Septoplasti

Yazar Aytekin Uzer • 25 Ocak 2019 • Yorumlar:

Burun bölmesi (nazal septum) önde kıkırdak ve arkada kemikten oluşmaktadır. Nazal septum burun boşluğumuzu sağ ve sol olarak ikiye ayırmaktadır. Aynı zamanda nazal septum burun desteğine katkı sağlayan bir yapıdır.

Etyolojideki başlıca faktörler burun ve orta yüz bölümüne gelen major travmalar (genellikle), yenidoğan ve perinatal etki, çocukluktaki hafif travmalardır.
Burun bölmesindeki eğriliğe nazal septum deviasyonu denir. Nazal septum deviasyonunda en sık semptom burun tıkanıklığıdır. Nazal septum deviasyonu ayrıca kanama, kabuklanma, enfeksiyona yatkınlık, kronik sinüs enfeksiyonları, östaki disfonksiyonları ve buna sekonder olarak orta kulak enfeksiyonları ve koku bozukluklarına da neden olabilir. 
Nazal septum deviasyonu tanısında inspeksiyondan (Deviasyona bağlı olarak deformite izlenebilir.) sonra ilk etap anterior rinoskopidir. Endoskopik burun değerlendirmesi nazal septumun gerisindeki problemleri daha net değerlendirmemize yardımcı olabilmektedir.

 Semptomatik nazal septum deviasyonunun tedavisi cerrahidir. Septoplasti ise bu cerrahide yararlanılan etkili bir yöntemdir.

Septoplasti endikasyonları:

a-) Nazal septum deviasyonuna bağlı burun tıkanıklığı
b-) Nazal septum deviasyonuna bağlı rinozisinüzit
c-) İnatçı veya tekrar eden burun kanamaları
d-) Nazal septum deviasyonuna bağlı baş ağrısı
e-) Sinüs cerrahisinin uygulanmasını engelleyen nazal septum deviasyonu varlığı
f-) Rinoplasti operasyonunda kıkırdak greft sağlanması amaçlı
g-) Horlama ve uyku bozukluklarında
h-) Hipofiz cerrahisine yönelik transseptal transsfenoidal yaklaşımda
ı-) Nazal travma sonrasında septumda ayrılma olması durumunda.

Septoplasti öncesi dikkat edilecek unsurlar

    Kanama bozukluğu olan kişilerde septoplasti önerilmez. Aspirin ve ağızdan kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanımında ilaç kesiminden 1 hafta sonra kanama riski azalacağından bu dönemde cerrahi yapılabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren hastanın enfeksiyon geçtikten sonra ameliyat olması gerekir çünkü kanama riski daha az olacaktır. Hipertansiyonlu hastalarda ameliyat öncesinde tansiyon değerlerinin düzgün bir seviyeye ayarlanması operasyon esnasında kanamanın daha da az olmasına yardımcı olur.

3- ELEVASYON:
Yapılan kesi hattından girilerek mukoperikondrium (burun mukozası ve kıkırdak zarı)  nazal septum kıkırdağından sıyrılarak ayrılır.
 

4- SERBESTLEŞTİRME:
   Serbestleştirme işlemi ile eğri olan septum kıkırdağı çevredeki kemik yapılardan ayrılır. Bu işlem esnasında burun desteğinin korunması için yeterli kıkırdak dokunun sağlam bir şekilde bırakılmasına özen gösterilmelidir. Eğer septum kıkırdağı tabandan ayrılmışsa daha sonra kıkırdağın boyutu ayarlanarak orta hatta tespit edilmek üzere tabandan serbestleştirilir.

5- ŞEKİLLENDİRME VE YERLEŞTİRME:
    Şekillendirme işleminde operasyon sonrasında kalıcılığı olan bir onarım hedeflenmelidir. Düzgün bir kıkırdak yüzey için eğrilikler ve kırık hatları çıkarılır. Bu çıkarılan kısımlar şekillendirilmiş kıkırdaklar alındıkları bölgeye uygun bir boyutta tekrar konulurlar.  Nazal septumun üst ve ön bölümündeki L şeklindeki yapının yeterli miktarda korunması burun desteği açısından önemlidir.

6- FİKSASYON (Sabitleme):
 Nazal septum burun tabanından ayrılmış ise burun tabanı  ile nazal septum ilişkisi yeniden dikişle sağlanır. Nazal septumdan ayrılmış olan mukoperikondrium dikişler ve sonrasında burun tamponları yardımıyla orta hatta getirilip tespit edilir. Ameliyatın her aşamasında kanama  kontrolüne dikkat edilmelidir. 

Septoplastinin olası komplikasyonları

a-) Kanama
b-) Septal hematom :
c-) Septal abse
d-) Semer burun deformitesi
e-) Septal perforasyon
f-) Üst dudak ve dişlerde duyu kaybı
g-) İntranazal sineşi
ı-) BOS kaçağı, kafa içi yaralanma, koku kaybı, kafa içi enfeksiyon, kavernöz sinüs trombozu
i-) Burun ucunda düşme, kolumellada retraksiyon ve alar tabanda genişleme

Septoplasti Aşamaları​

1- AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK VE ANESTEZİ:
Septoplasti operasyonu genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir. Ameliyat genel anestezi altında yapıldığında kontrollü hipotansiyon sağlandığında kanama daha az görülür. Cerrah ameliyat esnasında kanamaların az olması için ameliyatın başlarında burun bölgesine lokal infiltrasyon tercih edebilir.

2- İNSİZYON:
    Nazal septumdaki eğriliğin konumuna ve tipine göre cerrah çeşitli insizyonları (kesileri) tercih edebilmektedir. 

Hemitransfiksiyon ve Killian kesileri burun içinden girilerek yaılan ve kapalı rinoplastide sıkça kullanılabilen kesiler olmakla beraber cerrah ileri dereceli defomiteli burunlarda açık teknik septoplasti tercih edilebilir. Bu durumda heriki burun deliği arasındaki sütuna (kolumellaya) kesi uygulanarak bu bölgeden nazal septuma ulaşım gerçekleştirilebilir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)