Adres

Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu
Konya Numune Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +123 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Ağrısı
  • Kalp Krizi
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyogram


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anjiyoplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Arteriografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Aterektomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Damar Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Eforlu Ekg


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ekg


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Endarterektomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Enjeksiyon Im


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Filebografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Hemaferez


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Holter Izlemi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Homogreft Kapak


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Homosistein


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyak Stent


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kardiyoversiyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Kolesterol Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Komissürotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Laparoskopi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nebulizatör


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perikardiyosentez


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Robotik Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Ross Ameliyatı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Skleroterapi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Torakotomi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transkateter


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Venografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:6, Selçuklu

Konya Numune Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
D

14/11/2013 tarihinde kalp kapağım değişti değerli hocam musa ağrış beye sonsuz şükranlarımı sunarım sanki dünyaya yeniden geldim çok teşekkür ederim derya ulutaş


M

varis ameliyatı oldum gerçekten teşekkür ederim..


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Ağrısı
  • Kalp Krizi
Tümünü göster