Adres

Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan
Acıbadem Adana Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Holter Izlemi

Kalp Kapakçığı Değişimi

Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti +120 daha fazla

Norwood Ameliyatı

Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)

Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Ve Damar Hastalıkları
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Muskuler Brıdge
Tümünü göster

Hizmetler

Holter Izlemi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kardiyak Stent


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Ekg


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Perikardiyosentez


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Nebulizatör


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Hemaferez


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Homogreft Kapak


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Enjeksiyon Im


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Anjiyoplasti


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Venografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Skleroterapi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Filebografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Aterektomi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Ross Ameliyatı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Torakotomi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Transkateter


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kardiyoversiyon


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Anjiyogram


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kolesterol Testi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Anjiyografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Laparoskopi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Komissürotomi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Robotik Cerrahi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Damar Ameliyatları


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Homosistein


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Eforlu Ekg


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Endarterektomi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Arteriografi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Döşeme Mah. Cumhuriyet Cad.No:66, Seyhan

Acıbadem Adana Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
14 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
Konum: Acıbadem Adana Hastanesi

Dr bülent beyle tanışmamız bir tavsiye üzerine idi Randevu alıp karşılaştığımızda gerek insanlığıyla gerek güleryüzlülüğle kendisi güven verdi ilk önce Allaha sonrada kendisine teslim ettim kendisini iki damar değiştiler personeli hastane çalışanları hemşireleri ve yardımcı doktorlarına çok teşekkür ediyorum 4 günde ayağa kaldırrız dediler ve çabucak toparlandım bugün aşağı yukarı 15 gün oldu kendimi iyi hissediyorum teşekkür ediyorum acı badem hastanesinede ayrıca teşekkür ediyorum .


H
Konum: Acıbadem Adana Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

Sizin gibi bir hekim ile karsilasmamiz mucizeydi. Babamin ameliyati icin o kadar endiseliydikki ama sizin guler yuzunuz deneyimleriniz bilgileriniz sayesinde endiselerimiz kalmadi. Cok şükürki cok guzel bir ameliyat sonucu umutlarimiz yeserdi. Sizler gibi hekimlerimizin oldugunu bilmek kendi canimizi emanet edebilecegimiz hekimlerin olmasini bilmek cok guzel. Allah razi olsun. Hic tereddutsuz size ve ekibinize canimizi emanet ederiz. Size minnetterlagimiz sonsuza kadar devam edicek dualarimiz sizinle. Allah razi olsun sizden.


Dünya döndükçe bülent beye darlk yüzü göstermesinn allah razı olsn bütün kalp damar doktorlarndan hepsi çok iyi bülent bey gbi mütevazi doktorlar çok iyi çok tşkr edriz Babam 'ın ameliyatından çok korkuyordk başka hastanede babamn kalp kapakçıgnın açıklıgnı ve kötü oldgnu göremediler ..ACIBADEM HASTANESİNDEN bütün tetkıkler sonucu ortaya cıkdı 3 damar ve kalp kapakçıgı takıldı BÜLENT beyin emegine saglık


M

2013 yılında adana acıbadem hastahanesinde çok değerli hastahane personelleri ve prof dr.Bülent beyin mükemmel ilgi alakası ve operasyonu neticesinde açık kalp ameliyatı ve kalp kapağı değiştirilen dünyadaki en değerli varlığım olan ANNEM i önce Yaradanın sonra elini ayağını öpsem hakkını ödeyemiyeceğim prof dr Bülent beyin bilgisi ilgisi tecrübesi hastahanesi ekibi ....Rabbim sizlerden razı olsun iyiki varsınız Allah sizleri ve sizler gibisini bu milletin üstünden eksik etmesin .... hocam her zaman kalbimizde ve dualarımızdasınız...:)))) Burak Yücesoy OSMANİYE


O

4 Damarım tıkalıydı . Cok kararsızdık korku vardı endişe vardı . Kime sorduysak bizi doktor bülent beyi tavsiye ettiler ve düştük yollara . Doktorumla konuştuk ve amelıyta girdik ve cok başarılı geçti . Şuan çok şükür iyiyim . Burdan doktor bülent beyi çok ama cok tşk ediyorum emeği çok büyük . Ve Bize yardımcı olan herkese çok çok tşk edıyorum allah hepsinden razı olsun . İnanın tüm kalbimle söylüyorum acı badem hastenesi gercekten bir lütuf olarak geldi önümüze allah eksik etmesin .


H

Benim kalp damarlarımda tıkanıklık vardı Adanada kime gideyi diye sorarken bir yakınım bana Bülent hocayı önerdi bende ona gittim 3 damarım değişti 4 günde taurcu oldum allah ondan razı olsun şimdi kendimi koşacak kadar iyi hissediyorum 3 aydır sanki ameliyat olmamış gibiyim


F

2013 Haziran ayında asd amelitaı oldum.ameliyat yerim o kadar aşağıda ki görmedikleri için amliyat olduğuma inanmıyorlar.Titiz çalışmasından ve özverilerinden dolayı Bülent Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum


E

hocam işinde uzman takdire şahan bir kişidir mesleğine ve kendisine düşen görevleri hızlı ve dikkatli yapmaya gayrettinden dolayı kendisini kutlar yolu açık olmasını dilerim


M

bülent bey benimde aort kapagımı degiştirdi şu anda çok rahatım HULUSİ ÖNAL ADANA/seyhan


Z

ben öncelikle tüm acıbadem personel vede tüm doktorlarımıza öncelikle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum özelliklede bülent beye ben hatay iskenderunda uturmaktayım babam kalple ilgili sorunuyla karşılaştık ve bize acıbademi önerdiler öncelikle bilmediğimiz başımıza böyle bişe gelmediği için ister istemez bi korkuyla gittik fakat oradaki ilgi alaka bize inanın bi öz güven verdi buda bizi rahatlattı sonuç babam başarılı bi oparasyonla tekrara aramıza saglıklı bişekilde döndü herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.şunuda söylemeden geçemicem allah göstermesin ama inanın gözü kapalı gidin görün hizmeti.ben böyle sistemi oturmuş bi hastaneyle karşılaşınca inanırmısınız başka bi hastaneye gitme geregi duymuyorum.saygılarımla ziya arat.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Ve Damar Hastalıkları
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Muskuler Brıdge
Tümünü göster