Çocuk Cerrahisi Nedir?

Yazar Mahmut GüzelÇocuk Cerrahı • 24 Haziran 2019 • Yorumlar:

Doğumdan itibaren 18 yaşına kadar çocukluk çağında görülen akciğer, yemek borusu, sindirim sistemi (mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas), boşaltım sistemi (böbrekler, idrar torbası ve diğer idrar kanalları), üreme sistemi (kızlarda yumurtalık, erkeklerde yumurta) organlarının ameliyat gerektiren hastalıkları ile ilgilenen anabilim dalıdır.

Bebeklik döneminden ergenliğe kadar sürekli koşarak değişen ve gelişen bir yapıya sahip olan çocuklarda hastalıkların tedavisi erişkinlere göre belirgin farklılıklara sahiptir. Bundan dolayı çocuklar erişkinlerin minyatürü olarak değerlendirilmemelidir.Çocukluğun her dönemine has tedavi esasları vardır.

ÇOCUK CERRAHİSİNDE TEDAVİSİ YAPILABİLEN HASTALIK VE İŞLEMLER

Sünnet

İnguinal herni (Kasık fıtığı)

Hidrosel (Su fıtığı)

Hipospadiyas (Peygamber sünneti)

İnmemiş testis (Yumurtanın torbaya inmemesi)

Testis torsiyonu (Yumurtanın dönmesi)

Umblikal herni (Göbek fıtığı)

Apandisit

İnvajinasyon (Bağırsak düğümlenmesi)

Gastroözofageal reflü hastalığı

Kolesistektomi (Safra kesesi iltihabı ya da taşına bağlı olarak kesenin alınması)

Karaciğer ile safra kesesi ve kanalının doğuştan ya da sonradan oluşan bazı hastalıkları

Gastrostomi/enterostomi tüpü yerleştirilmesi

Jejunostomi/ileostomi/kolostomi yapılması

Perianal apse/fissür/fistül (Popo etrafında iltihap/yırtık/kanal)

Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan bazı akciğer hastalıları

Varikosel (Yumurtanın damarlarının genişlemesi)

Testis kitleleri (Erkeklerde yumurta kitleleri)

Over kisti/kitleleri (Kızlarda yumurtalık kist ve kitleleri)

İlgili organlarda oluşmuş çeşitli iyi yada hötü huylu tümörler (urlar)

İmperfore himen (Kızlık zarının doğuştan gelişmemesi)

Labial sineşi (Kızlarda dış üreme organlarında yapışıklık)

Yenidoğan bebeklere has bazı hastalıklar:

Özofagus atrezisi (Yemek borusunun kısmen doğuştan olmaması)

İntestinal ve kolonik atreziler (ince ve kalın bağırsakların bir kısmının olmaması)

İnce ve kalın bağırsaklarda tıkanıklığa yol açan diğer bazı hastalıklar (Mekonyum ileusu, vb)

İnfantil hipertrofik pilor stenozu (Bebeklerde mide çıkışında darlık)

Omfalosel (Göbeğin oluşmamasına bağlı olarak karın içerisindeki organların fıtıklaşması)

Gastroşizis (Karın duvarında doğuştan olan bir delik nedeniyle bağırsakların karın dışında olması)

Hirschsprung hastalığı (Kalın bağırsakta doğuştan sinir hücresi eksikliği)

Anorektal Malformasyon (doğuştan popo deliğinin olmaması ve beraberindeki bozukluklar)

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)