Penis Eğriliği (Peyroni Hastalığı) ve Tedavisi

Yazar Taner ÇavumirzaÜrolog • 9 Aralık 2016 • Yorumlar:

 

Peyroni hastalığı (Penis Eğriliği) korpus kavernozumun tunika albugineasının kollojen bileşiminde

değişiklikler ve buna bağlı kısalma ve eğriliğe yol açan problem olarak bilinir.

Peyroni hastalığı, cinsel sorunlara neden olan penis ağrısı, penis eğriliği ve sertleşme sorunuyla

karakterizedir.

Bu hastalığın tespit edildiği erkeklerde %20-40 arasında sertleşme sorunu görülebilmektedir.

Ayrıca, %50-100 oranında eğrilik, %78-100 oranında elle fark edilen penil plaklar, %20-70

oranında ağrılı sertleşme ve %40 oranında zayıflamış sertleşme kapasitesi bulunmaktadır.

Peyroni hastalığı aynı zamanda yaşam kalitesini olumsuz etkileyip, %77 oranında belirgin

psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

Hastalığın seyri değişkenlik gösterip, zaman içerisinde ilerleme durumu olabileceği gibi

tamamen sorun ortadan da kalkabilir. Hastalık genelde 40 ila 70 yaş arası erkeklerde görülmekle

birlikte, 40 yaş altında da görmek mümkündür. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda hastalığın

yaygınlığı olarak, erkeklerin %7 ‘sini kapsadığı tahmin edilmektedir.

Hastalığın başlangıç aşamasında ağrılı sertleşmenin eşlik ettiği, enflamasyon mevcutur. Bu

dönemde kendiliğinden iyileşme olabileceği gibi sorunun devam edip artma olasılığı da mevcuttur.

Bu dönem 2-10 ay arasında sürmektedir. Hastalığın ikinci aşamasında ise peniste elle fark edilen

plak formasyonu ile karakterize, kollojen ve fibröz dokunun oluştuğu dönemdir. Bu karakteristik

plak sertleşmiş peniste sertleşme sorunu ve eğriliğe neden olmaktadır.

Hastalığın oluşum mekanizması henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, özellikle zorlayıcı ve

tekrarlayıcı cinsel ilişki deneyimleri sonrasında ve penisin travmaya maruz kalması ve daha sonra

gelişen yara iyileşmesi ilgili sorunların peniste plak gelişmesine neden olduğu bilinmektedir. Aynı

zamanda şeker, gut hastalığı ve idrar yoluna yapılan girişimlerin sonucunda hastalığın

gelişebileceği tahmin edilmektedir. Yine yakın zamanda yapılan çalışmalarda, sigara içmenin de

bu hastalığın görülme riskini artırmaktadır.

Peyroni hastalığı; penis eğriliği, ele gelen penil plak, sertleşme sırasında ağrı ve sertleşme

sorunu şikâyetlerinin biri ya da birkaçı ile kendini gösterebilir. Hastaların çoğunda elle muayene

esnasında plak ya da sert nedbe dokusu fark edilir. Bununla birlikte, hastaların %38-62’si plakları

olduğunun farkında olmayabilir. Penil plak penisin ağrı ve eğikliğinin temel nedenidir ve peniste

genellikle plak tarafına doğru eğrilik gözlenir. Plakların, penisteki yerlerine göre kimi zaman ciddi

eğrilik olup cinsel ilişkiye girmeye mani olur. Peyroni hastası olan erkeklerin neredeyse

tamamında ana yakınma peniste büzülme ve kısalma durumudur.

Geçmişten günümüze kadar peyroni hastalığı tedavisi üzerine çok çeşitli çalışmalar

yapılmasına rağmen, henüz net ve yüz güldürücü bir ilaçla tedavisi yoktur. Bununla birlikte

özellikle peyroni hastalığının başlangıç aşamasında (ilk 3 ay içerisinde), bazı ilaç uygulamaları ile

ciddi başarı sağlanabilmektedir.

Diğer tedaviler

ESWT

Radyoterapi

Cerrahi Tedavi

Peyroni hastalığının cerrahi tedavisi penis deformitesinin düzeltilmesi ya da beraberinde

sertleşme sorunu eşlik ediyorsa penil protez konulması esasına yöneliktir. Penisteki eğrilik ilaçlı

ve diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmemiş ise cerrahi tedavi tek seçenek olmaktadır.

Özetle; peyroni hastalığın tedavisinde, öncelikle hastalığın hangi aşamasında olduğuna karar

vermek, hastalığın seyrini takip etmek, beraberinde plak varlığı, ciddi derecede eğrilik olup

olmaması, ağrılı cinsel ilişki olup olmadığı, sertleşme sorunun varlığına göre ilgili üroloji

hekiminizce tedavi seçeneğinin planlamasını yapmak uygun olacaktır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)