Adres

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Sigortasız hastalar


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +122 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Asendan Aort Anevrizması
  • Kronik Venöz Yetmezliği
  • Fallot Tetralojisi
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Anjiyografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Anjiyogram


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Anjiyoplasti


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Arteriografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Aterektomi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Balon Valvüloplasti


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Damar Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Efor Treadmil Testi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Eforlu Ekg


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Ekg


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Endarterektomi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Enjeksiyon Im


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Enjeksiyon Iv


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Filebografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Hemaferez


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Holter Izlemi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Homogreft Kapak


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Homosistein


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Jackson Pratt Dren


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Stent


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kardiyoversiyon


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Karotis Ameliyatı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Karotis Endarterektomi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Karotis Ultrasonu


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kateter Yerleştirme


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Kolesterol Testi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Komissürotomi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Koroner Anjiyogram


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Laparoskopi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Laserasyon Onarımı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Nebulizatör


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Norwood Ameliyatı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Nükleer Stres Testi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Perikardiyosentez


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Robotik Cerrahi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Ross Ameliyatı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Skleroterapi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Torakotomi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Transkateter


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Vasküler Cerrahi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Vega


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Venografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


İbni Sina Mah. Sopalı Mevkii, Derince

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

T

Harika bir ameliyat geçirdim hakan bey ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum ikinci ameliyatımı da kendisinin yapmasını ümit ediyorum


B

Doktorumuz başarılı. Teşekkür ederim.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Asendan Aort Anevrizması
  • Kronik Venöz Yetmezliği
  • Fallot Tetralojisi
Tümünü göster

İlgili aramalar