Doç. Dr.

Resul Yılmaz verifiedCreated with Sketch.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, Çocuk yoğun bakımı

İletişim Bilgileri

En Güncel Görüş

 • M

  25 haftalık 750 gr ağırlığında bir kızımız oldu ve ilimizdeki GOP üniversitesine getirdiklerinde kızımın doktoru oldu. Allahın izniyle ve Resul Hocamın ve ekibinin emekleriyle kızım 5 ay küvezde kalarak hayata tutundu. Küçük bir ilin olağan imkanlarıyla ve onların sabır gayretleriyle kızım sağlığına kavuşarak taburcu oldu ve şu an 15 aylık küçük sorunlarımız var ama zamanla bunları da geride bırakacağız inşallah. Şunları samimiyetimle söyleyebilirim güler yüzlü işinin ehli bu insanların emeklerini ne yapsam ödeyemem tüm ekibi aynı sıcaklıktalar ve başarılılar hepsine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İlimizde böylesine değerli hekimlerimizin olması da bizler acısında büyük imkan ve değerlerini bilmek lazım. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim ve bebeklerini bu güzel insanlara emanet edebilirler...

 • Hakkımda

  Hakkımda

  ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
  ÖZGEÇMİŞ
  Adı Soyadı: Resul YILMAZ

  Öğrenim Durumu:
  Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
  Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1998
  Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1998
  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıları S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2004
  Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: yok
  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
  Çocuklarda demir eksikliği anemisi tedavisinde oral iki değerlikli demirin günde bir, iki, üç dozda verilmesinin karşılaştırılması
  Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr Yusuf Ziya ARAL

  Görevler:
  Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
  Ar.Gör.(Asistan Dr.) S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2004
  Uzman Dr. S.B. Ağrı Dogubayazıt Devlet Hastanesi 2004-2007
  Araştırmacı Öğretim Üyesi Children's Hospital of Pittsburgh, Pensilvanya /ABD 2008-2009
  Yar.Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD 2007- 2014
  Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD 2014- Halen devam etmektedir

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
  ÇAKAN NURŞEN, (2016). Ailevi Akdeniz ateşi ile takip edilen çocuk hastalarda MIF-173 G/C gen polimorfizminin araştırılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  ASAN YASEMİN, (2015). Demir Eksikliği Anemisi Bulunan Çocuklarda Yeme Davranışının Çocuklarda Yeme Davranışı Anketi ile Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  TAŞKIN SEMA NUR, (2015). Diyabetik anne bebeklerinin kord kanı serum troponin-t, pro-b-tipi natriüretik peptit, iskemi modifiye albumin düzeyleri ile elektrokardiyografi ve doku doppler ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Projelerde Yaptığı Görevler:
  1- TÜBİTAK 2219 - YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI
  Proje yürütücülüğü ve birinci araştırmacı
  2- Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ile takip edilen çocuk hastalarda MIF geni MIF-173G/C polimorfizmi ve IL-6 geni IL-6-174G/C gen polimorfizmlerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafındandestekli bilimsel araştırma projesi,
  Yürütücü, , 30/01/2013 (ULUSAL)
  3- Kliniğe hazırlık kursu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
  Araştırmacı, , 10/2015 (ULUSAL)
  4- Tokat İlinde öğrencilerde obezite ve boy kısalığı prevelansı, Yükseköğretim Kurumları tarafındandestekli bilimsel araştırma projesi,
  Araştırmacı, 10/2015 (ULUSAL)
  5- Diyabetik Anne Bebeklerinin Kord Kanı Troponin-T, pro-BNP ve IMA düzeyleri ile Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
  Yürütücü, , 2015 ( (ULUSAL)


  İdari Görevler :
  Anabilim Dalı Başkanlığı (Temmuz 2007-Eylül 2008)
  Yerel Etik Kurul Üyeliği (Temmuz 2007-Eylül 2008)
  Anabilim Dalı Başkanlığı (Nisan 2011-halen)
  Yerel Etik Kurul Başkan Yardımcılığı(Nisan 2011-Temmuz 2015)
  Yerel Etik Kurul Başkanlığı (Temmuz 2015- halen)
  Dönem IV Koordinatörlüğü (Nisan 2011- Ağustos 2013)
  Enfeksiyon Komitesi Üyeliği (Nisan 2011-halen)
  Transfüzyon Komitesi Üyeliği (Nisan 2011-halen)

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
  Türk Tabipler Birliği
  Türk Pediatri Kurumu
  Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
  Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER)

  Ödüller:

  Dergi Editörlüğü:

  Çağdaş Tıp Dergisi

  Pediatric Practice and Research
  Akademik Yıl Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci
  Dönem Teorik Uygulama Sayısı


  2010-2011
  ,

  2011-2012
  ,

  2012-2013

  ve

  2013-2014 Çocukta üriner enfeksiyon
  Çocukta idrar kaçırma
  Proteinüri, moleküler 18/44/52/52
  mekanizması ve nefrotik 18/44/52/52
  sendrom 18/44/52/52
  Glomerüler hematüri
  Böbrek yetmezliğinde diyet, tedavi ve renal replasman
  Doğumsal endokrin hastalıklar-
  hipotiroidi 18/44/52/52
  İyot eksikliğine bağlı guatrlar
  Poliüri-polidipsi tanımı
  Fizyopatoloji -nedenler 18/44/52/52
  Diyabetes mellitus tanım-
  epidemiyoloji -tipleri 18/44/52/52
  Çocukta Obezite 18/44/52/52
  Ağırlık kaybı tanımı nedenleri
  Raşitizm-hipokalsemi
  III Boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği
  Erken-geç puberte
  Adolesanın fiziksel sorunları
  Çocukta üriner enfeksiyon
  Çocuklarda akut karın ve karın ağrısının değerlendirilmesi
  Gastroenteritler
  Malabsorpsiyon
  Çocukta kronik karaciğer hastalıkları
  Sarılık (hepatit)
  Metabolik hastalıklar
  Karaciğerin metabolik ve konjenital hastalıkları
  Protein enerji malnutrisyonu
  Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
  Çocukluk Epilepsileri
  PANEL (Sarılık)
  Çocuk Kliniği Hasta Başı Eğitimi
  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

  Akademik Yıl Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci
  Dönem Teorik Uygulama Sayısı
  2011-2012
  ,

  2012-2013

  ve

  2013-2014
  Çocukta üriner enfeksiyon 118/44/64
  Çocukta idrar kaçırma 118/44/64
  Proteinüri, moleküler 18/44/64
  mekanizması ve nefrotik 18/44/64
  sendrom 18/44/64
  Glomerüler hematüri 118/44/64
  Böbrek yetmezliğinde diyet, tedavi ve renal replasman 118/44/64
  Doğumsal endokrin hastalıklar- 118/44/64
  hipotiroidi 18/44/64
  İyot eksikliğine bağlı guatrlar 118/44/64
  Poliüri-polidipsi tanımı 118/44/64
  Fizyopatoloji -nedenler 18/44/64
  Diyabetes mellitus tanım- 118/44/64
  epidemiyoloji -tipleri 18/44/64
  Çocukta Obezite 18/44/64
  Ağırlık kaybı tanımı nedenleri 118/44/64
  Raşitizm 118/44/64
  IV Boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği 118/44/64
  Erken-geç puberte 118/44/64
  Adolesanın fiziksel sorunları 118/44/64
  Çocukta üriner enfeksiyon 118/44/64
  Çocuklarda akut karın ve karın ağrısının değerlendirilmesi 118/44/64
  Gastroenteritler 118/44/64
  Malabsorpsiyon 218/44/64
  Çocukta kronik karaciğer hastalıkları 118/44/64
  Sarılık (hepatit) 118/44/64
  Metabolik hastalıklar 118/44/64
  Karaciğerin metabolik ve konjenital hastalıkları 118/44/64
  Protein enerji malnutrisyonu 118/44/64
  Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları 118/44/64
  Çocukluk Epilepsileri 118/44/64
  Konjenital Hipotiroidi Tanı, Tedavi ve İzlem 118/44/64
  Aşılama İle İlgili Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları 118/44/64
  Dehidratasyon Yaklaşım ve Tedavisi 118/44/64
  Sağlıklı Çocuk Beslenmesi 118/44/64
  Sağlıklı Çocuk İzlemi 118/44/64
  Pnömonili Olgulara Yaklaşım 118/44/64
  Alerjik Rinit 118/44/64
  Düşük Doğum Kilolu Bebeğe Yaklaşım Yaş Bebek Beslenmesi ve Beslenme Bozuklukları 118/44/64
  Temel Yaşam Desteği 118/44/64
  Pediatrik Solunum Yetmezliğine Yaklaşım 118/44/64
  Hipokalsemi, Hiperkalsemi 118/44/64
  Tubulus Hastalıkları 118/44/64
  Otoinflamatuar Hastalıklar ve FMF 118/44/64
  Fenilketonüri (FKU) 118/44/64
  Graves ve Lenfositik Tiroidit 118/44/64
  Çocuk Kliniği Hasta Başı Eğitimi 7018/44/64
  Akademik Yıl  2014 Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci
  Dönem Teorik Uygulama Sayısı

  Doğumsal endokrin hastalıklar-
  hipotiroidi 18/44/52/52
  İyot eksikliğine bağlı guatrlar
  Diyabetes mellitus tanım-
  epidemiyoloji -tipleri 18/44/52/52
  Çocukta Obezite 18/44/52/52
  Ağırlık kaybı tanımı nedenleri
  Raşitizm-hipokalsemi
  Boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği
  III Erken-geç puberte
  Adolesanın fiziksel sorunları
  Metabolik hastalıklar
  Çocukluk Epilepsileri
  Çocuk Kliniği Hasta Başı Eğitimi

  Akademik Yıl Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci
  Dönem Teorik Uygulama Sayısı
  2014-2015,

  2017  IV
  Çocukta üriner enfeksiyon 175/92/110
  Çocukta idrar kaçırma 175/92/110
  Proteinüri, moleküler 75/92/110
  mekanizması ve nefrotik 75/92/110
  sendrom 75/92/110
  Glomerüler hematüri 175/92/110
  Böbrek yetmezliğinde diyet, tedavi ve renal replasman 175/92/110
  Doğumsal endokrin hastalıklar- 175/92/110
  hipotiroidi 75/92/110
  İyot eksikliğine bağlı guatrlar 175/92/110
  Poliüri-polidipsi tanımı 175/92/110
  Fizyopatoloji -nedenler 75/92/110
  Diyabetes mellitus tanım- 175/92/110
  epidemiyoloji -tipleri 75/92/110
  Çocukta Obezite 75/92/110
  Ağırlık kaybı tanımı nedenleri 175/92/110
  Raşitizm 175/92/110
  Boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği 175/92/110
  Erken-geç puberte 175/92/110
  Adolesanın fiziksel sorunları 175/92/110
  Çocukta üriner enfeksiyon 175/92/110
  Çocuklarda akut karın ve karın ağrısının değerlendirilmesi 175/92/110
  Gastroenteritler 175/92/110
  Malabsorpsiyon 275/92/110
  Çocukta kronik karaciğer hastalıkları 175/92/110
  Sarılık (hepatit) 175/92/110
  Metabolik hastalıklar 175/92/110
  Çocukluk Çağı sepsisi 175/92/110
  Kritik hastanın değerlendirilmesi 175/92/110
  Epidemiyolojik veriler ve Çocuk Sağlığının Türkiyedeki durumu 175/92/110
  Çocukluk Epilepsileri 175/92/110
  Konjenital Hipotiroidi Tanı, Tedavi ve İzlem 175/92/110
  Aşılama İle İlgili Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları 175/92/110
  Dehidratasyon Yaklaşım ve Tedavisi 175/92/110
  Sağlıklı Çocuk Beslenmesi 175/92/110
  Sağlıklı Çocuk İzlemi 175/92/110
  Pnömonili Olgulara Yaklaşım 175/92/110
  Alerjik Rinit 175/92/110
  Çocuk İstismarı ve ihmali Yaş Bebek Beslenmesi ve Beslenme Bozuklukları 175/92/110
  Temel Yaşam Desteği 175/92/110
  Pediatrik Solunum Yetmezliğine Yaklaşım 175/92/110
  Hipokalsemi, Hiperkalsemi 175/92/110
  Tubulus Hastalıkları 175/92/110
  Otoinflamatuar Hastalıklar ve FMF 175/92/110
  Fenilketonüri (FKU) 175/92/110
  Graves ve Lenfositik Tiroidit 175/92/110
  Çocuk Kliniği Hasta Başı Eğitimi
  ESERLER
  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  A1. Bostanci I, Yilmaz R, Dallar Y, Tanyer G. Latex Sensitivity in Hematologic and Oncologic Non-Atopic Pediatric Patients. Pediatric Asthma, Allergy & Immunology 2003; 16(3):117-120
  A2. Yilmaz R, Tasar MA, Dallar Y. Hyponatremia in a patient with meningitis and Crohn disease: Cerebral salt wasting or SIADH? Journal of Pediatric Neurosciences 2009; 4(1):50-51
  A3. Yilmaz R, Kundak AA, Ozer S, Esmeray H. Successful treatment of severe Crimean-Congo hemorrhagic fever with supportive measures without ribavirin and hypothermia. J Clin Virol. 2009; 44(2): 181-2.
  A4. Yilmaz R, Ozer S, Ozyurt H, Erkorkmaz U, Sahin S. Familial Mediterranean fever gene mutations in the inner northern region of Turkey and genotype-phenotype correlation in children. J Paediatr Child Health. 2009; 45(11): 641-5.
  A5. Ceyhan M, Yildirim I, Ferraris O, Bouscambert-Duchamp M, Frobert E, Uyar N, Tezer H, Oner AF, Buzgan T, Torunoglu MA, Ozkan B, Yilmaz R, Kurtoglu MG, Laleli Y, Badur S, Lina B. Serosurveillance study on transmission of H5N1 virus during a 2006 avian influenza epidemic. Epidemiol Infect. 2010; 138(9): 1274-80.
  A6. Yilmaz R, Ozcetin M, Erkorkmaz U, Ozer S, Ekici F. Public Knowledge and Attitude toward Crimean Congo Hemorrhagic Fever in Tokat Turkey. Iranian Journal of Arthropod Borne- Diseases 2009; 3(2):12-17
  A7. Ozcetin M, Yilmaz R, Erkorkmaz U, Esmeray H. Ebeveyn besleme tarzı anketi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Reliability and validity study of parental feeding style questionnaire. Turk Arch Ped 2010; 45: 124-31
  A8. Yilmaz R, Ozer S. A Rare Presentation of Familial Mediterranean fever; Acute Scrotum and Hydrocele Amyloidosis. Iran J Pediatr 2010; 20(3):363-365
  A9. Yılmaz R, Ozer S, Ozyurt H, Erkorkmaz U. "Serum Vitamin B12 Status in Children with Familial Mediterranean Fever Receiving Colchicine Treatment", Hong Kong Journal of Paediatrics (ISI) , 2011; 16(1):3-8

  A10. Ozer I, Ozcetin M, Yilmaz R. "The Importance of Dietary Therapy in Acute Vitamin D Intoxication", Hong Kong Journal of Paediatrics (ISI) , 2011; 16(3):180-183

  A11. M. Ozcetin, M. Katar, R. Yilmaz, E. Karaaslan, F. Ozugurlu, "Free Oxygen Radicals Associated with Growth in Coeliac Disease", HealthMED (ISI) , 2011; 5(5):1008-1013

  A12. R.Yilmaz, H. Esmeray, U. Erkorkmaz, "Çocuklarda Yeme Davranışı Anketinin Türkçe uyarlama çalışması Adaptation study of the Turkish Children’s Eating Behavior Questionnaire", Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI) 2011; 12(4):287-294

  A13. M. Ozcetin, R. Yılmaz, E. Karaaslan, U. Bekar, Y. Yerli, D. Koseoglu, "Tüberkülozun nadir bir şekli: tek başına psoas apsesi A rare form of tuberculosis: isolated psoas abscess", Turk Pediatri Arsivi (ISI), 2011; 46(4):340-342

  A14. M. Ozcetin, M.T. Arslan, R. Yilmaz, A. Yildirim, "Rare cause of cerebral damage: child with heatstroke found inside an enclosed vehicle", Hong Kong Journal of Emergency Medicine (ISI), 2012; 19(2):126-29

  A15. R. Yilmaz, E. Karaaslan, H.I. Tanriverdi, A. Koner, "Neonatal Femoral Artery Occlusion in Delivery Room", Pediatr Therapeut 2012; 2: 110. doi: -


  A16. Ozcetin M, Celikyay ZRY, Celik A, Yilmaz R, Yerli Y, Erkorkmaz U. “The importance of carotid artery stiffness and increased intima-media thickness in obese children”. S Afr Med J (ISI) 2012;102(5): 295-99
  A17. Yılmaz R. “Decrease in Serum Vitamin B12 Levels Under Colchicine Treatment”, Ann Paediatr Rheum. 2012; 1(4): 246-47. doi:10.5455/apr
  A18. Erkorkmaz Ü, Yılmaz R, Demir O, Sanisoğlu SY, Etikan İ, Özçetin M. “Çocuklarda Yeme Davranışı İle Ebeveyn Besleme Tarzı Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi”, Turkiye Klinikleri J Med Sci (ISI) 2013;33(1):138-48

  A19. Yildirim A, Karatas M, Yilmaz R, Cetin I, Senel I. “Prevalence and correlates of school violence and sexual abuse among adolescents in Tokat, Turkey”, Healthmed (ISI)2013; 7(2): 382-92

  A20. Yilmaz R, Erkorkmaz Ü, Ozcetin M, Karaaslan E.How does parents' visual perception of their child's weight status affect their feeding style? Nutr Hosp (ISI) 2013; 28(3): 741-6.

  A21. Şenaylı A, Ekici F, Yılmaz R, Erdoğan H. Measurement of hydroxyproline and nitric oxide, and comparison of sac fluid acidity in different inguinal pathologies. Journal of Pediatric Urology (ISI) 2013; 9 (6), 1122-1125

  A22. Karaaslan E, Yilmaz R, Ozcetin M. “Risk factors for trimethoprim-sulfamethoxazole resistance of E. Coli in children with urinary tract infection”, Healthmed (ISI)2013; 7(3): 893-99

  A23. R.Yılmaz, AA Kundak, T Sezer, S Özer, H Esmeray, NÖ Kazancı. “Idiopathic infantile hypercalcemia or an extrapulmonary complication of tuberculosis?” Tuberk Toraks 2013: 61(1) 43-46
  A24. Yılmaz R, Karaaslan E, Özer S, Sönmezgöz E, Kazancı N.O. Çakan N, Akbas A. “Hypovitaminosis D in Children with Familial Mediterranean Fever.” Clinical and Investigative Medicine 2014; 37(4): 1211-1216


  A25. Özer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Yılmaz R. “Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Associated with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever.” Turkish Journal of Parasitology 2014; 38: 275-277

  A26. Ozer S, Yilmaz R, Ataseven F, Senayli A. “ Foreign Body or Foreign Bodies” J Med Cases. 2014;5(9):509-510

  A27. Ozer S, Yilmaz R, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Taskin S, Bütün I, Demir O. “Simple Markers for Subclinical Inflammation in Patients with Familial Mediterranean Fever” Med SCi Mon 2015; 21:298-303
  A28. Özer S, Yılmaz R, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Altuntaş B, Kuyucu Y.E. “Higher HDL Levels are a Preventive Factor for Metabolic Syndrome in Obese Turkish Children.” Nutr Hosp 2015; 31(1): 307-312

  A29.Ozer S, Bütün İ, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Demir O. “Relationships among thyroid hormones and obesity severity, metabolic syndrome and its components in Turkish children with obesity.” Nutr Hosp. 2015; 32 (2): 645-651

  A30.Doğan V, Karaaslan E, Ozer S, Gümüşer R, Yılmaz R. “Hemophagocytosis In The Acute Phase Of Fatal Kawasaki Disease In A 4-Month Old Girl.” Balkan Med J. 2016;33: 470-472

  A31.Demir S, Ozer S, Alim S, Ortak H, Güneş A, Yılmaz R. “Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness in Children with Obesity.” International Journal of Ophthalmology 2016; 9(3): 434-438

  A32. Sönmezgöz E, Özer S, Yilmaz R, Önder Y, Bütün I, Bilge S. “Hypovitaminosis D in Children with Hashimoto's Thyroiditis” Revista Médica de Chile 2016;144 (5), 611-616

  A33. Özer S, Yilmaz R, Sonmezgoz E, Ünuvar Ş, Ates Ö. “Is the IL-6 -174G/C Gene Polymorphism Related to the Disease Severity Score in Turkish Children with Familial Mediterranean Fever?” Biochemical Genetics 2016; 54 (6): 886-893

  A34. Gül A, Özer S, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Kasap T, Takçı Ş, et al. Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri yaygınlığı. Türk Pediatri Arşivi 2016; 51(4): 193-197

  A35. Özer S, Bozkurt H, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Bütün I. “Evaluation of executive functions in children and adolescents with familial Mediterranean fever” Child
  Neuropsychology, 2015; 11 DOI:
  A36. Bozkurt H, Özer S, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Kazancı Ö, Erbaş O, Demir O. “Assessment of Neurocognitive Functions in Children and Adolescents with Obesity” Applied Neuropsychology: Child, 2016; 1-7 DOI:
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
  B1. Tiras U, Yılmaz R, Erdeve O, Dallar Y. Neonatal Exchange transfusion experience in the capital of Turkey. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and 12th National Congress of Neonatalogy. September 2003 İstanbul-Turkey
  B2. Aral YZ, Yilmaz R, Dallar Y. Comparsion of the efficacy of single, two or three doses daily ferrous sulphate therapy in children with iron deficiency anemia. 30th World Congress of the International Society of Hematology. September 2005 Istanbul-Turkey
  B3. Yilmaz R, Kundak AA, Ozer S, Esmeray H. May hypothermia be a clinical feature or complication in children with Crimean Congo hemorrhagic fever? Europediatrics June 2008 Istanbul-Turkey
  B4. Sahin S, Ozyurt H, Akbas A, Saylan O, Benli I, Aydogan L, Yildirim B, Yılmaz R. In Tokat Region, Frequency And Distribution Of Most Commonly Seen Mutations In FMF Gene In The Persons Prediagnosed With Familial Mediterranean Fever. IIIrd International Congress of Molecular Medicine. May 2009 Istanbul-Turkey.
  B5. Sahin S, Ozyurt H, Akbas A, Ozugurlu AF, Katar B, Benli I, Aydogan L, Yildirim B, Yılmaz R. In Tokat Region, Frequency And Distribution Of Most Commonly Seen HLA Gene Mutations In The Persons Prediagnosed With Celiac Disease. IIIrd International Congress of Molecular Medicine. May 2009 Istanbul-Turkey.
  B6. Yilmaz R, Sezer T, Esmeray H. Coexistence Of FMF And HIDS In A Child.
  IIIrd International Congress of Molecular Medicine. May 2009 Istanbul-Turkey.
  B7. Yilmaz R, Ozer S, Ozyurt H, Erkorkmaz U, Sahin S. Familial Mediterranean fever gene mutations in the inner northern region of Turkey and genotype-phenotype correlation in children. IIIrd International Congress of Molecular Medicine. May 2009 Istanbul-Turkey.
  B8. Yilmaz R, Venkataraman S, Carcillo J, Kagan V, Bayir H. Antioxidant Biomarkers In Children With Sepsis. 39th Critical Care Congress of the Society-of-Critical-Care-Medicine. January 2010 Miami, FL
  B9. Yilmaz R, Ozcetin M , Karaaslan E, Erkorkmaz U, Esmeray H. Validity and Internal Reliability Study of the Turkish Children’s Eating Behaviour Questionnaire. Annual Congress for European Society for Social Paediatrics and Child Health (ESSOP 2010) October 2010 İzmir- Turkey
  B10. M. Ozcetin, M. Katar, R. Yilmaz, F. Ozugurlu, E. Karaaslan, 4th International Congress of Molecular Medicine konferansı dahilinde "In Vivo" bildiri kitapçığındaki "Free Oxygen Radicals Associated With Growth In Coelıac Dısease", İstanbul, Türkiye, Haziran 2011
  B11. A. Yildirim, M. Karatas, R. Yilmaz, I. Cetin, I. Senel. Prevalence And Correlations Of School Violence Among Adolescents In Tokat-Turkey.IALM 2012 - 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine. June 2012 İstanbul-Turkey
  B12. S Demir, H Ortak, S Ozer, R Yilmaz, A Gunes. Investigation of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Obese Children. 7th Mediterrretina Club International Meeting- April 17-202014 Istanbul-Turkey.


  C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
  C1.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler:
  Kitap Bölümü: Resul YILMAZ, Ahmet GÜZEL. Çocukluk Çağında Metabolik Acillere Yaklaşım. In Tüm Yönleriyle Acil Tıp Tanı tedavi ve Uygulama Kitabı eds. Zeynep KEKEÇ, Adana Nobel Kitapevi, Adana 2013 p: 602-609
  Kitap Bölümü: Resul YILMAZ. Çocukluk Çağı Obezitesi Prevelansı ve Tanımı. In Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri eds. Şemsettin Şahin, Fikret erdemir, İsmail okan, Faruk Kutlutürk, Ataç Çelik, Gaziosmanpaşa üniversitesi, Tokat 2015 p: 83-90

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  D1. Gunseli Bozdogan, Senay Savas, Orhun Camurdan, Inci Arikan, Resul Yılmaz, Gulten Tanyer. “Protein C Eksikliği (Olgu Sunumu)” Gülhane Tıp Dergisi 2001; 43(4):415-417
  D2. M. Ayşin Taşar, İlknur Bostancı, Sinan Aslan, Resul yılmaz, Yıldız Dallar. “Miliyer tüberkülozlu bir süt çocuğunda tekrarlayan pnömotoraks.” Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2005; 53(4): 394-396

  D3. Ülkü Tıras, Resul Yılmaz, Yıldız Dallar. “Yenidoğan Kan Değişimi: Dört Yıllık Ankara Hastanesi Deneyimi.” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 9(2):5-10

  D4. Resul Yılmaz, Mehmet Burhan Oflaz. “İştahsız Çocukların Anne Babalarının Çocuklarının Vücut Ağırlığı ve Gelişimi Hakkında Görsel Algıları.” Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5(1):11-17

  D5. Fevzi Ataseven, Samet Özer, Resul Yılmaz, Atilla Şenaylı. “Bilateral spontaneous pneumothorax in a newborn with N1303K mutation of cystic fibrosis (CFTR) gene.” Tuberculosis and Thorax 2010; 58(3): 181-183

  D6. Resul Yılmaz, Samet Özer. “PFAPA Sendromu: Gözden Kaçan Klinik Antite.”Turkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2010; 19(1):80-83

  D7. Şemsettin Şahin, Hüseyin Özyurt, Ali Akbaş, Oğuzhan Şaylan, İsmail Benli , Leyla Aydoğan , Beytullah Yıldırım , Resul Yılmaz. “Tokat Bölgesinde FMF Hastalığında MEFV Geninde Sık Görülen Mutasyonlar.” Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2009; 7(3): 81-86

  D8. Hüseyin Özyurt, Şemsettin Şahin, Aziz Fikret Özuğurlu, Ömer Atış, İsmail Benli, Leyla Aydoğan, Beytullah Yıldırım, Resul Yılmaz. “Tokat Bölgesinde Çölyak Hastalığı Ön Tanılı Kişilerde HLA Geninde Sık Görülen Mutasyonlar.” Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2009; 7(3): 75-80

  D9. Resul Yılmaz. “Trombositopeni İle İlişkili Çoğul Organ Yetmezliği (TİÇOY).” Anatol J CIin Investig 2010; 4(3):174-180

  D10. Mustafa Özçetin, Nihat Uluocak, Resul Yılmaz, Doğan Atılgan, Fikret Erdemır, Erhan Karaaslan. “Okul öncesi çocuklarında idrar kaçırmanın değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 2010; 10(2):75-81
  D11. Mustafa Özçetin, Erhan Karaaslan, Mehmet Tayyip Aslan, Resul Yılmaz, Yelda Erçetin. “İnflamatuvar Yanıt ve Alfa 1 Antitripsin İlişkisi.” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 2(1):1-4
  D12. Resul Yılmaz, Mustafa Özçetin, Erhan Karaaslan, Haluk Esmeray, "Erken tespit edilen alkaptonüri: vaka sunumu", Çocuk Dergisi, 2011; 11(2):78-80 DOI: 10.5222/j.child.2011.078

  D13. R. Yılmaz, Y.Z. Aral, Y. Dallar, "Çocuklarda demir eksikliği anemisi tedavisinde ağızdan günde tek, iki veya üç doz ferröz sülfat verilmesinin karşılaştırması", Çocuk Dergisi, 2011; 11(3):102-107, DOI: 10.5222/j.child.2011.102

  D14. M. Özçetin, R. Yılmaz, R. Tetikçok, E. Karaaslan, Z. Dürer, B. Narin, "On Aylık Çocukta Alfa Lipoik Asit İntoksikasyonu; Olgu Sunumu", Anatol J Clin Investig , 2012; 6(1):267-268

  D15. M. Özçetin, R. Yılmaz, D. Mendil, R. Koçyiğit, D.K. Gedik, "Anne Sütünde Toksik Ağır Metal Varlığı", Journal of Clinical and Analytical Medicine (Klinik ve Analitik Tıp Dergisi) , 2012 , DOI: 10.4328/JCAM.902

  D16. R. Yılmaz, T. Sezer, H. Esmeray, "Coexistence of Familial Mediterranean Fever and Hyperimmunoglobulinemia D Syndrome in a Child", Journal of Clinical and Analytical Medicine (Klinik ve Analitik Tıp Dergisi) , 2012, DOI: 10.4328/JCAM.874

  D17. R Yılmaz, E Karaaslan, M Özçetin, B Arslan, M Kılınç, NÖ Kazancı. “Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları”, Çağdaş Tıp Dergisi =J Contemp Med. 2 (1), 17-21

  D18. R. Yılmaz “Hafif ve orta derecede yüksek karaciğer transaminazı saptanmış pediatrik hastaya yaklaşım”, Çağdaş Tıp Dergisi =J Contemp Med. 2012; 2(1): 44-49.

  D19. Özer S, Hendekçi A, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Yılmaz R.” Jüvenil idiyopatik artrite ikincil gelişen makrofaj aktivasyon sendromu.” Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Dergisi 2016; 3: 42-45

  D20.Özer S, Kazancı N.Ö, Bilge S, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Aktaş F. “Akut disemine ensefalomiyelit; olgu sunumu ve literatür incelemesi.”, J Turgut Ozal Med Cent 2016;23(1):77-80

  D21.Özer S, Bilge S, Yılmaz R, Doğan V, Demir S, Gökçe E, “Nadir bir fasiyal paralizi nedeni: Moebius syndrome.” Selçuk Tıp Dergisi 2015 (Basım aşamasında)

  D22.Özer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş, Akbulut N, Yılmaz R. “Nadir görülen bir kanama bozukluğu: Faktör 11 Eksikliği (Hemofili C).” Adnan Menderes Tıp Dergisi 2015 (Basım aşamasında)

  D23.Yılmaz R, Özer S. “Ebeveynlerin çocuklarının beslenme durumu hakkındaki görsel algıları ve iştah ile ilişkisi.” Türk Aile Hek Derg 2015; 19 (1): 3

  D24.Özer S, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Hendekçi A, Aktaş F, Bütün İ, Demir O. “Hashimoto tiroiditli olgularımızın klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi.” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (1): 23-29

  D25. Özer S, Kasap T, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş. “Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi.” J Contemp Med 2015;5(3):111-115.

  D26.Özer S, Bozkurt H, Sönmezgöz E, Bilge S, Yılmaz R, Demir O. “Obezite Tanılı Çocuklarda Yeme Davranışının Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 2014;14(2):66-71  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  E1. İlknur Bostancı, Resul Yılmaz, Yıldız Dallar, Gülten Tanyer. Hematolojik ve onkolojik hastalığı olan çocuklarda latex duyarlılığı. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Eylül 2002 Adana
  E2. Medine Ayşin Taşar, Resul Yılmaz, Yıldız Dallar, Zeynep Şıklar. Hiponatremi gelişen bir Crohn hastası? 39. Türk Pediatri Kongresi. Haziran 2003 Kapadokya
  E3. Resul Yılmaz, Ahmet Afşin Kundak, Nafia Özlem Kazancı, Haluk Esmersay. Ağır idiyopatik hiperkalsemili bir olgu. 5. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi.Nisan 2008 Antalya
  E4. Samet Özer, Resul Yılmaz. A Rare Presentation of Familial Mediterraean Fever; Acute Scrotum and Hydrocele Amyloidosis. 53. Milli Pediatri Kongresi. Ekim 2009 Muğla
  E5. Nihat Uluocak, Doğan Atılgan, Ünal Erkorkmaz, Resul Yılmaz, Adem Yaşar, Fikret Erdemir, Bekir Süha Parlaktaş. Çocuklarda alt üriner sistem semptomlarının sıklığının değerlendirilmesi. 10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. Aralık 2009 Ankara
  E6. Samet Özer, Resul Yılmaz. PFAPA sendromu gözden kaçan klinik antite. 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri. Nisan 2010 İstanbul
  E7. Samet Özer, Fevzi Ataseven, Atilla Şenaylı, Resul Yılmaz. Yabancı cisim veya cisimler: bir vaka sunumu. 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri. Nisan 2010 İstanbul
  E8. Samet Özer, Resul Yılmaz, Erol Kozanoğlu. Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı toplumsal bilgi ve bakış. 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri. Nisan 2010 İstanbul
  E9. M. Özçetin, M.T. Arslan, R. Yılmaz. Kapalı Araçta Yalnız Ve Uzun Süre Kalmaya Bağlı Isı Çarpması Ve Beyin Hasarı. VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. Nisan 2011 İzmir

  E10. R. Yılmaz, M. Özçetin, E. Karaaslan, S. Savar, H. Esmeray. Boy kısalığında antioksidan vitaminler olan vitamin A, C ve E'nin serum değerlerinin belirlenmesi. 47. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

  E11. E. Karaaslan, R. Yılmaz, M. Özçetin. Çocuklarda E. Coli’nin Etken Olduğu İdrar Yolu Enfeksiyonunda Antibiyotik Direnci İçin Bir Risk Faktörü Olarak Önceki Antibiyotik Maruziyeti.55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. Ekim 2011 Antalya.

  E12. M. Özçetin, R. Yılmaz, D. Mendil, R. Koçyiğit, D.K. Gedik. Anne sütünde Toksik Ağır Metal Varlığı. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2011 Antalya.

  E13. Levent Gürbüzler, Ahmet Eyibilen, Semih Arıcı, Serkan Karaman, Resul Yılmaz, Sema Koç, İbrahim Aladağ. İki taraflı koanal atrezili yenidoğanda tedavinin aciliyeti ve tedavinin programlanması. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Ekim 2011 Antalya

  E14. R. Yılmaz, E. Karaaslan. Akciğerde İnatçı Atelektazi Bulunan Hastada Rekombinant İnsan DNase Tedavisi. 9.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. Mayıs 2012 Ankara

  E15. R. Yılmaz, E. Karaaslan. N. Çakan. Vitamin D İntoksikasyonuna Bağlı Ağır Hiperkalsemili Bir Olgu. 9.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. Mayıs 2012 Ankara
  E16. R. Yılmaz, E. Karaaslan. Bir prematürede inatçı atelektazinin Rekombinant insan DNAzı ile tedavisi. 48. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs 2012 Antalya

  E17. R. Yılmaz, E. Karaaslan, H.I. Tanrıverdi, A. Köner. Ameliyathanede saptanan yenidoğanın femoral arter oklüzyonu. 48. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs 2012 Antalya

  E18. A. Yıldırım, E. Özer, S. Toprak, R.Yılmaz. Ensest ve aile içi şiddet: olgu sunumu. 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi. Kasım 2012 Zonguldak

  E19. V. Doğan, R. Yılmaz, S.N. Taşkın, E. Karaaslan, C. Koçak. Akondroplazik bir çocukta tıkayıcı uyku apnesine bağlı ağır pulmoner hipertansiyon. 10.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. Nisan 2013 Antalya

  E20. Özer S, Eren N, Kazancı N.Ö, Karaaslan E, Sönmezgöz E, Yılmaz R. Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi Olan Vakada Hiponatremi. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 3.Kongresi 30 Nisan-4 Mayıs 2014 Antalya

  E21. Özer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Yılmaz R, Altuntaş S.B. Obez çocuk ve adölesanlarda metabolik sendromun retrospektif değerlendirmesi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E22. Özer S, Sönmezgöz E, Asan Y, Yılmaz R. Epilepsiye Neden Olan Araknoid Kist Vakası. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E23.Özer S, Ünüvar Ş, Karaaslan E, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Ateş Ö, Yılmaz R. IL-6174G/C Gen Polimorfizminin FMF Ağırlık Skoru ve Proteinüri ile İlişkisi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E24.Özer S, Gümüşer R, Yılmaz R. Büyük arter transpozisyonu (TGA) tanılı hastada gelişen GİS kanaması. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E25.Özer S, Sönmezgöz E, Hendekçi A, Karaaslan E, Yılmaz R, Bütün İ, Demir O, Hashimoto Tiroiditli hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E26.Özer S, Kazancı N.Ö, Bilge S, Yılmaz R, Aktaş F. Küçük Yaşta Bilinç Bulanıklığı Nedeni: ADEM Vakası. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E27.Özer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş, Akbulut N, Yılmaz R Nadir görülen bir koagülasyon bozukluğu; faktör 11 eksikliği (Hemofili C). 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E28.Özer S, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Taşkın S, Bütün İ, Demir O. Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda subklinik inflamasyon belirteçleri. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E29.Özer S, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Eğri M, Çıtıl R, Kazancı N.Ö, Karaaslan E, Önder Y, Ünüvar Ş, Yaşayancan Ö. Tokat İlinde Öğrencilerde Kardiyak Üfürüm Prevalansı. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E30. Özer S, Bilge S, Yılmaz Doğan V, Demir S, Gökçe E. Çocuklarda Fasiyal Paralizi Nedeni: Moebius Sendromu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E31.Özer S. Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda bilişsel işlevler. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya (Sözlü Sunum)

  E32.Yılmaz R, Özer S, Karaaslan E, Sönmezgöz E, Kazancı N.Ö, İnanır A, Çakan N. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı bulunan çocuklarda dinamik postural dengenin değerlendirilmesi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya

  E33. Çıtıl R, Önder Y, Eğri M, Yılmaz R, Özer S, Karaaslan E, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Yaşayancan Ö, Bulut Y.E, Emekdar G.Tokat ilinde öğrencilerde obezite ve boy kısalığı prevalansı. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 20–24 Ekim 2014 Edirne

  E34. Güneş M, Özmen N, Bulut Y.E, Önder Y, Çıtıl R, Yaşayancan Ö, Emekdar G, Yılmaz R, Eğri M. Bebeklerde anemi görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 20–24 Ekim 2014 Edirne

  E35. Özer S, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Baş Y, Demir O. Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir
  E36. Özer S, Bozkurt H, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Demir O. Obez çocuklarda uyku alışkanlıklarının değerlendirilmesi. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir

  E37. Özer S, Sönmezgöz E, Bilge S, Ünüvar Ş, Yılmaz R, Demir O. Obez çocuklarda metabolik sendrom ve bileşenlerinin görülme sıklığı. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir

  E38. Sönmezgöz E, Özer S, Bilge S, Yılmaz R, Önder Y. Hashimoto Tiroiditi tanılı çoçuklarda vitamin D seviyelerinin değerlendirilmesi. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir

  E39. Özer S, Bütün İ, Sönmezgöz E, Bilge S, Hendekçi A, Yılmaz R. Tiroid hormon düzeylerinin obezite ağırlığı ile ilişkisi. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir (Sözlü Bildiri)

  E40. Özer S, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Demir O. Obez çocuklarda vitamin B12 ile obezite ağırlığı ve metabolik sendrom arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya (Sözlü Bildiri)

  E41. Özer S, Hendekçi A, Kazancı NÖ, Sönmezgöz E, Yılmaz R. Juvenil idiyopatik artrite ikincil gelişen makrofaj aktivasyon sendromu. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya

  E42. Özer S, Bilge S, Sönmezgöz E, Bozkurt H, Yılmaz R. Obez çocuklarda beslenme davranışının değerlendirilmesi. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya (Sözlü Bildiri)

  E43. Sönmezgöz E, Özer S, Taşkın SN, Baş Y, Yılmaz R. Hepatit A aşısı sonrası gelişen Henoch-Schönlein purpurası. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya

  E44. Sönmezgöz E, Çıtıl R, Emektar G, Özer S, Yılmaz R. Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Erkek Bebeklerde Fimozis ve Dış Genital Anomali Sıklığı. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya

  E45. Çıtıl R, Önder Y, Eğri M, Özer S, Yılmaz R, Yaşayancan Ö, Bulut Y.E. Tokat ilinde 1., 2. ve 3. Kademe Okullardaki Öğrencilerde Hipertansiyon Prevelansı. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5–9 Ekim 2015 Konya (Sözlü Bildiri)

  E46. Eğri M, Çıtıl R, Önder Y, Bulut Y.E, Bütün İ, Yılmaz R, Özer S, Yaşayancan Ö. Tokat İlinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde İyot Alım Durumu ve İlişkili Emenler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5–9 Ekim 2015 Konya (Sözlü Bildiri)

  E47. Bozkurt Hasan, Özer Samet, Yılmaz Resul, Sönmezgöz Ergün, Erbaş Oytun, Demir Osman. Obezite Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Nörokognitif İşlevlerin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Dedeman, Bostancı, İstanbul, 1-4 Nisan 2015. (Sözlü Bildiri 16).

  E48. Gül Ali, Özer Samet, Yılmaz Resul, Sönemzgöz Ergün, Takçı Şahin, Kasap Tuba, Önder Yalçın, Çıtıl Rıza, Bütün İlknur, Demir Osman. Tokat İli Okul Çocuklarında İdrar Kalsiyum Atılımı ve Hiperkalsiüri Prevalansı.52. Türk pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2016, Kemer-ANTALYA (Sözlü Bildiri)

  E49. Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan, Ali gül, Süleyman Ekrem Albayrak, Tuba Kasap. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Tanısı İle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Hastaların Klinik Profili, Yoğun Bakımdaki Seyri ve Sonuçlarının Geriye Dönük Analizi. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016 İzmir
  E.50. Samet Özer, Serap Bilge,Ali Gül, Resul Yılmaz, Tuba Kasap,Şahin takçı, Erhan Karaaslan, Ömer Ateş, Emel Ensari. Obez Çocuk ve adolesanlarda Leptin - (+19) AG- (2548) GA , Leptin reseptör GLN 223 arg Gen polimorfizm ve Obezite ile ilişkisinin belirlenmesi. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 09-13 Kasım 2016, Antalya

  E51. Gül Ali, Özer Samet, Yılmaz Resul, Sönemzgöz Ergün, Kasap Tuba, Takçı Şahin, Karaaslan Erhan, Ünüvar Şeyma, Önder Yalçın, Çıtıl Rıza, Bütün İlknur, Demir Osman . Tokat İli Okul Çocuklarında Proteiniüri Prevalansı ve Obezite ve Hipertansiyon ile ilişkisi. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 09-13 Kasım 2016, Antalya  F. Diğer yayınlar :
  Bölüm Çevirisi: Kernie, S.G. (2013) Beyin Ödemi ve Kafa İçi Basının Yönetimi. (R. Yılmaz, Çeviri). Rudolph Pediatri. (sayfa 420-422) (M. Yurdakök, editör) Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri (2011)
  Bölüm Çevirisi: Lerman, S.E., McAleer, I.M., Kaplan, G.W. (2013) Renal Vaskülarite ve Börek. (F. Erdemir, S. Özer, R. Yılmaz, Çeviri). Pediatrik Üroloji. (sayfa 261-270) (M. Kilciler, editör) İstanbul: Habitat Yayıncılık (2007)
  Bölüm Çevirisi: Merguerian P.A., Cartwright , L., Khoury, A.E. (2013) Genitoüriner rabdomiyosarkom ve diğer mesane tümörleri (F. Erdemir, R. Yılmaz, A.A. Kundak Çeviri). Pediatrik Üroloji. (sayfa 911-938) (M. Kilciler, editör) İstanbul: Habitat Yayıncılık (2007)

  Hastalıklar

  Hasta / Danışan Görüşleri

  5

  Genel skor
  1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
  • M

   25 haftalık 750 gr ağırlığında bir kızımız oldu ve ilimizdeki GOP üniversitesine getirdiklerinde kızımın doktoru oldu. Allahın izniyle ve Resul Hocamın ve ekibinin emekleriyle kızım 5 ay küvezde kalarak hayata tutundu. Küçük bir ilin olağan imkanlarıyla ve onların sabır gayretleriyle kızım sağlığına kavuşarak taburcu oldu ve şu an 15 aylık küçük sorunlarımız var ama zamanla bunları da geride bırakacağız inşallah. Şunları samimiyetimle söyleyebilirim güler yüzlü işinin ehli bu insanların emeklerini ne yapsam ödeyemem tüm ekibi aynı sıcaklıktalar ve başarılılar hepsine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İlimizde böylesine değerli hekimlerimizin olması da bizler acısında büyük imkan ve değerlerini bilmek lazım. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim ve bebeklerini bu güzel insanlara emanet edebilirler...