Adres

Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Şişkinlik
  • Anevrizma
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Ablasyon


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Anjiyografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Anjiyogram


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Anjiyoplasti


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Aort Kapak Replasmanı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Arteriografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Aterektomi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Balon Valvüloplasti


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Biventriküler Pacemarker


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Cox-Maze Prosedürü


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Efor Treadmil Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Eforlu Ekg


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Ekg


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Eko(Ekokardiyografi)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Ekogram(Ultrason)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Elektrofizyolojik Test


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Enjeksiyon Im


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Enjeksiyon Iv


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Esd (Sedimantasyon)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Farmakolojik Stres Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Geçici Kalp Pili


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Hdl Kolesterol Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Hemaferez


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Holter Izlemi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Homogreft Kapak


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Homosistein


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kalp Nakli


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kalp Pili Takılması


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kalp Transplantasyonu


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kalıcı Kalp Pili


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kan Elektrolit Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kardiyak Anjiyografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kardiyak Kateterizasyon


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kardiyak Stent


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kardiyoversiyon


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Karotis Ameliyatı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Karotis Endarterektomi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Karotis Ultrasonu


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kolesterol Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Komissürotomi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Koroner Anjiyogram


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Koroner Anjiyoplasti


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Ldl Kolesterol Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Mekanik Protez Kapak


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Mikrovasküler Kırpma


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Miyokardiyal Biyopsi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Nebulizatör


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Nükleer Stres Testi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Pacemarker Implantasyonu


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Periferal Vasküler Bypass


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Perikardiyosentez


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Perkütan Komissürotomi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Radyal Anjiyografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Stres Ekokardiyografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Venografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi, Sur

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
H

Akedemik başarıları. El becerisi ve allahın verdiği yetenek ve el şifası. Hasta onlardan memnunlugu. Ve herkese kapını sonuna kadar açması. Şefkati hoş görülüğü. Herşeye yeterli.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Şişkinlik
  • Anevrizma
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster