Adres

Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey
Özel Tam-Med Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Ak Sigorta, Allianz Sigorta, Ergo Sigorta, + 5 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +83 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Yavuz Selim Kazancı, Özel Tam-Med Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Ablasyon


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Anjiyografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Anjiyogram


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Anjiyoplasti


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Arteriografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Aterektomi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Eforlu Ekg


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Ekg


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Enjeksiyon Im


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Hemaferez


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Holter Izlemi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Homogreft Kapak


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Homosistein


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kalp Nakli


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kardiyak Stent


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kardiyoversiyon


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Kolesterol Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Komissürotomi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Nebulizatör


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Perikardiyosentez


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Venografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi No:156, Şahinbey

Özel Tam-Med Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A

bana kalp damarımdaki tıkanıklıktan dolayı kesinlikle by pas önerildi ve ameliyatın zorunlu olduğu söylendi. bunu söyleyen Gaziantep in 2 iyi bilinen hastanesinin doktorları. En son yavuz beyle görüşünce ameliyata gerek olmadığını ve stent takarak damarın açılabileceğini söyledi ve anjiyo yaparak stent taktı ve şu an rahatım. herkese tavsiye ederim allah razı olsun


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Yavuz Selim Kazancı, Özel Tam-Med Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster