Mahmut Tuna Katırcıbaşı, Kardiyoloji Adana

Prof. Dr. Mahmut Tuna Katırcıbaşı

Kardiyoloji

16 görüş

Kaydet


Adres

Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Çukurova, Adana
Medline Adana Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Sigortasız hastalar


Kabul edilen yaş grubu: yetişkin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +82 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Hakkımda

Nisan 1974 Adıyaman doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi kadir-şinas insanların yaşadığı bu küçük, şirin şehirde tamamladım. Üniversite eğitimim 19...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ablasyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Anjiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Anjiyogram


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Anjiyoplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Arteriografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Aterektomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Eforlu Ekg


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ekg


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Enjeksiyon Im


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Hemaferez


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Holter Izlemi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Homogreft Kapak


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Homosistein


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Nakli


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyak Stent


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kardiyoversiyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Kolesterol Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Komissürotomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Nebulizatör


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perikardiyosentez


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Vega


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Venografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Belediye Evleri Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 234, Adana

Medline Adana Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
16 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
S
Doğrulanmış kullanıcı
Konum: Medline Adana Hastanesi Kalp Kapağı Replasmanı

Merhaba 11 sene önce kalp rahatsızlığı problemi ile ilgili Tuna Beye basvurdum ve muayene oldum.Kalp kapakçığı problemi tanısı konuldu. Bu süreçte Tuna Bey tarafından gerekli kontrollerim yapılarak takibim düzenli yapıldı. Tansiyon ve çarpıntılarım doğru ilaç tedavisi ile şifa buldu. INR takiplerimi yaparak beni hiç mağdur etmedi .Hala da düzenli şekilde muayene ve takibim devam ediyor Tuna Bey tarafından. Hem alanında yetkin hem de güler yüzlü tavırlarıyla böyle bir doktorum olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Teşekkürler Tuna Bey...


N
Doğrulanmış kullanıcı
Konum: Medline Adana Hastanesi Aritmide Ablasyon Tedavisi

Tuna Hoca ile annemin ritim bozuklugu nedeniyle hastaneye yattigimizda tanistik uyguladigi tedavi ve gosterdigi hassasiyetiyle ritim düzeldi ve hastaneden çıkış yaptık sonrasında anneme kalp pili taktı ve durumu kontrol altına alabildik halen de takibini yaparak uzun yıllardır kardiyoloji doktorumuz oldu, hekimliğindeki profesyonelliği, hastalarıyla olan bireysel ilişkisi muazzam. Bir dönem şehir dışındayken bile muayeneye dahi peşinden gitmisligimiz olan muhteşem doktorumuz. Hersey icin çok tesekkurler iyi ki varsınız Hocam


B
Doğrulanmış kullanıcı
Konum: Medline Adana Hastanesi Anjiyografi

Tuna hocom görevinde başaralı doktorlar arasında Güler yüzlülüğü hastayı telkinleme konusunda çok iyi geçenlerde benide anjo yapıp 2 stent taktı başarılı şekilde kendisine sonsuz teşekkürler başarılar diliyorum


V
Doğrulanmış kullanıcı
Konum: Medline Adana Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)

Derin ven trombozu ve akciğer embolisi şikayeti ile müracaat ettim. Tuna hocam ilk dakikadan itibaren tüm tedavi süresince yakından ilgilendi. Sıkı bir takip yaptı. Hastalık ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Kafamdaki tüm sorullara cevap alabildim. Uzun bir tedavi süreci olan bu hastalıklarda hasta doktor ilişkisinde bunlar çok önemli. İlginize çok teşekkür ederim hocam.


Y
Konum: Medline Adana Hastanesi Diğer

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı hocam bizzat annemin rahatsızlığında yakından alakadar olarak tansiyon ilaçlarını düzenlşemiş, takibini yapmıştır.Son derece ilgili,güler yüzlü,bilgili ve deneyimli bir hekimdir.Kendisine sonsuz teşekkürler ve saygılar sunarım.


Z
Konum: Medline Adana Hastanesi Diğer

Dr Tuna Hocamla Medline hastanesinde tanıştık.zaten bir kaç yakınım daha önce çalıştığı ortadoğu hastanesinden kendisinin hastasıydı.şehir hastanesinde anneanneme yapılan anjiyo sonrası 3 damarında hastalık olduğu söylenerek ameliyat önerildi.fakat ileri yaşta olduğu için ameliyat fikri bize çok ürkütücü geldi.bizde araştırarak yakınlarımızında tavsiyesi ile tuna hocamı bulduk sağolsun 15 gün önce annanemin 3 damarına 45 dk gibi zamanla stent takarak ve daha da önemlisi 24 saat sonra taburcu ederek anneannemizi bize bağışladı.sağolsun hocam iyiki varsınız teşekkürler


A
Doğrulanmış kullanıcı
Konum: başka bir yer Stent(Koroner Anjiyoplasti)

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı ile ilgili bilgileri internet sitesi üzerinden edindim. Babam kalp krizi sonrası acil anjiyo müdahalesi gördü. Dört damarı açıldı, iki damara stent takıldı. Taburcu sonrası anjiyo raporunu ve komplikasyonlarını Tuna Bey ile görüştüm. Kendisi durumu değerlendirdi ve detaylandırdı. Açıklamalarından ve ilgisinden çok memnun kaldım.


B
Doğrulanmış kullanıcı

Annemi muayeneye getirdik kalp sıkışması vardı servis yatışı verip takibe aldı yüksek kalitede ilgi ve alaka gösterdi. Adana'nın şüphesiz en kaliteli doktoru.


G
Doğrulanmış kullanıcı

Babamı evde şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı sıkıntısıyla acil hastaneye getirdik.Tuna bey acil müdaheleyle anjiografiye aldı sağ kalp damarına stent taktı sorunsuz bir yoğumbakım süreci sonunda taburcu olduk ve uzun bir zamandr belirgin bir şikayetle karşılaşmıyoruz. Kontrol muyenelerimizde bizi güler yüzüyle karşılayıp kardiyak açıdan her defasında her işlermi gerçekleştiriyor. İçimizde kalbimiz de son derece rahat. Teşekkürler Tuna Beyy


S

Sayin Tuna bey arkadasimin ameliyatini yapti hastalarina olan ilgisi hassasiyeti hastalik konusunda kesin teshisi ve tedavisini takdir ettim başarılarinin dewamini dilerim.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Nisan 1974 Adıyaman doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi kadir-şinas insanların yaşadığı bu küçük, şirin şehirde tamamladım. Üniversite eğitimim 19...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster

İlgili aramalar