Ülkemizde Boşanma ve Nedenleri

Yazar Meliha Işık • 15 Ağustos 2023 • Yorumlar:

Aile; var olan kan bağı yoluyla veya evlilik ve diğer yasal yollarla, akrabalık ilişkisi içine giren ve grubu oluşturan bireylerin birçok ihtiyacının karşılandığı toplumsal birimdir.

Evlilik; üyeleri arasında ait olma duygusunun paylaşılması ve bunun sevgi, saygı, dayanışma içerisinde sürdürülmesi amacı güden topluluk. Evlilik birliği karı-koca olma rolleriyle başlayıp, çocuk eşlik ettiği zamanda ebeveynlik rolünün eklenmesiyle devam edebilir.

Evliliğin çeşitli nedenlerle sürdürülememesi durumunda eşlerin ortak kararı sonucu veya çiftlerden birinin tercihi ile boşanma meydana gelebilir.

Boşanma, eşlerin hayattayken kanunlar çerçevesinde hakim kararıyla evliliklerine son vermeleridir.

ÜLKEMİZDE BOŞANMA

Evlilik birliğinin sonlandırılması sadece ülkemizde değil Dünya’ da genel bir toplumsal sorun olarak değerlendirilir. Ancak kültürel sebeplerin ağırlıkta olmasıyla ülkemizde boşanma genellikle olumsuz karşılanmaktadır. 2007 yılında ülkemizde yapılan araştırmalara göre boşanmanın %38.7’si ilk beş yıl içerisinde gerçekleştirildi. Araştırmaya göre son yıllarda dikkat çeken bir durum söz konu olmakta. 20 yıl ve daha uzun süren evliliklerde bundan önceki yıllara oranla bir artış söz konusudur.

Yine ülkemizde yapılan bir diğer araştırma da kadın-erkek cinsiyetine göre boşanma nedenleri incelendiğinde;

Boşanma sürecini yaşayan her birey aynı duygulardan veya aynı dönemlerden geçmeyebilirler.

BOŞANMA NEDENLERİ

Boşanma nedenleri kanunlar önünde yani kadın ve erkeğin evlilik birliğini koruma altına alan Medeni Kanun’da sınırlı sayıda ele alınmıştır. Genel başlıklar altında özel nedenler olarak sınıflandırma yapılmıştır.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri sayılmış olup, özel haller olarak:

 • Zina

 • Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

 • Terk

 • Akıl hastalığı

 • Evlilik birliğinin sarsılması

Özel Nedenler:

 • Ekonomik sebepler

 • Eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları

 • Cinsel sorunlar

 • İletişim bozukluğu

 • Eşlerden birinin ihaneti

 • Aile içi şiddet

 • Zevk ayrılıkları

 • Eşlerin birbirlerini ihmal edişi

 • Ailelerin aşırı müdahalesi

 • Eşlerden biri ya da ikisinin ailelerine bağımlı ya da zayıf kişilikte olmaları

 • Çocuk olmaması

 • Ciddi ekonomik ve sınıfsal farklılıkları

 • Yaş farkının fazla olması

 • Erken yaş evlilikleri

 • Aile baskısı ile evlendirmeler

 • Taraflardan birinin ani kişilik ve yaşam pratiğinin değişmesi

 • Psikiyatrik sorunlar

 • Uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)