Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Yazar Zübeyde Ezgi Horzum • 24 Mayıs 2023 • Yorumlar:

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. BDT'nin ortaya çıkışı 1960'lı yıllara kadar uzanmaktadır ve Aaron Beck tarafından geliştirilmiştir. Beck, depresyonu tedavi etmek için geleneksel psikanalitik yaklaşımların yetersiz olduğunu düşünerek, bilişsel süreçlerin önemini vurgulayan bir terapi modeli geliştirmiştir. Bu yeni yaklaşım, hızla yayılarak farklı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de etkili olduğu kanıtlanmıştır. BDT'nin temel varsayımları, insanların düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu öne sürer. Buna göre, bireylerin zihinsel süreçleri, yaşadıkları sorunlara nasıl tepki verdiklerini ve bu tepkilerin nasıl şekillendiğini belirler. BDT'ye göre yanlış inançlar, olumsuz düşünceler ve hatalı değerlendirmeler, kişilerin duygusal sorunlar yaşamasına ve istenmeyen davranışlar sergilemesine neden olabilir.

BDT, pek çok psikolojik rahatsızlıkta kullanılabilen bir terapi yaklaşımıdır. Özellikle depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, yeme bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. BDT, bireylere düşüncelerini sorgulama ve değiştirme becerileri kazandırarak, olumsuz düşünce kalıplarını bozmak ve sağlıklı düşünce ve davranışları teşvik etmek üzerine odaklanır. BDT, genellikle çeşitli yaş gruplarındaki bireylerle çalışabilir. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik uygulama alanları bulunmaktadır. Çocuklarda, BDT oyun terapisi veya hikâye anlatma gibi daha interaktif ve yaratıcı tekniklerle desteklenirken, yetişkinlerde daha doğrudan ve analitik bir yaklaşım kullanılabilir.

BDT'de sıklıkla kullanılan teknikler arasında bilişsel yeniden yapılandırma, olumlu özdeğerlendirme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, duygu düzenleme, maruziyet terapisi ve davranışsal deneyler yer alır. Bilişsel yeniden yapılandırma, kişinin olumsuz düşüncelerini sorgulayarak ve gerçekçi alternatif düşünceler geliştirerek, daha sağlıklı bir zihinsel perspektif geliştirmesini sağlar. Maruziyet terapisi ise kişiyi korktuğu durumlarla kontrollü bir şekilde karşı karşıya getirerek korkularıyla yüzleşme ve bunları yenme becerilerini güçlendirir. BDT’nin en yaygın tekniği ise kanıt toplamadır. BDT'nin temel varsayımları düşüncelerin, duyguların ve davranışların birbirini etkilediği ve yanlış inançların, olumsuz düşüncelerin sorunlara katkıda bulunabileceği üzerine kuruludur. Bu varsayımları desteklemek için terapi sürecinde kanıtlar toplanır. Bireylerin düşünceleriyle ilgili somut deliller, gerçeklik testleri ve gözlem verileri kullanılarak yanlış inançların ve olumsuz düşüncelerin sorgulanması ve değiştirilmesi hedeflenir.

BDT seansları genellikle 45 dakika veya 50 dakika sürer. Seans sayısı bireyin ihtiyaçlarına ve terapinin hedeflerine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda belirli bir sorunun çözülmesi için kısa süreli bir BDT yaklaşımı yeterli olabilirken, daha karmaşık rahatsızlıkların tedavisinde daha uzun süreli bir terapi süreci gerekebilir. Terapi süreci boyunca terapist uygulamalar ile ilgili danışanı psikoeğitim yoluyla bilgilendirir. Psikoeğitim, bireylere bilgi ve anlayış sağlama amacıyla yapılan eğitimsel faaliyetleri ifade eder. İlk olarak, danışanlara bilişsel süreçlerin nasıl çalıştığı ve nasıl duygusal tepkileri etkileyebileceği hakkında bilgi verilir. Bu sayede, bireyler düşünce kalıplarını ve olumsuz inançlarını daha iyi tanıyabilir ve bunları sorgulama ve değiştirme becerileri kazanabilir. Sonrasında, psikoeğitim, belirli bir rahatsızlığın semptomlarını ve nedenlerini anlamaya yardımcı olur. Örneğin, depresyon veya anksiyete gibi yaygın mental rahatsızlıkların semptomları ve tetikleyicileri hakkında bilgi vererek, danışanların kendi deneyimlerini daha iyi anlamalarına ve bu rahatsızlıklarla başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede psikoeğitim terapi sürecinin bir parçası olarak danışanların terapiye daha aktif katılımını teşvik eder ve terapi sonuçlarını artırır.

BDT'nin uygulanabilmesi için danışanların seans içerisinde ve dışarısında gerçekleştirmesi gereken bazı sorumlulukları vardır. Danışan, terapi sürecine katılmaya istekli ve açık olmalıdır. BDT, aktif bir şekilde düşüncelerini ve duygularını sorgulama ve değiştirme sürecine dahil olmayı gerektirir. Danışandan, terapi oturumlarında kendilerini ifade etmeleri, düşüncelerini paylaşmaları ve öğrenilen teknikleri günlük yaşama uygulamaları beklenir. Bu bağlamda danışandan ev ödevlerini düzenli olarak yapmaları önemlidir. Terapi oturumları arasında danışanlara verilen ev ödevleri, terapinin etkinliğini artırmak ve öğrenilen becerilerin günlük yaşama transferini sağlamak amacıyla verilir. Ev ödevleri, terapi sürecinin bir parçasıdır ve düşüncelerin, davranışların ve duyguların sorgulanması ve değiştirilmesi için pratik yapmayı içerir.

BDT teknikleri, günlük hayatta da kullanılabilecek stratejiler sunar. Örneğin, bireyler olumsuz düşünceleri yakalayarak bunları sorgulayabilir ve değiştirebilir. Bu yaklaşım, bireylerin düşüncelerinin gerçekçiliklerini değerlendirmelerini ve daha objektif bir bakış açısıyla olayları yorumlamalarını sağlar. Ayrıca, BDT, bireylerin kendileri hakkında olumlu ve yapıcı düşünceler geliştirmelerini teşvik eder. Olumlu özdeğerlendirme, bireylerin özgüvenlerini artırırken, olumsuz düşüncelerle mücadele etmelerine yardımcı olur. Stresle başa çıkma becerileri de BDT'nin günlük hayatta kullanılabilecek teknikleri arasında yer alır. Bireylere stresi azaltma ve yönetme konusunda pratik stratejiler öğretilir, bu da günlük yaşamda daha sağlıklı bir denge sağlamalarına yardımcı olur. Son olarak, BDT, bireylerin kendi kendilerine konuşma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu, içsel monologlar aracılığıyla olumsuz düşünceleri olumlu ve yapıcı düşüncelere dönüştürmeyi amaçlar. BDT teknikleri, günlük hayatta karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak ve daha sağlıklı düşünce ve davranış alışkanlıkları geliştirmek için etkili bir araçtır.

BDT'nin gelişimiyle birlikte, üçüncü dalga terapileri olarak adlandırılan yeni terapi yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Örneğin, Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT), Şema Terapisi ve Dialektik Davranış Terapisi (Dialectical Behavior Therapy - DBT) gibi terapi modelleri, BDT'nin temel prensiplerini benimseyerek farklı vurgular yapmaktadır. Bu terapi modelleri, bilişsel davranışçı yaklaşımı daha da geliştirerek daha etkili tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu üçüncü dalga terapileri, BDT'nin temel prensiplerini genişleterek ve derinleştirerek daha etkili tedavi seçenekleri sunar. Bu terapiler, bireylere daha fazla duygusal esneklik, değerlere dayalı yaşam ve sağlıklı ilişkiler kurma becerileri kazandırmayı hedefler. Her bir terapi modeli, belirli rahatsızlık veya ihtiyaçlara yönelik olarak uygulanabilir ve terapistler tarafından bireyselleştirilir. Bu modeller terapi alanında önemli bir gelişme olarak kabul edilir ve bireylerin daha kapsamlı bir şekilde desteklenmesini sağlar.

Sonuç olarak, BDT, bilişsel süreçlere odaklanan bir terapi yaklaşımıdır ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Temel varsayımları, düşüncelerin, duyguların ve davranışların birbirini etkilediği ve yanlış inançların, olumsuz düşüncelerin sorunlara katkıda bulunabileceği üzerine kuruludur. BDT, psikoterapide yaygın olarak kullanılan tekniklerle bireylere yardımcı olurken, aynı zamanda günlük hayatta da uygulanabilecek stratejiler sunar.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)