Adres

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ambulatuvar Kardiyak Izleme +93 daha fazla

Anjiyografi

Anjiyogram

Anjiyoplasti

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Böbrek Taşı
  • Su Çiçeği
  • Tonsillit
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Anjiyografi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Anjiyogram


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Anjiyoplasti


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Apgar Skoru


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Arteriografi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Büyüme Hormonu Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eforlu Ekg


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Ekg


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Enjeksiyon Im


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Fototerapi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Hemaferez


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Holter Izlemi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Homogreft Kapak


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Homosistein


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalp Nakli


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kardiyak Stent


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kardiyoversiyon


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Kolesterol Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Komissürotomi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Nebulizatör


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Perikardiyosentez


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Periton Diyalizi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Tam Kan Sayımı-Hemogram


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Tüberkülin Deri Testi(Tdt)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Venografi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


X-Ray


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Yenidoğan Işitme Taraması


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Yenidoğan Takibi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Çocuk Gelişim Testi


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi


Çocuk Immünizasyonu(Aşılanması)


Eski İstanbul Yolu Umuttepe, İzmit

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
H

16.10.2010 tarihinde dağan kızm hiranur ege üniversitesindeyken kons ile kardiyolojiye gönderdiler murat ben vsd tahşisi koydu solunum sıkıntısıda olan anestezi almakta zorlanıyordu 2 yıl buyunca haftalık aylık kontrollerde kendi evladı gibi koşturdu radyoloji kendi gidip filmler için randevu aldığı oluyordu allah senden razı olsun hocam mesleğinde başarılar


Ö

Kişiliği ve bilgisiyle örnek bir doktordur.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Böbrek Taşı
  • Su Çiçeği
  • Tonsillit
Tümünü göster