Son 30 gün içerisinde 152 profil ziyareti var

Adres

Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın
Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Nakit, Kredi kartı
0850 333.....

Randevu

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ambulatuvar Kardiyak Izleme +51 daha fazla

Anjiyografi

Anjiyogram

Anjiyoplasti

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. w...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kalp Hastalıkları
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi (Kayseri,1993)
 • İstanbul Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi (İstanbul,1998)

Fotoğraflar


Bilinen diller

Türkçe, İngilizce

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Anjiyografi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Anjiyogram


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Anjiyoplasti


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Arteriografi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Aterektomi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Eforlu Ekg


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Ekg


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Farmakolojik Stres Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Geçici Kalp Pili


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Hdl Kolesterol Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Holter Izlemi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kalp Pili Takılması


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kalıcı Kalp Pili


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kardiyak Stent


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kardiyoversiyon


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Kolesterol Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Komissürotomi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Ldl Kolesterol Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Perikardiyosentez


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Radyal Anjiyografi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Stres Ekokardiyografi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Güzelhisar Mh Albay Şefik Cd No 1 Kat 4, Aydın

Ücretler Hakkında

Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
14 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Y

Ben kalp krizi geçirdim.Başlangıçtan 45 dk sonra anjiyo yaptı.Alper Bey daha sonra hemen stend taktı ilk anda .Tesadüfen oldu tanışmamız,acilen gittik.Şans oldu Alper Bey.Tüm hizmetlerden memnun kaldım,Alper hocadan memnun kaldım.Müsaitliğim olmadığından farklı bir doktora gittim.Alper Bey'in yaptığı, uyguladığı tedavinin başarılı olduğunu söyledi.Alper Bey ile 6 ayda bir kontrollerim devam etmekte.Ben doktoruma zaman zaman problemlerim olduğunda arayıp ulaşabiliyorum,her zaman ulaşılabilir .Benim ilaç kullanımım hakkında beni yönlendiriyor,detaylı yardımcı oluyor.Beni düzenli olarak takip ediyor.Abi-kardeş gibi olduk.Ben memnunum.


V

Doktorumuzdan memnunuz,istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz,ilgileniyor bizimle.Hem hastanede hem de muayenehanede yardımcı oluyor. Bir şikayetimiz yok, alo dediğimizde bize her zaman yardımcı oluyor .Dedemin ilk nefes darlığında gittik,nefes alamıyordu dedem; bu nedenle gittik .Daha önce farklı bir doktora gitmiştik, anjiyo oldu ama özel olduğu halde ilgilenmediler.Bu nedenle doktorumuzu değiştirip Alper Bey'e gittik .Alper Bey tekrardan dedeme anjiyo yaptı .Şu anda dedem daha iyi.6 ayda bir kontrollere gidiyoruz.Her gittiğimizde dedemin farklı şikayetlerini buluyor ve ilgileniyor.


F

Hastaya yaklşımı,iletişimi iyi,teşhis ve tedavisinden memnunum.Göğüsümdeki sıkıntıdan gittim .Tedavi sonucunda şimdi daha iyiyim.Mütevaziliği güven veriyor,memnunum.Kontrollerim düzenli olarak devam etmekte.


A

Eşim kalp hastası,felçli.Kalbi yetersiz gelmeye başlayınca tavsiye üzerine Alper hocaya yönlendirildik. Memnunuz,çok da iyi takip ediliyoruz.Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamıyoruz, kontrollerimiz devam etmekte. Pil takma konusunda bizi ikna etti,memnun kaldık.Anjiyo yaptı, bundan da çok memnun kaldık.Her konuda %100 karşılığını aldık.


M

Benim annemin 3 kez kalbi durdu,elektroşokla kendine getirildi.Alper hocayla hastanede tanıştık ve aldığımız duyumla birlikte 2 yıldır tedavimiz kendileriyle devam ediyor.Annem sağlık açısından şimdi daha iyi.Annemin yaşaması benim için herşeyden önemli.Alper Bey'e teşekkür ederim.


M

Çok samimi bir insan kendisine çok güveniyorum.Daha öncede farklı hastalara götürdüm. Teşhislerinde yanılmayan birisi.Ben daha önceden annemi ve amcamın çocuğunu götürdüm.Ailece gidiyoruz.Ben 15 senedir baypas ameliyatlıyım.Ameliyat öncesi ve sonrasında da devamlı gittim.Alper Hoca bir doktor değil bir arkadaş gibidir.Kibiri olmayan biri.Çok mükemmel bir insandır.Osman Bey'in kendi bilgilerine güvenirim,ona inanırım.


E
Konum: Osman Alper Onbaşili Muayenehanesi kalp yetmezliği

Alper Bey ve sekreteri bizi çok iyi karşılayıp yakindan ilgilendi içimizi rahatlattılar. Hemen hastaneye yatırdılar ve ilgiye hastanede de devam ettiler herşey için çok teşekkür ederiz çok memnun kaldık.. Sevgi Ergin


H

Yazlık komşumun tavsiyesi ile ulaştım hocama. Arkadaşıyla konuşuyormuş gibi konuşu hastasıyla. Doktor diliyle değilde anlayabileceğimiz dilden konuşuyor. Anjio yapılarak damarlarımı açtı. Stent kullanmadan açtı damarımı. Balon patlatma yöntemiyle damarlarım açıldı. Grip olduğumda bile yönlendiriyordu. Kullanacağımız ilaçları tek tek nasıl kullanacağımızı belirtiyordu. Kalp hastası olduğumuz için her ilacı kullanamıyoruz. Mutlaka danışıyorum kendisine. Kışın istanbulda yaşıyorum ve kontrol için gidiyorum Aydın'a. Herkese de tavsiye ediyorum.


A

Doktorumdan ilgisinden çok memnun kaldım. Kalp krizi geçirmiştim devlet hastanesinde yattım. Kendisine başka bir doktorun tavsiyesiyle gittim. Hastasına karşı çok ilgili bir doktor. Tedavim olumlu sonuç verdi pil takıldı stentim var şuan kalp pili takıldıktan sonra sağlığım yerine geldi operasyondan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım ve her zaman doktorumu yakınlarıma tavsiye ediyorum .


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. w...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kalp Hastalıkları
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi (Kayseri,1993)
 • İstanbul Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi (İstanbul,1998)

Deneyimler

 • Koşuyolu Kalp Ve Araştırma Hastanesi (İstanbul, 1994-1998)
 • Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji (Aydın, 1998-1999)
 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Aydın, 1999- halen )

Sertifikalar


Fotoğraflar


Bilinen diller

Türkçe, İngilizce

Ödüller

 • Prof. Dr. Osman Alper Onbaşılı

Diğer içerikler

Yayınlar (1)