Toplumsal Cinsiyet

Yazar Hayriye Pervin Karakaş ÖztürkPsikiyatrist • 30 Haziran 2021 • Yorumlar:

Yeni insanlarla karşılaştığımızda ,onları erkek yada kadın olarak ayırırız.İnsanları ve nesneleri erkek yada dişi olarak gruplara ayırma sürecine toplumsal cinsiyet damgalaması adı verilir.Fiziksel özellikleri bize bu konuda ipuçlarını verir.Anababalar çocukların cinsiyetleri açıkça anlaşılabilecek biçimlerde giydirirler.Erken yaşlarda çocuklar,oyuncak bebeklerin ve pişirme araç ve gereçlerinin kızlar;oyuncak kamyon ve silahlarında erkekler için olduğunu öğrenirler.Dört yaşındakilerin çoğunluğu polisliğin ,inşaat işciliğinin,askerliğinin erkek;sekreterlik,öğretmenliğin ise kadın işleri olduğuna inanır.Toplumsal cinsiyet tiplemesi yetişkinliktede devam eder.Evli çiftler genellikle çimenleri biçme ,çöpleri atma,mangal yakma gibi erkeğin işleriyle;ev temizliği ve çocuk bakımı gibi kadın işleri arasında ayırım yaparlar.

Çocuklar olarak,erkek ve kızlardan farklı beceriler öğrenmeleri ve farklı beceriler öğrenmeleri ve farklı kişilikler geliştirmeleri beklenir.Yetişkinler olarak karı ve koca ,anne ve baba olarak cinsiyetle ilişkin roller üstlenirler.

Bir kişiyle ilgili algımızı ,ona ve davranışlarına ilişkili değerlendirmemizi o kişinin cinsiyeti ne ölçüde etkiler.Erkek ve kadınların kişisel özellikleri hakkındaki inançlara toplumsal cinsiyet kalıp yargıları adı verilir.Toplumsal cinsiyet rolleri ve yargıları toplumsal rol ve etkinliklerde önemli bir etki yaratmaktadır.Yine aynı şekilde her iki cinsiyetin kitle iletişim araçlarında temsiline baktığımızda bu kalıpyargıları çok net olarak görmekteyiz.

Bunların önemi değişen toplum ihtiyaçları ve koşullarıyla birlikte kadın ve erkeklerle ilgili bu inanışlar kadınların ve erkeklerin ilişkilerine ,mesleki ve sosyal yaşam alanlarınada yansımaktadır.Cinsiyet farklılıkları çeşitli biyolojik etmenler tarafından etkilenir.Hormonların etkileri kadar beyindeki cinsiyet farklılıkları önemlidir.İnsan davranışlarındaki bu biyolojik farklılıklar yadsınamamakla birlikte toplumsal yaklaşımlarında cinsiyet rollerinin gelişimindeki rolü çok önemlidir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)