Süleyman Aysel, Kardiyoloji Fethiye

Uzm. Dr. Süleyman Aysel

Kardiyoloji

7 görüş

Adres

Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye
Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Sigortasız hastalar


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Anevrizması
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Damar Tıkanıklığı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Ablasyon


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Anjiyografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Anjiyogram


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Anjiyoplasti


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Arteriografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Aterektomi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Eforlu Ekg


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Ekg


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Enjeksiyon Im


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Hemaferez


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Holter Izlemi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Homogreft Kapak


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Homosistein


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kalp Nakli


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kardiyak Stent


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kardiyoversiyon


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Kolesterol Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Komissürotomi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Nebulizatör


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Perikardiyosentez


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Vega


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Venografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi No:3, Fethiye

Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
7 görüş

Ö
Doğrulanmış kullanıcı
Konum: Muğla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Göğüs ağrısı

Göğsümdeki ağrı için Dalyan'dan Esnaf hastanesine gittik. Orada Süleyman bey tahlil ve efor testi sonucuna göre anjiyo olmam gerektiğini söyledi. İzmir de anjiyo oldum damarım %95 tıkanmış. Bu olay 2012 de oldu. O tarihten itibaren bütün kontrollerimi doktor bey yapıyor. Çok ilgili, samimi ve bilgili bir doktor. Tavsiye ederim.


C

Gogus agrisi nedeniyle gittigim Esnaf hastahanesinde Ekg sonrasi acilen tedaviye alindim.Itirazlarim sonuc vermedi ve hemen angiyo icin baska bir hastahaneye sevk edildim.anjiyo sonrasi bir damarin %90 digerinin %80 tikanik oldugu tespit edildi.Suleyman beyin yerinde ve zamaninda mudahalesi sonucunda kriz gecirmeden 2 stent ile sagligima kavustum.kendisine ne kadar tesekkur etsem azdir.


S

Dr süleyman bey anneannemin doktorudur anneannem kalp yetmezligi diabet ve hipertansiyon hastasidir cok guleryuzlu ve saygili doktordur bilgisi ve teshisler dogrudur hic sundan bundan duydularinizla sacmalikkar yapmayin kalp ve damar hastaluklariyla ilgili bir probleminiz var ise eger dr.süleyman beyden bir randevu alin bide ona danisin ona muayene olun .. Sonsuz tskler suleyman bey....


M

size çok teşekkür ederiz size canımı borçluyum meslek hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim başkalarına tavsiye edeceğim tek doktorsunuz lokman hekim hastanesindeki personellerinize verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederim


T

DR.Süleyman Bey, Uzun senelerden beri (yaklaşık 40 sene) bir türlü kontrol altına alınamayan bu arada By-Pass ameliyatı olduktan sonra dahi yüksek nabız-yüksek tansiyon devam eden ve hayatımı son derece olumsuz etkileyen bu durumdan beni kurtardı. Biline ki bu hipertansıyon'nu göstermediğim,(yurt dışı İsviçre Hopital Cantonal-İsveç Stock Karolinska institüsü vb.)Yurt içinde İstanbulun en önemli hastahanelerii dahil muayene olmadığım Dr/Hastane kalmadı. Şimdi bunca sene sonra sağlığıma kavuştum. Doktoruma ne kadar teşekkür etsem azdır. BU BİR. İKİNCİSİ torunum EFECAN Hollanda da yaşıyor 5 yaşında Hollandada teşhis konulamadağı rahatsızlığının Süleyman bey tarafından ''Silent Murmure'' Soufle olduğu tespit edildi,gereken tedbirler alındı . Şimdi 6 yaşında ve soufle son derece azalmış durumda. ÜÇÜCÜSÜ Dr.Süleyman bey eşimin de Tansiyonunu kontrol ediyor. Eşimde çok memnun. Kızımı da Süleyman beye gösterdim ilk günden sonra dahi kendini iyi hissettiğni ifade etti. Tek kelime ile herkim (kardiyolojik problemi) varsa onlara tavsiye ediyorum. Saygılarımla Tulu Hasan Tahsin Türk Y.Mimar İstanbul/Ataşehir Antalya/Kalkan


H

gerçekten çok iyi ve güleryüzlü bir doktor doktorun hastayla diologu çok önemli doktorunuz iyi ve güleryüzlüyse insan kendini iyi hissediyor ama suratsız kendini begenmiş bir doktora rastladıysanız vay halimize hastalık ikiye katlanıyor dr süleyman aysel bey gerçekten güleryüzlü ve bilgisiyle harukulade bir doktor herkeze tavsiye ederim


H

1 yıldır nefes darlığı çekiyordum sırt üstü yatamıyordum bir sürü doktor dolaştım hastalığı bulamadılar süleyman bey sağ cigerimde su olduğunu söyledi hastaneye yatırdı yarım saatde igne ile 1.5 litre sıvı boşalttı gece 1 yıldır ilk defa rahatça uyudum ve 1 gün sonra taburcu etti çok teşekkür ediyorum kendisine


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Anevrizması
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Damar Tıkanıklığı
Tümünü göster