Adres

İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya
Gözde Sıtmapınarı Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Allianz Sigorta, Axa Sigorta, Anadolu Sigorta, + 4 daha fazla
0850 333.....

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +85 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. İzzet Tandoğan, Gözde Sıtmapınarı Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Anevrizmalar
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1989
 • Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Uzmanlık, 1999
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik, 2000
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Ablasyon


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Anjiyografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Anjiyogram


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Anjiyoplasti


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Arteriografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Aterektomi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Balon Valvüloplasti


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Efor Treadmil Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Eforlu Ekg


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Ekg


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Enjeksiyon Im


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Enjeksiyon Iv


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Geçici Kalp Pili


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Hemaferez


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Holter Izlemi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Homogreft Kapak


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Homosistein


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kalp Nakli


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kalp Pili Takılması


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kardiyak Stent


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kardiyoversiyon


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Karotis Ameliyatı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Karotis Endarterektomi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Karotis Ultrasonu


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Kolesterol Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Komissürotomi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Koroner Anjiyogram


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Nebulizatör


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Nükleer Stres Testi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Perikardiyosentez


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Radyal Anjiyografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Venografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İnönü Caddesi Niyazi Mahallesi No:145, Malatya

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
7 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan

Carpinti sorunum vardi bes aydir gittigim doktorlar test yapip gonderdiler testler temiz cikiyor diye.bizde arastirma yaparken malatyada prof
izzet tandogani bulduk gorustuk ucakla malatyaya gittik.doktorbey basarili bir islemle sorunu cozdu 15 dk da cozdu allah razi olsun.insanlik yonunden olsun maddi olsun cok yardimci oldu.boyle iyi doktorlarin hala oldugunu bilmek guzel.allah saglikli uzun bir omur versin degerli hocama adam gibi adam.


Öncelikle İzzet Hocam'a buradan can-ı gönülden tekrar teşekkür etmek istiyorum. 2013 yılında taşikardi rahatsızlığım olduğunu öğrendim ve 1 kez farklı bir doktor arkadaş tarafından ablasyon yapıldım. Ama rahatsızlığım artarak devam edince hemşire olan ablamın tavsiyesiyle İzzet Hocam'a muayene amaçlı gittim. Fakat Hocam aynı gün 2.bir ablasyonla inşaallah sorunu çözdü. Tabii şifa önce Allah'tan. Ama kafanızda soru işareti kalmasın istiyorsanız, İzzet Hocam ve ekibine tereddütsüz kendinizi veya hastanızı teslim edebilirsiniz. Sağlıklı ve sağlıcakla kalın.


E

Syn Prf iZZET TANDOGANA SONSUZ TESEKKUR EDERIM BENCE ATATURKUN BENI TURK HEKILERINE EMANET EDIN DEDIYI HEKIMLERIN ILKIDIR O USTUN INSSANA SONSUZ TESEKKUR EDERIM BEN ISTANBULDAN ENGI BINALI SELAMLAR


M

kalbimde çzrpıntı baş dönmesi akabindede bayılma noktasına kadar geliyordum. işimden dolayı manisada olduğum için birkaç kez doktora gititim ama ksa ağrsı deyip gönderdiler enson 28 ocakta fenalaştım maraşta olduğum için burdada hasteneye gititm ama bir sonuç alamadım daha sonra kendi memlektim olan malatyaya geldim tedavi için 1 şubata hasteneye geldim ve kalbimde iki damarın birleşik olduğu tespit edildi hocamız aynıgün kalpte elektro fizyoljik çalışma yaptı ve yeniden doğmuş gibi oldum şuan çok rahatım hocamız işini severek yapıyor ayrıca hastasına karşı çok iyi davranıyor. izet bey gibi doktorlara sahip olduğumuz için çok şanlısıyız hocamıza ailece teşekür ederiz saygılar sunarız AVCU ailesi


S

çok değerli hacamız izzet beyi daha öncedende tanıdığım için yapmış olduğu tüm tedavi ve operasyonlarda göstermiş olduğu başarıdan dolayı kendisine sonsuz teşekkür edrim benim annemde onun tedavileri sonucu şimdi sorunsuz bir şekilde hayatını sürdürüyor tekrar sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve her zaman sağlık adına sizin gibi hekimere ihtiyacımız var sonsuz başarılar


T

Anneme yaptığınız tedavi ve gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Bu kutsal mesleği severek yapan siz ve sizin gibi doktorları Allah başımızdan eksik etmesin. Allah'a emanet olun sayın hocam İstanbul'dan hastanız Telli Öztürk ve kızı Mine


A

Hastalığımızaciddiyetle yaklaştı ve çözüm üretti. Teşekkür ediyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. İzzet Tandoğan, Gözde Sıtmapınarı Hastanesi'nde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Anevrizmalar
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1989
 • Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Uzmanlık, 1999
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik, 2000
Tümünü göster

Deneyimler

 • Ankara Onkoloji Hastanesi Anestezi Kliniği
 • Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları