EMDR Terapisi Nedir?

Yazar Kenan Demirkapı • 26 Mart 2023 • Yorumlar:

EMDR açılımı (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing) Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işlemedir. Francine Shapiro 1987 yılında tarafından keşfedildi ve Shapiro'nun travmatik yaşantıları olan kişiler üzerindeki kontrollü çalışmalarıyla, farklı psikoterapi yöntemlerinin unsurlarını birleştirerek uygulaması geliştirildi. Kayseri de EMDR Terapisi yaklaşımı bireylerde doğumdan itibaren getirilmiş olan bilgi işlemleme sistemlerini kullanmaktadır. Danışan ya da hastalarda olumsuz hatırlanmak istenmeyen travmatik anıların beyin işleyişine özgü özel bir yöntemle duyarsızlaştırılmasını sağlamaktadır. Kişi bu sayede hayatına rahatlıkla bu travmatik anının etkilerinden kurtularak sağlıkla devam etmektedir.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR Terapisi uygulanması, terapistin parmak hareketlerini göz çevresinde sistemik hareketi ve danışanın bunu takibi veya terapistin ellerini çırpması yoluyla sesli uyarıcı sunulması şeklinde gerçekleştirilir. Burada temel amaç beyin işleyişine özel öğrenme ve unutma yeteneklerinin aktive edilmesidir. Bu yöntemlerin dışında kurulu bir cihaz karşısında sağdan sola hareket eden ışığı takip etme ya da bir kulaklık yardımı ile işitsel uyaranları takip etme kullanılmaktadır. Danışanın geçmişteki olumsuz anıları veya travmatik yaşantıları bu eylemleri gerçekleştirirken imgesel – hayali olarak ortaya çıkarılır ve sıfırlama gerçekleştirilir. Daha sonra danışanın travmatik deneyimine yönelik EMDR Terapisi yeniden işleme yoluyla olumlu düşünceler ve duygular yerleştirilir.

EMDR Terapisi Nasıl İşler? EMDR Terapisi Aşamaları Nedir?

EMDR Terapisi 8 aşamadan oluşmaktadır.

Danışan geçmişi; İlk aşama, danışanın tıbbi geçmişini kaydetmek ve tedaviyi planlamaktır.

Hazırlık; Bu aşamada danışan tedavi hakkında, uygulanacak tedavi ve yöntemle ilgili bilgilendirilir. Danışan bu çalışmaları tedavi önerilerini, bilgileri dönem dönem yaşayabileceği rahatsızlığı gidermek için kullanabilir. Bu bilgiler çözüme götüren kısa hap bilgiler, rahatsızlığı durdurma işaretleri, kendine ait alan oluşturma, dinlenme ve olumlu güvenli yerler gibi teknik detaylar içerir bu sayede birlikte verimli bir çalışma ortamı sağlar.

Değerlendirme; bu aşamada çalışılacak hedef momenti belirlenir. Danışanın mevcut rahatsızlığı, olumsuz algıları, sahip olmak istediği olumlu düşünceleri ve sahip olmak istedikleri olumlu algıları, kurtulmak istediği anıları, bu anıların tetikleyicileri hakkında bilgi alınır.

Duyarsızlaştırma; Kayseri EMDR terapisinin en aktif geçtiği yer olan çift yönlü uyarma ile duyarsızlaştırma işlemi yapıldığı aşamadır. Bu aşamada danışanı rahatsız eden anılar beyin işleyişine özel göz hareketleri yöntemi ile sıfırlanmaya çalışılıyor. Bu sayede danışanlarda olumsuz duygulara ve kaygılara sebep olan anılar sıfırlanmış olmaktadır.

Yerleştirme; Çok aktif geçen aşamalardan olan yeniden yerleşim aşamasıdır. Sıfırlanan olumsuz anıların yerine olumlu bir düşünce yapısı, algı ve işleyiş yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Beden tarama; Olumsuz anıları sıfırlama ve yeniden işleme sonrası bedenin herhangi bir bölgesini rahatsız eden olumsuz bir duygu durumunun olup olmadığının tarandığı kısımdır.

Kapanış (Tamamlama); Seans içindeki uygulamaların yeterli olup olmadığının belirlendiği kısımdır? Danışanın herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı kontrol edilir ve danışan ile o seanstan güvenli bir şekilde bitirilir. Bu sayede danışan günlük hayata, sosyal yaşantısına döndüğü zaman daha önceki onun rahatsız eden anıları, düşünceleri ile ilgili herhangi bir problem yaşamaz

Yeniden değerlendirme aşamalarıdır; Bir sonraki oturumda gerçekleştirilir ve bir önceki oturumda yapılan çalışmalar tamamlanır. Bir önceki oturumda danışanı rahatsız eden anıların ne derece sıfırlandığı, en son görüşmeden bu yana sıfırlanan anıların tekrar zihne gelip gelmediği, rahatsız edici düşünceler şeklinde ortaya çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Son olarak danışana hafta boyunca değişimin onu nasıl etkilediğini sorulur ve gözlemlenir.

EMDR Terapisi Ne kadar Sürer? EMDR Terapisi Kaç Seans Sürer?

EMDR Terapi süresi danışanın yaşantısı, getirdiği travmatik anıların ve olumsuz düşüncelerin yoğunluğu, sayısına göre değişmektedir. Bazen 1-2 seans gibi çok kısa sürede sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak ortalama bir süre belirleyecek olursak 4 ile 8 seans arasında net şekilde olumlu değişiklikler yakalamak mümkündür.

EMDR Terapisi Bir Seans Kaç Dakikadır?

Emdr Terapisi Seansı yaklaşık olarak 40-50 dakika aralığında sürmektedir.

EMDR Terapisi Olumsuz Etkileri Var mı? EMDR Tehlikeli mi?

EMDR Terapisi seans esnasında belli aşamalarda özellikle olumsuz anıların sıfırlanması noktasında duygu yoğunluğunun artması gibi durumlar görülebilir.

EMDR Terapisi Hangi Alanlarda Kullanılır? EMDR Terapisi Kimlere Uygulanabilir?

EMDR Terapisi talep eden herkese uygulanabilmektedir. Belirli bir yaş aralığı yoktur. Çocuk EMDR Terapisi ayrı bir modül olarak yer almaktadır. Çocuk EMDR Terapisi yapabilmek için uygulamalı eğitim almış olmak gerekir. Beyin işleme yöntemlerini çocukların yaşına uygun olarak kullanabilmek için göz hareketleri benzeri beyni çift yönlü çalıştırmaya dayalı onların yaşına oyuncaklardan (ışıklı konsollar, oyuncak ördek konsolları vb.) yararlanılmaktadır. Aşağıda EMDR Terapisi hangi alanlarda kullanılabileceği belirtilmiştir.

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  • Depresyon

  • Panik Atak Bozukluk

  • Yas ve Kayıp Süreçleri

  • Sosyal Fobi, Özgül Fobiler gibi Fobik Durumlar

  • Yeme Bozuklukları

  • Öfke Problemleri

  • Kaygı Bozuklukları

EMDR Terapisi Hafıza Silmek için mi Kullanılır? EMDR Terapisi Acı Anıları mı Siler?

EMDR Terapisi hafızada işlevsel olmayan bir şekilde yanlış bir anı formunda depolanmış travmatik anının işlemlenmesini sağlayarak, travmatik anının oluşturduğu olumsuz etkilerin özümsenmesine yardımcı olur. Hafızanızı ya da anılarınızı silmek gibi olumsuz bir durum yoktur. Temel çözümlenmeye çalışılan alan anıların olumsuz etkilerinin sıfırlanması ve yerine olumlu bilişlerin yerleştirilmesidir.

Online EMDR Terapisi Uygulanabilir mi?

Özellikle pandemi ve sonrasında ki süreçte yaygınlaşmaya başlayan Online EMDR Terapisi diğer psikoterapi süreçlerinde olduğu gibi uygulanmaya müsaittir. Beyin işleme yöntemlerine özgü göz hareketleri ışıklı bir konsol aracılığı ile kamera üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sayede tedavi akışında ya da faydasında herhangi bir problem oluşmadan Online EMDR Terapisi uygulanabilmektedir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Kenan Demirkapı Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzm. Kl. Psk.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)