE DERMAN OLACAĞINI BİLİYORUM ALLAH RAZI OLSUN BAŞARILAR DİLERİM. ZAFER YILMAZ


Z

MÜKEMMEL BİR DOKTOR SAYESİNDE ŞİFA BULDUM.EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDEN AYRILDIĞINA ÜZÜLDÜM.DR BEY İLETİŞİM HALİNDE OLURSAK ÇOK SEVİNİRİM.ALLAH RAZI OLSUN .


M

MÜKEMMEL BİR İNSAN ,ALÇAKGÖNÜLLÜ ,YARDIM SEVER, SAYGILI ALLAH RAZI OLSUN.BÜYÜTENLERİN DE YÜREĞİNE EMEĞİNE SAĞLIK . MÜJGAN YÜCE


A

Benim ve annem için 10 numara hekim çok iyi işinin ehli Allah ömrünü versin.Bize uygulamış olduğu ilaç tedavisi çok iyi geldi.tavsiye üzerine hekimimi değiştim iyiki değişmişim...


E

GERÇEKTEN İŞİNİ EHLİ,GENÇ YAŞINA BİR ÇOK BAŞARI SIĞDIRAN..İNSANCIL YÖNÜ ÇOK GÜÇLÜ,İŞİNİ TAM YAPAN HARİKA BİR DOKTOR..YETİŞTİREN ANNE BABASINDAN ALLAH RAZI OLSUN


B

Hastaları ile ve yakından takip eden bir kardiyolog, tavsiye ettiğim bütün hastalar memnun.


H

doktortan çok memnun olduk saygılarımızı sunar başarılar dileriz hastamız hakkında emeil den bilgi verise memnun oluruz iigünler


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Kalp Ritim Bozukluğu
Tümünü göster

İlgili aramalar