Adres

Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu
Konya Numune Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +123 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Ağrısı
  • Kalp Krizi
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyogram


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyoplasti


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Arteriografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aterektomi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Damar Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Eforlu Ekg


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ekg


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Endarterektomi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Enjeksiyon Im


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Filebografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Hemaferez


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Holter Izlemi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Homogreft Kapak


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Homosistein


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Stent


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyoversiyon


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kolesterol Testi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Komissürotomi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Laparoskopi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nebulizatör


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perikardiyosentez


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robotik Cerrahi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ross Ameliyatı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Skleroterapi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Torakotomi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transkateter


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Venografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi No:22, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
D

14/11/2013 tarihinde kalp kapağım değişti değerli hocam musa ağrış beye sonsuz şükranlarımı sunarım sanki dünyaya yeniden geldim çok teşekkür ederim derya ulutaş


M

varis ameliyatı oldum gerçekten teşekkür ederim..


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Ağrısı
  • Kalp Krizi
Tümünü göster