Mahmut Tuna Katırcıbaşı, Kardiyoloji Adana

Prof. Dr. Mahmut Tuna Katırcıbaşı

Kardiyoloji

12 görüş

Adres

Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Çukurova, Adana
Medline Adana Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Kabul edilen yaş grubu: yetişkin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +82 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Hakkımda

Nisan 1974 Adıyaman doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi kadir-şinas insanların yaşadığı bu küçük, şirin şehirde tamamladım. Üniversite eğitimim 19...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ablasyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Anjiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Anjiyogram


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Anjiyoplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Arteriografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aterektomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Eforlu Ekg


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ekg


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Enjeksiyon Im


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Hemaferez


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Holter Izlemi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Homogreft Kapak


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Homosistein


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Nakli


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyak Stent


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyoversiyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kolesterol Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Komissürotomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Nebulizatör


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perikardiyosentez


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Venografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
12 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
Y
Konum: Medline Adana Hastanesi Diğer

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı hocam bizzat annemin rahatsızlığında yakından alakadar olarak tansiyon ilaçlarını düzenlşemiş, takibini yapmıştır.Son derece ilgili,güler yüzlü,bilgili ve deneyimli bir hekimdir.Kendisine sonsuz teşekkürler ve saygılar sunarım.


Z
Konum: Medline Adana Hastanesi Diğer

Dr Tuna Hocamla Medline hastanesinde tanıştık.zaten bir kaç yakınım daha önce çalıştığı ortadoğu hastanesinden kendisinin hastasıydı.şehir hastanesinde anneanneme yapılan anjiyo sonrası 3 damarında hastalık olduğu söylenerek ameliyat önerildi.fakat ileri yaşta olduğu için ameliyat fikri bize çok ürkütücü geldi.bizde araştırarak yakınlarımızında tavsiyesi ile tuna hocamı bulduk sağolsun 15 gün önce annanemin 3 damarına 45 dk gibi zamanla stent takarak ve daha da önemlisi 24 saat sonra taburcu ederek anneannemizi bize bağışladı.sağolsun hocam iyiki varsınız teşekkürler


A
Konum: başka bir yer Stent(Koroner Anjiyoplasti)

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı ile ilgili bilgileri internet sitesi üzerinden edindim. Babam kalp krizi sonrası acil anjiyo müdahalesi gördü. Dört damarı açıldı, iki damara stent takıldı. Taburcu sonrası anjiyo raporunu ve komplikasyonlarını Tuna Bey ile görüştüm. Kendisi durumu değerlendirdi ve detaylandırdı. Açıklamalarından ve ilgisinden çok memnun kaldım.


B

Annemi muayeneye getirdik kalp sıkışması vardı servis yatışı verip takibe aldı yüksek kalitede ilgi ve alaka gösterdi. Adana'nın şüphesiz en kaliteli doktoru.


G

Babamı evde şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı sıkıntısıyla acil hastaneye getirdik.Tuna bey acil müdaheleyle anjiografiye aldı sağ kalp damarına stent taktı sorunsuz bir yoğumbakım süreci sonunda taburcu olduk ve uzun bir zamandr belirgin bir şikayetle karşılaşmıyoruz. Kontrol muyenelerimizde bizi güler yüzüyle karşılayıp kardiyak açıdan her defasında her işlermi gerçekleştiriyor. İçimizde kalbimiz de son derece rahat. Teşekkürler Tuna Beyy


S

Sayin Tuna bey arkadasimin ameliyatini yapti hastalarina olan ilgisi hassasiyeti hastalik konusunda kesin teshisi ve tedavisini takdir ettim başarılarinin dewamini dilerim.


S

anjiyografi öncesi ve sonra yakından ilgilenen hastalarına güler yüzünü esirgemeyen başarılı ve anlayışlı aile doktorumuz başarılarınızın devamını diliyorum sevgiler


Ü

Annemin çarpıntısı nedeniyle size başvurdugumda güleryüzünüz ve ilginizden hem ben, hem annem çok memnun kaldık.Yaptıgınız muayene sonucu uyguladıgınız tedaviden, annem eski saglıgına kavuştu.Size sonsuz teşekkürlerimizi sunar başarılarınızın devamını dileriz


F

Dr. M.Tuna KATIRCIBAŞI hekimliği konusunda fazla yoruma gerek yok bana göre bir kaç örnek olarak kendi yakınımdan direk örnek babamın Tuna beyle tanışana kadar düzenli bir dr u yoktu şuan ki durumunda ise en ufak bir şeyde gönül rahatlıgıyla direk gelebildiği bir hekim acil başka merkezlerde (şehir dışıda buna örnek ) yaptırmış olduğu tetkik sonuçlarını bile kendisinin değerlendirmesini istemesi tamamen verilmiş olan bir güven ve işini gerçekten iyi yapması sonucu olduğunu düşünüyorum en ufak bir yakınımızı dahi tereddütsüz yönlendirebiliyoruz. sadace helimliği değil güler yüzlülüğü ve sabrıda bunlara örnek :)


Ö

HASTALIĞIMIZ KONUSUNDA AÇIK VE NET TEŞHİSİ,MUAENESİ,GÜLER YÜZLÜ,SABIRLI OLUŞU,TEK KELİMEYLE ÖNCE HARİKA BİR İNSAN SONRA,DOKTORLUĞUNDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Nisan 1974 Adıyaman doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi kadir-şinas insanların yaşadığı bu küçük, şirin şehirde tamamladım. Üniversite eğitimim 19...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster