Adres

Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya
Gözde Akademi Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Nakit, Kredi kartı
0850 333.....

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Ahmet Gürlek, Gözde Akademi Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Anevrizmalar
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Uzmanlık
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Ablasyon


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Anjiyografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Anjiyogram


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Anjiyoplasti


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Arteriografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Aterektomi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Eforlu Ekg


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Ekg


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Enjeksiyon Im


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Hemaferez


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Holter Izlemi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Homogreft Kapak


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Homosistein


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kalp Nakli


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kardiyak Stent


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kardiyoversiyon


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Kolesterol Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Komissürotomi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Nebulizatör


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Perikardiyosentez


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Venografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Ankara Asfaltı 6. Km. No:219, Malatya

Gözde Akademi Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan

Çok değerli Ahmet hocam 1 hafta önce Pazar günü 18/10/2015 hastanenize acil olarak baş vurmuştum sizden ve hastanenizden almış olduğumuz hizmetten son derece memnun olarak ayrılmış bulunmaktayız, Emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederiz, saygılar sunarım.


Z

Ankara'dan Malatya'ya kızımı yerleştirmek için gittiğimizde eşimin rahatsızlanması sonucu Gözde Akademi Hastanesinde acil başvurduk, Kardiyoloji uzmanı Ahmet Gürlek Bey doktorumuzdu,bize hem tıbbi yönden başarılı bir müdahale yaptı hem de uzak ellerde manevi desteğini esirgemeyerek bize yalnızlık hissettirmedi.Kendisine ve ekibine çok teşekkürlerimi iletir başarılarının devamını dilerim ZEKİYE OKUR ÖZDEMİR.


M

kendisini, kadınların: "bu adam iyi doktor " lafına bile bile kulak misafiri olmam hasebiyle tanımış bulundum ve kadınların haklılığını yaşayarak görmüş bulundum. bingöl'de çalıştığı zaman zarfı boyunca kontrol amaçlı annemi götürüyordum. hem mesleğinde iyi hem de insan olarak iyi.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Ahmet Gürlek, Gözde Akademi Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Anevrizmalar
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Uzmanlık
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyimler

 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • Bingöl Devlet Hastanesi
 • Elazığ Medical Park Hastanesi
Tümünü göster