Obezite Cerrahisi Kimlere Yapılabilir?

Yazar Cem Aykent • 24 Mayıs 2023 • Yorumlar:

30 yıl önce bariatrik (obezite) cerrahi için bir kılavuz yayınlanmıştır. Bu otuz yıllık sürede metabolik ve bariatrik cerrahi deneyimimiz arttı. Yüzlerce çalışma yayınlandı. Obezite tedavisi daha anlaşılır hale geldi.Bu süre zarfında yaygın olarak yapılan ameliyatlar da gelişti ve değişti.

Günümüzde bariatrik cerrahi ameliyatlarının büyük bir bölümü tüp mide (Sleeve gastrektomi) ve gastrik bypass (RYGB) oluşturmaktadır. Bu ameliyatların orta ve uzun vadeli sonuçları yayınlanmıştır.

Metabolik Bariatrik Cerrahi tercihen minimal girişimsel cerrahi yaklaşımlarla yapılmaktadır.

2022 yılında Uluslararası Obezite ve Metabolik Bozukluklar Federasyonu ( IFSO ) ortak bir bildiri yayınlanmıştır.Bu bildiri ile yeni cerrahi kriterleri açıklanmıştır.

*1991 yılında yayınlanan cerrahi kriterlerden bu yana obezite ve metabolik bariatrik cerrahi anlayışı geniş bir klinik deneyim ve araştırmaya dayalı olarak önemli ölçüde artmıştır.

*Uzun dönem sonuçlar metabolik ve bariatrik cerrahinin klinik olarak şiddetli obezite ve yandaş hastalıklarının tedavisindeki güvenliğini,etkinliğini ve devamlılığını kanıtlanmıştır.

*Metabolik ve bariatrik cerrahi,  obeziteye eşlik eden hastalıkların olup olmamasına veya ciddiyetine bakılmaksızın vücut kitle endeksi 35 kg/m2 üzerindeki bireyler için önerilir.

*Vücut kitle endeksi 30 kg/m2 üzerindeki   tedaviye cevapsız tip 2 diyabetik  hastalarda metabolik ve bariatrik cerrahi önerilir.

*Vücut kitle endeksi 30-35 kg/m2 arasında olan ve cerrahi olmayan yöntemlerle  kalıcı kilo kaybı veya yandaş hastalıklarda iyileşme sağlanamayan bireylerde metabolik  bariatrik cerrahi önerilmektedir.

*Metabolik ve bariatrik cerrahi için hasta yaşı üst sınırı yoktur. Metabolik ve bariatrik cerrahiden yarar görecek yaşlı bireyler,eşlik eden hastalıkların ve genel anestezi risklerine göre önerilmektedir.

*Vücut kitle endeksi %120 (sınıf 2 obezite ) ve majör eşlik eden hastalığı veya vücut kitle endeksi %140 ( sınıf 3 obezite ) olan çocuklarda/ergenlerde multidisipliner uzman bir ekip tarafından değerlendirildilmesi önerilr.

*Metabolik ve bariatrik cerrahi için yüksek risk taşıdığı düşünülen hastalar(vücut kitle endeksi 60kg/m2 üzerindeki siroz ve kalp yetmezliği olan hastalar)   da  cerrahi kontrendike değildir. 

*Metabolik ve bariatrik cerrahi  ,eklem protezi,karın duvarı fıtığı veya organ nakli gibi diğer özel ameliyatlara ihtiyaç duyan  obez hastaların tedavisinde kullanılır.

*Multidisipliner bir ekiple konsültasyon, ameliyat sırasındaki komplikasyon riskini azaltmak ve sonuçları iyileştirmek amacıyla hastanın değiştirilebilir risk faktörlerinin yönetilmesine yardımcı olabilir.Cerrahi karar için son karar cerrah tarafından belirlenmelidir.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)

Yazar

Cem Aykent

Genel Cerrahi Op. Dr.

Randevu al