Adres

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
American Life Hayat Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, + 8 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +116 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Emboli
  • Kalp Hastalıkları
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Alt Ekstremitelerde Venografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Anjiyografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Anjiyogram


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Anjiyoplasti


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Anterior Mediastinotomi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Aort Kapak Replasmanı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Arteriografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Arteriyel Switch Ameliyatı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Aterektomi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Atriyal Septal Defekt Onarımı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Balon Valvüloplasti


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Bebek Kalp Ameliyatları


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Biventriküler Pacemarker


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Cox-Maze Prosedürü


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Damar Ameliyatları


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Damar Cerrahisi Ameliyatları


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


David Ameliyatı (Prosedürü)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Disseksiyon Ameliyatları


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Efor Treadmil Testi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Eforlu Ekg


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Ekg


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Ekogram(Ultrason)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Elektrofizyolojik Test


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Endarterektomi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Endovasküler Cerrahi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Enjeksiyon Im


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Enjeksiyon Iv


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Esd (Sedimantasyon)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


EVAR (Endovasküler Tedavi)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Femoropopliteal Bypass


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Filebografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Hemaferez


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Holter Izlemi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Homogreft Kapak


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Homosistein


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Jackson Pratt Dren


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kalp Bypass Ameliyatı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kalp Kapakçığı Değişimi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kalp Transplantasyonu


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kalp Tümörü Ameliyatları


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kan Elektrolit Testi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kardiyak Anjiyografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kardiyak Stent


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kardiyoversiyon


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Karotis Ameliyatı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Karotis Endarterektomi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kateter Yerleştirme


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Kolesterol Testi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Komissürotomi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Konjenital Kalp Cerrahisi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Koroner Anjiyogram


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Koroner Anjiyoplasti


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Koroner By-Pass Ameliyatı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Laparoskopi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Laserasyon Onarımı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Mekanik Protez Kapak


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Mikrovasküler Kırpma


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Mikrovasküler Oklüzyon


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Mitral Kapak Tamiri


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Nebulizatör


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Norwood Ameliyatı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Nükleer Stres Testi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Pacemarker Implantasyonu


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Periferal Vasküler Bypass


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Perikardiyosentez


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Perkütan Komissürotomi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Preoperatif Değerlendirme


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Ross - Konno Ameliyatı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Ross Ameliyatı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Skleroterapi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Torakotomi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Transjugüler Şant (Tips)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Transkateter


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Variköz Ven Skleroterapisi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Vasküler Cerrahi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Venografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital


Çocuk Kalp Ameliyatları


1644 Sokak no:2/2, Bayraklı

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
7 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan

Sayın DOÇ.DR.HAYDAR YAŞA hocamdan allah razıolsun 22*09*2015 tarihinde babam ABDÜLKADİR BİÇER kalp krızi geçirdi acilen bayraklıcentralhosbital hastanesine gittik acil girişten giriş yaptık ertesi gün anjıyo oldu fakat 3 damar tıkalı oldugu ve kurban bayramı tatili olması nedeni ile28*09*2015 tarihine kadar hastanedeyattık 29*09*2015 tarihinde doç.dr haydar yaşa hocam tarafından açık kalp amaliyatı oldu babam 05*10*2015 tarihinde taburcu edildik* bu süre içinde her an bizimle vediger hastaları ile bizzat ilgilenen doç.dr .HAYDAR YAŞA hocamdan allah razı olsun işini vehastalarını bukadar düşünen ve insanları seven bir doç.dr. beni çok memnun etti allah razı olsun*hocamdan


L

Selam benim 78 yasindaki annemin kalp ameliyatini basariyla yaptilar.Haydar bey gercekten mukemmel bir doktor hastasiyla cok ilgileniyor ameliyattan sonra yine takibini cok iyi yapiyor.Haydar ve tum ekibine sonsuz tesekkurler.


A

bugun kalp ameliyatı olan babamız süleyman meşin ailesı olarak başta doktorumuz haydar bey ve ekip arkadaşlarına çok teşekkur edıyoruz kolay bir ameliyat geçirmedık fakat başarınız ve insanlıgınız ıle kolay atlattık teşekkürler CENTERAL HOSPETAL!


Ö

Babam bypass oldu ve durumu gayet iyi ve izlenimlerimiz sonucunda;İşini bu kadar çok seven ve hastalarıyla yakından ilgilen doktorumuz haydar beye çok tesekkür ediyorum.Yine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum.


N

mükemmel bir doktor işine ve hastalarına çok bağlı. merhametli güleryüzlü..herşeyi açıklıyor. yardımcı oluyor...ayrıca ameliyat ile ilgilli şeyleri çok güzel anlatıyor...


H

Bir insanın kendi görev alanına ait bir durumun iyi cevap olabilmesi için alakalı veya yaptığı o işi sevmesi lazım.inanıyorumki Doç.Dr.Haydar YAŞA'nın kendi işini çok sevdiğinden şüphem yoktur.Kendisinin işinde başarıların devamını diliyorum.Allah böyle işini seven dolayısıyla insanı seven doktorlardan bizi mahrum bırakmasın.


M

çok iyi bir hekim ve insan


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Emboli
  • Kalp Hastalıkları
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster